HRS Publikasjoner

Oslo segregeres raskt (2010)

Over 6.000 nordmenn har flyttet fra Groruddalen og Søndre Nordstrand de siste tre årene. Samtidig har innvandrerbefolkningen økt med om lag det dobbelte, i underkant av 11.000. Fortsetter utviklingen er nordmenn i minoritet i disse bydelene i 2015. Dette viser beregninger fra Human Rights Service (HRS).

Oktober 2010:

I et nytt notat ”Oslo segregeres raskt”, påviser HRS den dramatisk demografiske endringen i Oslo de siste årene. Tallenes tale er klar: Som andre storbyer i Europa, segregeres Oslo svært raskt. I Groruddalen og på Søndre Nordstrand utgjør innvandrerbefolkningen nå 43,1 prosent. Med dagens vekst vil nordmenn bli en minoritet i disse bydelene i 2015. Minoriteten skal da integrere majoriteten.

Tallene levner ingen tvil: dess flere ikke-vestlige innvandrere i bydelene, jo flere nordmenn flytter ut. Prosessen med gettoisering er selvforsterkende.

Den demografiske endringen ser vi også på fødselsratene. I eksempelvis bydel Stovner hadde 70 prosent av barna født i 2009 utenlandsfødt mor. 96 prosent av disse mødrene var ikke-vestlig.

Ingen land i Europa har klart å få til en god integrering i områder der innfødte blir en minoritet. Erfaringene tilsier heller at det utvikles parallelle samfunn der statens maktmonopol, politiet, mister kontrollen, og der normer og verdier fra opprinnelseslandene kan dominere.

HRS er forundret over at SSB ikke på eget initiativ har formidlet den dramatiske demografiske utviklingen i Oslo til kommunen, Regjeringen og Stortinget. SSB kommenterer HRS sitt notat med å gå god for beregningene, men legger til:

– De trendene som vi akkurat nå er inne i, tilsier at det nok i Groruddalen kan bli et flertall av innvandrere pluss deres norskfødte barn. Men hvorvidt det er en interessant ting, det er jeg sannelig ikke sikker på, sa Lars Østby til NRK Dagsrevyen 13.oktober.

En slik holdning avdekker kanskje hvorfor SSB ikke har synliggjort de dramatiske demografiske endringene i Oslo. HRS sitt notat viser derimot nordmenns holdning til å bli i minoritet: de velger å flytte fra disse områdene. Dette er neppe en ønsket utvikling for Oslo kommune, samtidig som kommunen vanskelig kan endre utviklingen. Man kan vanskelig bestemme hvor folk skal bo. Ansvaret ligger således på nasjonalt plan; innvandringspolitikken må endres om man ønsker en annen demografisk utvikling for fremtiden.

HRS-notat 1-2010: Oslo segregeres raskt (pdf)