Terrorisme og ekstremisme

Antirasistisk senters ekstremisme

Vi har skrevet flere artikler med utgangspunktet: hvor kommer alle ekstremistene fra? Er dette noe som opptar Antirasistisk senter? Svaret er et klart nei. De er selv en del av bildet.

Den mye omtalte islamistgruppa, Profetens Ummah, har fått hundre flere medlemmer siden vi skrev om dem sist, nå teller de nærmere 700. Dette er en lukket gruppe på Facebook, dvs man må be om å bli medlem av gruppa. De skriver om seg selv i introduksjonen:

Vi erklærer vår fulle baraa (forkastelse) fra all form for kufr, avgudsdyrkning, polyteisme, hedenskhet og blasfemi. Vi tar også fullstendig avstand fra, og erklærer vårt hat og fiendtlighet til alle som setter seg opp mot Allah SWT, Islam og Allahs Siste Sendebud, Profet Muhammad. (min utheving)

Siden talsmenn for Antirasistisk Senter har utallige og nære kontakter i de norske muslimske miljøene, hadde det vært ønskelig og betimelig at de, i likhet med oss, satte flomlys på hva som foregår i moskeer og muslimske organisasjoner og likeledes stilt seg spørsmålet:

– Hva slags islamsk ideologi er det som hjernevasker og fostrer ekstremister som medlemmene av Profetens Ummah?

«Hat og fiendtlighet mot alle som setter seg opp mot Allah, islam og Muhammed». Smak på den formuleringen.

I dag skriver sannerlig Antirasistisk Senter også om «hat og fiendtlighet» – i en kronikk i Aftenposten. De setter imidlertid ikke flomlys på ekstreme islamister og hvem som utdanner dem. Nei, ifølge Antirasistisk Senter det er Hege Storhaug og HRS som sprer hat og fiendtlighet.

Nettopp i disse dager, når norske islamistgrupper er utpekt som terrorfare og når legitim islamkritikk medfører fare for eget liv, velger tre representanter for Antirasistisk Senter i grove usaklige ordelag og med overskrifter som; «erklærer krig mot muslimene» og sprer «hat mot innvandrere» altså å utpeke Hege Storhaug som fiende – av innvandrere og muslimer generelt og av islam som sådan.

For å gjøre det helt klart, så skriver de at det ifølge Storhaug «ikke er ekstremistene som er problemet, men islam som sådan og spesifikt islams problem med å akseptere et sivilisert, humanistisk samfunn»

Profetens Ummah erklærer hat og fiendtlighet til alle som kritiserer islam som sådan. Antirasistisk Senter er tydeligvis enig, siden de velger å publisere en hatkronikk hvor fokus skal settes på HRS, med grove ubegrunnete beskyldninger om fremmedhat og hvor man samtidig kriminaliserer helt legitim religionskritikk.

Det er mye som er betenkelig med Antirasistisk Senters virksomhet. Vi har tidligere stilt spørsmålstegn ved enkelte av ledernes bekjentskap med medlemmer av Profetens Ummah.

Vi får imidlertid velge å ta denne usmakelige kronikken, publisert på et utrolig dårlig tidspunkt, som svar på en del spørsmål. Vi ser igjen, som vi har sett før, at Antirasistisk Senter ikke ønsker at søkelys skal rettes mot islamistiske ekstremister og stedene som utdanner dem. De velger i stedet tåkelegging og desinformasjon i den pågående islamdebatten.

I tillegg bedriver de injurierende og svært skadelige personangrep på legitime islamkritikere. Dette er svært betenkelig.