Statistikk

SSBs politiske valg

Igjen presenterer SSB befolkningsfremskrivning, denne gangen med fokus på byer og regioner. Igjen underkommuniserer SSB utviklingen, når det sies at Oslo kan ha 50 prosent innvandrere i 2040, mens tallet for Norge er 24 prosent samme år.

Innlegg av Hege Storhaug i Aftenposten i dag 15.mars.

SSBs politiske valg

Igjen presenterer SSB befolkningsfremskrivning, denne gangen med fokus på byer og regioner. Igjen underkommuniserer SSB utviklingen, når det sies at Oslo kan ha 50 prosent innvandrere i 2040, mens tallet for Norge er 24 prosent samme år.

Fakta er: I Groruddalen og Søndre Nordstrand blir nordmenn i minoritet i 2015 hvis dagens flytte- og innvandringsmønster fortsetter (HRS-notat 1-2010). I Oslo blir nordmenn i minoritet i ca 2025 under samme forutsetninger (HRS-notat 1-2008). I sistnevnte fremkommer det at nordmenn blir i minoritet i Norge i ca 2060, igjen under forutsetningen at innvandringen fortsetter som i dag. SSB kom frem til det samme i sin fremskrivning i 2011 i høyalternativet. Her sies det at i 2060 vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre 52 prosent.

Nei, vent litt. Det var ikke slik SSB presenterte tallene. SSB sa i fjor at Norge i 2060 kan ha over 8 millioner innbyggere, der 2 millioner er innvandrere, samtidig er den norske befolkningen stabil på rundt 4 millioner. 4+2 er så vidt meg bekjent fortsatt 6. Vi mangler altså to millioner. Dette er blant annet barn født i henteekteskap til 2.generasjon.

SSBs definisjonsvalg av en innvandrer kunne vært akseptabelt dersom det var faglig godt fundert. Det er det ikke, all den tid undersøkelser i Europa viser dårligere integrering hos barnebarn av innvandrere enn besteforeldrene selv, og eksempelvis mange i 3.generasjon møter til skolestart i Oslo uten gode norskferdigheter.