Politikk

Hva nå, NRK?

Etter Dagsrevyens feilaktige reportasje, eller kanskje vi skal si en sensasjon av kampanjejournalistikk, har NRK innrømmet ”at slik den fremstår” skulle den ikke blitt sendt. Nå kan imidlertid statsadvokat Rudolf Christoffersen fortelle om en rekke feil, der en blir sittende igjen med følgende spørsmål: Var noe riktig i det hele tatt?

Etter at NRKs skandaløse reportasje om sigøynerkvinnen fra Romania fikk offentlig oppmerksomhet, har de slitt med å si noe om hva som var den redaksjonelle forklaringen for å sende noe de visste ikke var riktig, da både ved å utelate helt sentrale fakta og ved tendensiøs fremstilling. Heldigvis har fagbladet Journalisten ikke tenkt å la saken ligge død.

I går ble det kjent at den voldtatte jenta har reagert kraftig på reportasjen, og vil klage den inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det samme vurderer statsadvokaten, men ønsker først å ta saken opp i brevs form med NRK. Da var NRK rask å strekke sin beklagelse litt lengre:

– Vi er enige om at reportasjen slik den framstår ikke skulle blitt sendt. Dagsrevyen vil også beklage framstillingen reportasjen fikk overfor den fornærmede jenta, heter det i uttalelsen, gjengitt i Journalisten.

I dag kan vi lese i Journalisten at saken egentlig er enda verre, på grensen til å ikke inneholde noe som er riktig. For det var ikke «bare» medvirkningen til voldtekt statsadvokat Rudolf Christoffersen hadde i tankene da han fortalte at NRKs reportasje fortiet sentrale faktaopplysninger. Overfor Journalisten utdyper han:

– Reportasjen framstår som vært lite objektiv. Den inneholder flere faktafeil og er på flere punkter direkte misvisende. Den bagatelliserer også alvorlige straffbare handlinger mot mindreårige barn, sier Christoffersen, som var aktor i saken i fjor.

Rumensk dom

Han viser blant annet til at den dømte kvinnen i innslaget kommer til orde på at hun ikke har gjort noe som skulle føre til fengsel i 2 år og 4 måneder. Denne tiden viser imidlertid til hvor lang tid hun soner, og ikke hva dommen faktisk er på. Den er nemlig på 3 år og 6 måneder. Men det opplyser ikke NRK.

– Det betyr også at NRK nedgraderer alvoret i saken ved ikke å opplyse om den faktiske dommen, sier Christoffersen.

Han legger til at romkvinnen er domfelt for menneskehandel med flere barn som ikke er hennes egne.

– Omfanget av menneskehandelen er således vesentlig større enn utnyttelse av egen datter.

Senere i reportasjen opplyses det at den rumenske kvinnen i løpet av februar har ferdigsonet dommen:

– Mirela sier hun ikke orker tanken på nye måneder, innesperret, langt unna familien.

Men det NRK ikke sier er at kvinnen har en dom på fire år på seg for bedrageri i Romania. Ifølge Christoffersen har rumenske myndigheter bedt om å få overført kvinnen fra norsk fengsel. Det betyr at kvinnen går rett over i ny soning i hjemlandet.

Utnyttet av ektemann

Statsadvokaten reagerer også sterkt på at den 17 år gamle svigerdatteren identifiseres. Etter hva Journalisten kjenner til skal NRK ha gjort intervjuet med den unge familien i midten av desember under bevisopptak til den nå forkastede ankesaken.

Det NRK ikke forteller i tilknytning til intervjuet er at jenta ble gift i 2008 da hun var knappe 13 år gammel, og at hennes egen mann er dømt for å ha utnyttet henne.

– NRK Dagsrevyen lar en gjerningsmann «intervjue» sitt offer om en medskyldigs rolle i et overgrep mot henne uten at dette på noe vis fremgår i reportasjen, sier Christoffersen.

Navngir offer

Han reagerer også på at NRK navngir datteren som er utsatt for voldtekt. Den nå 15 år gamle jenta bor nå i fosterhjem på ukjent sted i Sverige. Etter svenske myndigheters syn er hun «ureturnerbar» til Romania på grunn av fare for nye overgrep.

Hva nå, NRK? Satser dere på at lyskasteren skal snus vekk, slik at dere kan fortsette med eventuelle kampanjer dere måtte finne som viktige, for våre lisenspenger? Sånn i håp om at det bare en liten prosentandel av de over 800.000 seerne som har fått med seg skandalen?