Islam

Det nye København

Vår tidligere hovedstad forfaller åndelig. Innen kort tid reises en stormoské med velvilje fra regjeringen, tross at finansene kommer fra despotene i Qatar. Bandekriger har i lenge tid herjet byen, og nå varsler islamister at de tar sakene i egne hender: de vil opprette shariasoner.

Igjen er det Kaldet til islam som er på banen og rasler med shariasablene. Forrige gang, i 2011  ble det med raslingen. Det samme skjer muligens denne gangen også. Mer konkret sier gruppen at den vil patruljere døgnet rundt i Tingbjerg-bydelen i hovedstaden, deretter flere steder på Nørrebro, for så å ta over hele Danmark.  Ambisjonene er altså ikke snaue.  

Sonene skal, som forrige gang annonsert, være fri for alkohol, musikk, homofile og alt annet som er i strid med islams g runntekster. 

Både Islamisk Trosssamfund og andre sentrale islamske organ tar avstand fra Kaldet til islam. Vi får dog ikke vite hva som er galt med synspunktene deres. Mener Islamisk Trossamfund at diskotek og dermed dans for kvinner og menn er i tråd med islam? Er whisky gangbart? Homofili? 

Hvor stor oppslutning Kaldet til islam har er ikke kjent. Jeg vil anta at dersom de hadde kunnet vise til medlemslister med firesifret antall, ville offentligheten fått vite det. Slik hadde man kunnet demonstrere makt. 

Men Kaldet fra islam vil få drahjelp til å ekspandere når stormoskeen reises med 100 millioner kroner i støtte fra Qatar. Det er også hjelp å få fra de særdeles mange innvandrerbandene  , som er med på å sondre unge muslimer ut av storsamfunnet.