Islam

Islamsk Råd støttes av Qatar

Den ene av verdens to wahabbitiske stater, Qatar, reiser nå en stormoské i København som Dansk Islamisk Råd står bak.

Det er en kjent sak at Dansk Islamisk Råd er et underbruk av Det muslimske brorskapet. At det er tette bånd til Brorskapet også i sentrale norske islamske organ, er det liten tvil om. Vi kan således forberede oss på at Qatar gjør liknende fremstøt i Norge i samarbeid med velkjente aktører her.

100 millioner danske kroner har Qatar lagt på bordet for å markere sin ideologi i vår gamle hovedstad København. Det gjør man som kjent ikke uten forventninger om avkastning. I denne sammenhengen snakker vi om å styrke de wahabbitiske røttene i Skandinavia, som ligger til grunn for skrekkregimet Saudi-Arabia og Qatar. At danske politikere snur ryggen til og later som om de ikke skjønner hva som foregår, eller håper at dialog (?) kan endre tankesettet å innsiden av moskeen, er knapt til å fatte.

Dette er som å gi en brannstifter å innsiden av hjemmet sitt fyrstikker.

Dansk Islamisk Råd (DIR) står bak prosjektet, en broderorganisasjon av Islamsk Råd Norge (IRN). I Danmark er det velkjent at DIR er Brorskapets avlegger på dansk jord. I Norge er det ikke en kjensgjerning at IRN går hånd i hånd med Brorskapet. Det ville undre meg svært mye om ikke det samme er tilfelle på norsk jord. En siste hendelse bygger oppunder en slik teori: IRN har fått ny leder, Mohammed Bouras. Lederen er plukket hos Det islamske forbundet, som ledes av Basim Ghozlan, han som har Yusuf al-Qaradawi som sitt fremste ideologiske forbilder. Qaradawi er som kjent ideologen gjennom mangfoldige år for Brorskapet, som har vært helt sentral i islamiseringen av Midtøsten etter opprørene startet for to år siden.

At stormoskeen nordvest i København, med 20 meter høye minareter, blir et ekstremistisk brohode for Qatar, kan man slå fast som et faktum, mener også Den Korte Avis.

Våre lesere har nok heller ikke glemt det famøse fremstøtet Saudi-Arabia gjorde gjennom sine venner i Tromsø, i Alnormoskeen til konvertitten Sandra Maryam Moe, men som ble stoppet ikke minst grunnet journalister i Nordlys som gjorde hjemmeleksen sin.