Politikk

Igjen forfalskes det

”Eksperter avliver Frp-myte”, er tittelen på dagens myteknusing i NRK. Der får ”eksperter” boltre seg sammen med journalister for å latterliggjøre Frp. I dag handler det om nordmenn kan bli i minoritet i Norge. Nei, det skjer aldri, slår ekspertene fast. Men tall? Tja, man bruker de tallene som passer agendaen. Altså: som man roper i skogen får man svar.

Det er alltid en blanding av interessant, morsomt og tragikomisk når media og SSB kjører politisk tospann. I serien myteknusing om innvandring   i NRK, er vi i dag kommet til spørsmålet om nordmenn kan bli i mindretall på noe tidspunkt.  Tenk at Frp-erne kan være så dumme og onde at de mener dette kan skje.

Først ut er en forsker som baserer seg på SSB-tall – sies det:

– Hvor mange innvandrere som vil bo i Norge i fremtiden varierer med hvilket beregningsalternativ man legger til grunn. Ifølge hovedalternativet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) blir det rundt 1,3 millioner i år 2050, sier Tronstad til NRK.no.

Han avviser at befolkningsfremskrivningene kan tolkes som at nordmenn vil bli minoritet i eget land.

– Frykten for at nordmenn blir minoritet i eget land ser ikke ut til å bli en realitet verken i vår eller våre barns levealder, sier han.

Det er langt unna påstandene til Frp.

Se det, ja. Legg merke til følgende: ”hovedalternativet” til SSB.

Det er altså det såkalte mellomalternativet til SSB i den siste befolkningsfremskrivningen.

Men mellomalternativet forutsetter en lang lavere innvandring enn hva vi har sett de siste årene. Fakta er at innvandringen har vært høyere enn SSBs høyalternativ år ut og år inn nå.

Og hva sier høyalternativet? Det sier følgende: en gang på 2050-tallet blir nordmenn i minoritet, hvis man holder fast ved SSBs definisjon av hva en nordmann er: at man har fire norskfødte besteforeldre.

I Oslo vil nordmenn bli i minoritet rundt 2040 – etter SSBs mellomalternativ.

Oslo vokser langt sterkere enn mellomalternativet, og også raskere enn høyalternativet. Men la oss gå til høyalternativet: hva skjer hvis det slår til? Jo, nordmenn blir i minoritet i hovedstaden på slutten av 2020-tallet.

Så la oss se hva sjefsideologen innen demografi hos SSB sier:

Seniorforsker Lars Østby i SSB klarer, i likhet med Trondal i NIBR, heller ikke få tallene til å vise at nordmenn skal bli minoriteter i eget land.

– Hvis vi ser på personer uten innvandringsbakgrunn og sammenligner med innvandrere og norskfødte med utenlandskfødte foreldre, så er svaret nei, de blir ikke i flertall i Norge, sier Østby.

Han sier at selv ikke den enorme arbeidsinnvandringen til Norge rokker ved det bildet.

– Det er vanskelig å se når det eventuelt skal skje, men ingen av modellene vi bruker tilsier at det blir slik. Når det er sagt har vi tatt feil før, og jeg lever ikke så lenge at jeg kan bli konfrontert med dette i 2100, sier Østby.

Siste setning kan stå på kontoen: ansvarsløshet.

Legg dog merke til dette: ” ingen av modellene vi bruker tilsier at det blir slik”, altså at nordmenn blir i mindretall. Ingen av modellene, sies det. Men hva med høyalternativet? Hvorfor presenterer SSB et høyalternativ, som endog er lavere enn den faktiske innvandringen som SSB rapporterer hvert eneste år nå, og avviser deretter at dette er en ”modell” de bruker?

Men hvem får de ”kritiske” spørsmålene? Ikke SSB. Alt er ved det normale.

I fjor skrev jeg følgende i et innlegg i Aftenposten etter at SSB la frem sin befolkningsfremskrivning på regional bases:

Fakta er: I Groruddalen og Søndre Nordstrand blir nordmenn i minoritet i 2015 hvis dagens flytte- og innvandringsmønster fortsetter (HRS-notat 1-2010). I Oslo blir nordmenn i minoritet i ca 2025 under samme forutsetninger (HRS-notat 1-2008). I sistnevnte fremkommer det at nordmenn blir i minoritet i Norge i ca 2060, igjen under forutsetningen at innvandringen fortsetter som i dag. SSB kom frem til det samme i sin fremskrivning i 2011 i høyalternativet. Her sies det at i 2060 vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre 52 prosent.

Nei, vent litt. Det var ikke slik SSB presenterte tallene. SSB sa i fjor at Norge i 2060 kan ha over 8 millioner innbyggere, der 2 millioner er innvandrere, samtidig er den norske befolkningen stabil på rundt 4 millioner. 4+2 er så vidt meg bekjent fortsatt 6. Vi mangler altså to millioner. Dette er blant annet barn født i henteekteskap til 2.generasjon (min utheving).

Noen flere fakta NRK hopper over og som SSB tier om i dag: I fjor ble det kjent at i 2011 hadde Norge den høyeste befolkningsveksten i noensinne. Befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om folkemengde per 1.april 2012 og endringer i 1.kvartal 2012, viste atter en gang ny rekord i befolkningsvekst. Det var da registrert 5 003 0000 bosatte i Norge, som var 17 100 flere enn ved årsskiftet 2011. Befolkningsveksten i Norge på ett kvartal (tre måneder) utgjorde dermed et nytt Nesodden.

Og som kjent var det også kakespising i SSB i fjor da Norge rundet 5 millioner innbyggere. Det er bare snakk om kort tid, kanskje allerede i morgen når denne debattdagen er over, at Frp kan gå til innkjøp av kaker, fordi de hadde rett og NRK og SSB (igjen) tar feil.

Her kan du lese om andre stygge bommerter fra SSB gjennom årene. Det er ikke pent. Særlig ikke i lys av hovering overfor andre som strever etter å være seriøse og pinlig korrekte.