Innvandring

Knuste ikke Sarrazin

Media gjorde sitt for å ødelegge Thilo Sarrazins gode navn og rykte da han ga ut boken ”Tyskland avskaffer seg selv”. Hvorfor media ikke lyktes med prosjektet skyldes særlig to forhold rundt den tidligere finansministeren i Berlin og eks-medlemmet av Bundesbankens styre: Sarrazins er sosialdemokrat og hadde bred støtte i folket som kom til uttrykk på nettet.

Forrige lørdag ble Thilo Sarrazin hyllet i København av Trykkefrihedsselskabet med Sappho-prisen. Tyskland avskaffer seg selv har solgt svimlende 1,3 millioner eksemplarer. Da Katrine Winkel Holm i Trykkefrihedsselskabet kom tilbake til middagen med Sarrazin lørdag kveld etter prisutdelingen (6.april) og etter avbrekk i TV2-studioet på direkten, fortalte hun at hun hadde vist til dette svimlende salget som et av momentene bak prisutdelingen. Studioverten i TV2 repliserte med at Mein Kampf også er en bestselger…

Da brast Sarrazin spontant og høylydt ut i latter. Ja, media er seg selv lik. No surprises.

68 år gamle Thilo Sarrazin har en CV få andre forunt. Økonomen ble lyttet til når han uttalte seg som finansminister i Berlin (2002 – 2009), eller som sosialdemokratisk medlem av selveste Bundesbankens styre.  Hvorfor ikke også lytte til han når han tegner ned tankene sine om Tysklands økonomiske og demografiske tilstand og fremtid mellom to permer? Svaret gir seg selv. Å ta innover seg fakta har aldri vært populært når det handler om negative konsekvenser av innvandringen.

For i boken er konklusjonen slik: Tyskland avskaffer seg selv gjennom lave fødselstall i den tyske befolkningen kombinert med den massive ikke-vestlige innvandringen. Det er ganske dramatisk: for hver nye generasjon minsker tyskerne med 35 prosent, samtidig som det er de dyktigste og mest produktive tyskeren som får færrest barn. Derfor går det intellektuelle og utdannelsesmessige nivået raskt nedover.

Men Sarrazin tok den lengre ut enn dette. Han hevdet at innvandringen fra den islamske verdenen ytterligere forverrer problemet. Dette kunne han dokumentere gjennom statistikker og rapporter som viser at muslimske innvandrere presterer langt dårligere enn tyskere i utdannelse og i arbeidsmarkedet. Dette gjelder også i tredjegenerasjon. Derfor må innvandringen fra den islamske verdenen opphøre.

Eller som han sa under takketalen: de som vil komme til Tyskland skal de første 15 årene ha rett til offentlige ytelser tilsvarende ytelsene de er berettiget i opprinnelseslandet.

Jeg kjenner ikke sosialstønader og trygdeordninger i den islamske verden, men jeg vet at for Pakistans vedkommende er det 0 rupies å hente for vanlige folk. Jeg vil anta dette gjelder for mange andre islamske land også.

Sappho.dk beretter her  fra prisutdelingen og samtale med Sarrazin, ikke minst er 13-punktslisten hans som identifiserer den politiske korrektheten slående:

– Listen er skrevet med et glimt i øjet, men den beskriver alligevel virkeligheden meget præcist, sagde han og begyndte sin opremsning: