Økonomi

Ny analyse av trygdesvindel

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt har på ny fått overlevert en rapport som viser at det norske samfunnet hvert år rammes av omfattende trygdesvindel.

Denne gangen er det Proba samfunnsanalyse som har hatt som oppdrag å undersøke omfanget av trygdesvindel i fem av de norske trygdeordningene, melder VG Nett. Proba har sett på ytelsene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Disse ordningene hadde i 2011 en samlet utbetaling på 121 milliarder kroner.

Beregninger viser at det har blitt svindlet for til sammen 6 milliarder kroner på ett år (2011). Beregningen som kom i forrige måned fra analyseselskapet SAS Institute AS, avdekket at svindelen beløper seg til minst 10 milliarder kroner årlig, men dette omfatter hele trygdeordningen.

I Probas beregninger fordeler svindelsummene seg slik på de ulike ordningene:

  • Foreldrepenger: 475 millioner kroner
  • Dagpenger: 455 millioner kroner
  • Uførepensjon: 2,5 milliarder kroner
  •  Arbeidsavklaringspenger: 2,4 milliarder kroner
  • Overgangsstønad: 327 millioner kroner

Tallene er basert på anslag, og ikke er reelle svindeltall.

I undersøkelsene har forskerne i tillegg sammenlignet trygdesvindelen i Norge med andre land. Her kommer ikke Norge godt ut.

– Det er mye som tyder på at det er mer svindel med trygdeordningene i Norge enn det er i Sverige. Det kan komme av at vi har hatt mindre oppmerksomhet rundt dette i Norge, sier forsker Helene Berg ved Proba Samfunnsanalyse til VG Nett.

Tillit – og kontroll

Arbeidsministeren Anniken Huitfeldt (Ap) advarer mot at de usikre tallene ikke skal føre til at det tas tak i problemet.

– Dette må vi ta veldig alvorlig. Vi har et velferdssamfunn som er bygd på tillit, men det holder ikke alene. Det må også baseres på kontroll, sier Huitfeldt.

Hun peker på at regjeringen allerede har iverksatt, eller skal iverksette, tiltak for å hindre den omfattende trygdesvindelen. Dette handler om at offentlige register samkjøres, utlendingsmyndighetenes meldekrav til NAV og legitimasjonsplikt hos leger.

Ifølge arbeidsministeren er seksti prosent av de som faktisk blir tatt i trygdesvindel, blitt oppdaget gjennom registersamkjøringen mellom offentlige etater.

– Det er klart at de nye redskapene vi gir til NAV gjør at flere tas, og det gjør det mer utrygt å svindle, sier Huitfeldt.