Integrering og integreringspolitikk

Vil, vil ikke

Ap vil nesten. Frp vil. Høyre vil. Nå ser det ut som Sp også vil. Dette betyr at det som har vært ansett som rasistisk, kanskje ikke var det likevel? Det må være litt underlig for han som ble pepret med en del kilo tomater og egg å bivåne at integreringspolitikken går i hans retning, om enn med sneglefart.

SV vil ikke, bare så det er sagt med en gang. Litt merkelig, all den tid SV i ord er opptatt av å løfte de sårbare inn i fellesskapet, særlig kvinner?

For de av oss som har møtt disse sårbare kvinnene, som kan ha levd 40 år i Norge og fremdeles ikke snakker norsk og lever sine daglige liv i full isolasjon innad i storfamilien, har det for lenge siden vært åpenbart at med statsborgerskap må det kreves sentrale ferdigheter i det å være norsk for å kunne kalle seg borger av kongeriket Norge. Det må mer til enn å ha oppholdt seg fysisk på det norske territoriet i noen år.

Ikke minst i et kvinne- og integreringsperspektiv er dette helt avgjørende. Kvinner som kommer fra ekstrempatriarkalske kulturer gjennom ekteskap, er helt og holdent dømt til følgende skjebne: hvilke holdninger dominerer storfamilien hun hentes til? Settes hun på bunnen av rangstigen, isoleres fra det norske samfunnet, og lever livet i opprinnelseslandets kultur på innsiden av husets fire vegger her, ja, da er det overhengende sannsynlig for at hennes barn, som hun har hovedansvar for å oppdra, også blir tapere i det norske samfunnet. Det er barn av slike kvinner man etter all sannsynlighet finner på de triste statistikkene i dag: barn som møter til skolestart uten norskkunnskap eller kunnskap om norsk samfunnsliv, ungdom som dropper ut a skolen, unge som ikke er i utdannelse, ei heller sysselsatte, unge voksne som ender på uføretrygd, unge menn som blir litt for godt kjent med politiet.

At Sp først nå våkner  og vil gripe fatt i det åpenbare, er ikke så lett å kritisere, for det er ikke mange år siden det var synonymt med rasisme å fremme tanken på at innvandrere helst bør lære seg norsk når de velger å ville leve livet her i Norge. (Han som jeg hinter til i ingressen er den tidligere utpekte nasjonalrasisten, Carl I Hagen, hvis noen undret seg…) Frp har programfestet slike tester, fulgt av krav om bestått, for flere år siden. Ap vil ikke gå så langt. Der i gården vil man ha tester, men testene kan tas uten at den som testes består prøvene, og likevel tildeles statsborgerskap. Sp vil imidlertid følge i Hagens fotspor med krav om beståtte prøver.

Blir det regjeringsskifte til høsten med Frp og Høyre i maktkorridorene, blir det innført krav om bestått. Ca 20 år etter at tanken ble luftet politisk og tomatene og eggene haglet.

Ting tar tid, gitt. Hva denne tiden har kostet av forringet liv for tusener av innvandrede borgere, og hvor mye den samme tiden har tappet statskassa, er det kanskje bare greit vi aldri får vite med tanke på de allerede overbelastede helsebudsjettene?