Religiøse og politiske symboler

Korset vant og tapte i Strasbourg

Flyvertinnen Nadia Eweida vant i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen over Britisk Airways etter over seks års tautrekking om et smykke med kors rundt halsen på jobb. Et kors skader ikke Britisk Airways’ image, fastslo domstolen. Men å bruke kors som sykepleier, mente domstolen kan forbys for å beskytte helse og sikkerhet til andre sykepleiere og pasienter. Sistnevnte dom fremstår som prinsippløs og åpner for konflikter.

Som vi har skrevet tidligere: I Storbritannia risikerer du å miste jobben som sykepleier på sykehus hvis du bruker synlige kristne symboler. Det samme gjelder ansatte i British Airways. Bruker du derimot turban eller hijab er det fritt frem. Logisk? Ja, har den britiske domstolen fastslått gjentatte ganger, med begrunnelsen at – hold deg fast – islam påbyr hijab, mens kristendommen ikke påbyr folk å bruke et smykke med kors.  (Her har nok myndighetene gått til mullaher og dets like og hentet inn konklusjonen.)

I over seks år har flyvertinnen Nadia Eweida kjempet for å kunne bruke smykke med kors som ansatt i British Airways (BA). Hun tapte i alle instanser i det britiske rettssystemet, men vant nå frem i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Ettersom BA har en egen hijab til uniformen, skulle det bare mangel om ikke Eweida også kan synliggjøre religiøs tilhørighet. Så ved første øyekast kan jo avgjørelsen virke fornuftig. Men, tre briter til hadde klaget inn forhold for EMD, en av dem sykepleieren Shirley Chaplin, som ble nektet å fortsette å jobbe som sykepleier ved et sykehus fordi hun brukte et smykke med kors, hvilket hun hadde gjort i 30 år da arbeidsgiveren satte foten ned for korset. EMD mener arbeidsgiveren var i sin fulle rett, melder BBC

Ms Chaplin, from Exeter, was transferred to a desk job by Royal Devon and Exeter NHS Trust Hospital for failing to remove a confirmation crucifix on a small chain, which she had worn to work for 30 years.

The court said the decision was necessary to protect the health and safety of nurses and patients.

Ved nærmere lesing av dommen, som kan lastes ned her, kommer det frem at det er risikoen for at en pasient kan røske i smykket og forårsake skade, eller at smykket berører et åpent sår, som er EMD sin begrunnelse for å gi arbeidsgiveren medhold.

Begrunnelsen er tynn. Begrunnelsen burde vært: synlige politiske og religiøse symboler skal ikke flagges av offentlig ansatte. I det private kan den enkelte arbeidsgiver derimot selv bestemme.

Ikke minst på helsepersonell, som er i kontakt med sårbare pasienter, burde dette være en selvfølge. Det samme gjelder eksempelvis på skolepersonell.

Kan Ms Chaplin nå heller brodere et kors på uniformen sin og det er ok for EMD? Tilpasset uniformen, slik vi i Norge har fått en spesialtilpasset sykehushijab?

De to andre som hadde klaget sakene sine inn for EMD, ble også avvist. Den ene klaget fordi han som rådgiver fikk sparken etter at han på et kurs uttalte at han muligens ikke ville diskutere seksuelle spørsmål med et homofilt par, mens den andre hadde uttalt at hun ikke ville gjennomføre en sivil partnerskapsseremoni med to av samme kjønn. Begge disse dommene er fornuftige da disse holdningene er aktiv diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering.