Terrorisme og ekstremisme

Frankrike vs Norge om global jihad

I flere runder har Frankrike tatt grep om hatpredikanter både ved å utvise enkeltpersoner og nekte andre på utenlandsopphold retur til republikken. Nå varsles det en ny runde med utvisninger i kampen mot ekstremisme og global jihad. Mens den norske regjeringen synes å ville fortsette med dialog som det sentrale virkemidlet. Vet de hva som foregår på norsk territorium? Bryr norske politikere seg i det hele tatt om hva som foregår rett foran øynene deres?

I går i Brussel ble det avholdt en internasjonal konferanse om hvordan bekjempe fremveksten av ekstremisme. I den anledning sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo dette:

– Forebygging av voldelig ekstremisme er en global utfordring, men all god forebygging starter lokalt, sa justis- og beredskapsministeren før hun talte på konferansen tirsdag.

(…)

Norge har gode erfaringer med lokal forebygging gjennom bekymringssamtaler og lokalt samarbeid i politiråd, mener justisministeren.

– Lokale aktører spiller en nøkkelrolle her. Vi må sikre at det er godt samarbeid mellom politiet og lokale myndigheter, sa hun i sitt innlegg.

Vel og bra det, Faremo. Men hvor er de realpolitiske grepene? Hvordan vil dere forholde dere til Profetens Ummah, til Islam Net som til stadighet flyr inn ekstremister som får danse fritt på scenen, endog på Høyskolen i Oslo og Akershus, til moskeer som forpester unge sjeler med hatbudskap – mot jøder, mot homofile, mot det vestlige samfunnets frihetsverdier. Hvor lenge skal dette fritt kunne fortsette?

Hvis Faremo virkelig mener at det må handles lokalt, ja, da er det jo bare å begynne her og nå. Stans alle ”freds”-arrangementene  til Islam Net. Nekt dem å hente inn disse hatpredikantene. Ta et grep om Profetens Ummah. Dere kan jo begynne med Omar Cheblal, som har sittet ti år i fengsel i Marokko grunnet våpensmugling til jihadistene i GIA i hjemlandet sitt Algerie, og som er ønsket utlevert til Algerie av myndighetene der. I tillegg til å hylle drap av nordmenn i In Aménas, propagandere hat mot Norge og Vesten, hylle Osama Bin Laden – med mer. Denne Cheblal går fritt rundt i Norge uten varig oppholdstillatelse.

Forebygge lokalt?

Og har dere egentlig noen som helst kontroll med hvem som kommer inn over grensene for å spre samme budskap som de overnevnte? Nei, det tror jeg nok ikke. Akkurat som dere ikke har oversikt over hva som predikeres på innsiden av de stadig flere moskeene i landet vårt.

Som vi eksempelvis nylig avslørte kan man nå få universitetsutdannelse i ekstremisme i Norge ved hjelp av Bilal Philips, denne mannen som Islam Net har hatt på besøk i Norge for å fortelle dem om det perfekte samfunnet. Philips er nektet innreise til Storbritannia fordi han oppfattes som en potensiell trussel for samfunnet. Han er nektet innreise til Australia av samme årsak, blant annet fordi han konkret ble avslørt av Channel 4 i å forsvare ekteskap for jenter i førpubertet og offentlig steining og pisking, som vi skrev om for to år siden. Her snakker han om homofili. Ingen har klart å bevise at homofili er medfødt, sier han, og hvis Allah hadde skapt oss som homofile, ville han selvsagt ikke forbudt det i sin egen bok, Koranen. Homofili er en forbrytelse som folk velger å begå. Og straffen er døden. Således er det ikke overraskende at Philips også legitimerer selvmordsangrep.

Og hvor tilbyr Bilal Philips universitetsutdannelsen? Hos notoriske Islamic Cultural Centre i Oslo og Bergen Mosque.

Noe å gripe fatt i Faremo?

Det er litt mer sus over det når Frankrikes innenriksminister på samme konferanse sa  følgende:

Paris says it will deport a number of radical religious imams to tackle extremism in Europe and «global jihadism». French Interior Minister warned the eviction would happen «in the coming days».

­»We will expel all these imams, all these foreign preachers who denigrate women, who hold views that run counter to our values and who say there is a need to combat France,” AFP quoted Interior minister Manuel Valls as saying.

Det foregår en global jihad, sier ministeren. Ja, det stemmer det. Inkludert på norsk territorium.

Bilal Philips sin liste over islamske trossamfunn han har godkjent som utklekkingsanstalt vitner nettopp om at det pågår en global kamp for barbarisk sharia og kalifatet. Sjekk den imponerende, eller kanskje bedre; den skrekkinngytende listen, lang som et vondt år. I landet som gjerne fremheves som eksempel på god integrering, USA, teller jeg hele 115 (!) islamske trossamfunn godkjent av Philips som utdannelsessenter.  Det samme gjelder integreringsforbildet for norsk akademia og politikere, Canada. 30 godkjente trossamfunn. Danmark og Frankrike har to hver. Tyskland 10. Nederland tre. Italia to. Sveits fire. Sverige fem (ikke overraskende at Sverige er i tet i Skandinavia).

Og heller ikke overraskende at Storbritannia troner på den desiderte toppen i Europa med hele 34 moskeer/trossamfunn som kan skilte med Bilal Philips-utdannelse.

I tillegg til alle land i Asia, Afrika og Sør-Amerika som kan skilte med samme tilbud. Som India med 46, som slår Pakistan som kun har 12, antakelig fordi ekstreme Pakistan har tusener av liknende konkurrerende tilbud.

Global jihad? Definitivt. Og ikke glem: Bilal Philips er kun én person i den globale islamismens nettverk. Her kan dere se noen flere, foredragsholdere som er elsket av norskfødt ungdom

Jeg blir matt av den politiske tausheten rundt denne ondskapen. Snakker om å ha politikere her på berget som gir fyrstikkesken til brannstifteren på innsiden av huset vårt.