Integrering og integreringspolitikk

Dyr segregeringspolitikk

Som kjent blir nordmenn i mindretall i Oslo om et par tiår. At dette politiske prosjektet vil koste dyrt, kan vanskelig argumenteres mot. I overkant av 40 prosent av elevene i Osloskolen er minoritetsspråklige, og andelen øker i øst og synker i vest. Godt over 60 prosent av de minoritetsspråklige må ha spesialundervisning i norsk, til tross for at tre av fire av disse har gått i barnehage.

Det er ingen tegn på at den demografiske endringen av Oslo vil reverseres. Tvert om. For hvert år øker andelen innvandrere i byen, som reflekteres også gjennom tall fra Utdanningsetaten i hovedstaden.

Elever med norsk som morsmål er nå i mindretall  ved 54 av Oslos 125 grunnskoler. Av disse igjen regnes 16 skoler som nærmest rene minoritetsskoler, og til sammen utgjør de minoritetsspråklige i Oslos grunnskoler 40,7 prosent. Disse prosentene teller 23 000 elever av en elevmasse på totalt 56 500 personer.

Av de 23 000 elevene trenger 62 prosent særskilt norskundervisning, selv om majoriteten  har gått i barnehage.

For fire år siden var andelen elever med et annet morsmål enn norsk 39,6 prosent.

Fortsetter denne utviklingen kommer hovedstaden om noen år antakelig i den bisarre situasjonen at majoriteten elever må ha særskilt norskundervisning. Når vi i tillegg vet at yrkesdeltakelsen blant både vestlige og ikke-vestlige innvandrere er lavere enn nordmenns deltakelse,  og at det står dårligere til i Oslo enn i landet for øvrig, mer enn aner man de langsiktige økonomiske konsekvensene for byen.