Terrorisme og ekstremisme

Spørsmål til Alnor

Per-Willy Amundsens avsløring av nye svært kritikkverdige forhold i det islamske trossamfunnet Alnor i Tromsø, krever en rekke avklaringer fra Alnors side. Vi har derfor sendt flere skriftelige spørsmål til Alnors ledelse ved konvertitten Sandra Maryam Moe.

Avsløringen av Alnors samarbeid med den ekstreme gruppen iERA er omtalt her på rights.no, og her i gårsdagens Nordlys, som for øvrig fremstiller det som sin avsløring, men det var Amundsen som gikk til dem med saken og kildene.

Før henvendelsen til Alnor presenteres, sendt på e-post til Alnor i dag, minner vi om disse avsløringene av Alnor og dens ledere i 2010.

Til Alnor, ved Sandra Maryam Moe

Vi har en rekke spørsmål til Alnors ledelse som vi mener det er presserende at dere avklarer.

I forrige runde, 2010, med kritisk søkelys på Alnor, handlet det blant annet om at Alnor gjennom en såkalt privat saudisk finansmann hadde blitt tilbudt en gave på 20 millioner kroner for å reise en moské i Tromsø, som hadde et budsjett på 50 – 100 millioner kroner:

  1. Hvem er denne finansmannen? Hvordan kom dere i kontakt med han i London? Var det gjennom kontaktene i og samarbeidet med iERA? Hvilken eventuelle tilknytning har denne personen til iERA? Hvordan oppstod kontakten mellom Alnor og iERA?
  2. Hvordan skulle Alnor, med under 400 medlemmer, reise resten av prosjektbeløpet?
  3. Ifølge Nordlys i 2010 var det spor til Saudi-Arabia i budsjettene deres. Lokalet dere har deres virksomhet i, ble kjøpt av en saudiaraber i 2006 for 2 750 000 kroner og gitt i gave til dere. Hvem er denne mannen og hvordan kom dere i kontakt med han?
  4. Ifølge deg og din ektemann, Andrew Ibrahim Wenham, reiste dere etter treningsoppholdet han hadde hos gruppen Jemaah Islamiah på Filippinene, videre til Yemen.  Ifølge dere begge hadde Wenham da brutt med denne terrorgruppen. Hva var intensjonene med oppholdet i Yemen? Hvem hadde dere kontakt med i Yemen? Hvor lenge varte oppholdet?
  5. Når utenlandske imamer/predikanter hentes til Alnors virksomhet, betaler ikke Alnor utgiftene. Reisene sponses fra Saudi-Arabia, ifølge Nordlys, også i 2010. Hvem i Saudi-Arabia sponser denne virksomheten, og hvordan oppstod kontakten mellom Alnor og Saudi-Arabia?
  6. Sommeren 2012 samarbeidet dere med iERA om en reise i Lofoten for å reklamere for islam og for å verve nye trosfeller (ifølge dere selv konverterte 24 nordmenn på denne reisen). Hva er budsjettet for denne reisen og hvem dekket utgiftene, inkludert reisen til iERA-medlemmene som deltok på turneen?
  7. Er det et formelt samarbeid mellom Alnor og Islam Net sentralt i Oslo? Hva går i så fall samarbeidet ut på?
  8. I en stat underlagt islam teokratisk, juridisk og politisk, er det noen av shariaens klassiske straffemetoder som Alnor mener ikke bør implementeres? Hvilket lovsystem mener dere er korrekt å innføre i en islams stat?

Med vennlig hilsen

Human Rights Service, ved Hege Storhaug, informasjonsleder