Innvandring

Norske flytter

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller at nordmenn flytter ut av Groruddalen i Oslo, mens innvandrere flytter inn. Akkurat det samme meldte HRS i en rapport i 2010, men det ble møtt med et skuldertrekk fra SSB. Så da er vel enda en ”myte” knust?

Det er i Aftenposten vi kan lese at SSB har funnet ut at i perioden 1999-2010 har 18.000 etnisk norske (et begrep som for øvrig er fy, fy ifølge SSB) flyttet ut av Grorruddalen i Oslo.

I snitt flytter 1.000-2.000 med norsk bakgrunn fra Groruddalen hvert år. De fleste flytter til Akershus. Samtidig flytter omtrent like mange ikke-vestlige til Groruddalen.

Uinteressant?

Akkurat det samme meldte vi i 2010, i rapporten ”Oslo segregeres raskt”. Her påviste vi den dramatiske demografiske endringen i Oslo. Her uttrykte vi endog forbauselse over at SSB ikke på eget initiativ hadde formidlet befolkningsutviklingen i Oslo til både kommunen, regjering og Stortinget.

SSB kommenterte da vårt notat med å gå god for beregningene, men la til:

– De trendene som vi akkurat nå er inne i, tilsier at det nok i Groruddalen kan bli et flertall avinnvandrere pluss deres norskfødte barn. Men hvorvidt det er en interessant ting, det er jeg sannelig ikke sikker på, sa Lars Østby til NRK Dagsrevyen 13.oktober.

Men selvsagt er det en ”interessant ting”. Det er betydelig forskjell på innvandrernes og nordmenn sin sysselsetting, der spesielt ikke-vestlige innvandrere har betydelig lavere sysselsetting enn nordmenn (se vår sysselsettingsrapport fra 2012). Det igjen får selvsagt betydning for de samme sin skatteevne og forbruk av trygder og stønader (se vårt skatte- og trygderegnskap i rapport fra januar i år).

Med andre ord vil mange innvandere, og særlig ikke-vestlige innvandrere, bety mindre skatter og økte kostnader i trygder og andre stønader, mens kommunen samtidig mister mange av dem som bidrar økonomisk.

Myteknusing

Så kan en selvsagt diskutere hvorfor flyttestrømmene er som de er, men vel så viktig er det å få frem konsekvensene av den demografiske utviklingen for Oslo og en rekke andre byer i Norge.

Da nytter det ikke å skjønnmale eller direkte villede om tallenes tale, slik som for eksempel bydelsdirektør Helge Jagmann gjorde i en kronikk i 2010, også publisert hos Oslo kommune/bydel Grorud (antakelig som et «tilsvar» til vår da nylige publiserte rapport om segregering av Oslo). Jagmann kunne nemlig fortelle oss at ”det er en myte at etnisk norske rømmer, mens innvandrere blir boende”.

Så da kan vi fastslå at nok en myte er knust?