Terrorisme og ekstremisme

Dundrende skivebom

Igjen hentes den britiske shariaforkjemperen Haitham al-Haddad til Oslo av Islam Net. Som rights.no avdekket før jul, står al-Haddad blant annet for et hatbudskap mot homofile og jøder, og han oppfordrer til grov vold mot jenter (kjønnslemlestelse og barneekteskap). Men det er ikke al-Haddad, som også vil steine kvinner, som er ekstrem. Det er Libe Rieber-Mohn og Per Sandberg som er ekstreme, og en norsk biskop, og de to sistnevnte sprer endog hat, mener en som kaller seg ekspert på ekstremisme.

Islam Net fortsetter sitt korstog mot friheten, og for undertrykking, vold og drap. Som rights.no kunne skrive før klokkene ringte julen inn, står shariaentusiasten Haitham al-Haddad blant annet for følgende:  ja til kjønnslemlestelse av jenter, kvinner må ikke arbeide, og de er underordnet ektemannen som skal adlydes, jøder er avkom av aper og griser homoseksualitet er nok verre enn drap, frafalne skal drepes, her også om steining av dem som har sex utenfor ekteskap, og her om bortgifting av jenter: jo yngre, jo bedre, bare husk å skjule det for myndighetene i vesten. At han oppildner til hat mot muslimer som ikke følger hans budskap, føyer seg således inn i mønsteret

I Klassekampen i dag omtales et nytt besøk i Oslo av al-Haddad, igjen invitert av Islam Net (ikke på nettet). Islam Nets leder, Fahad Qureshi, er tydeligvis svært trygg på å kunne formidle sitt verdensbilde til norsk offentlighet – altså benytte seg av ytringsfriheten uten frykt for represalier. Han uttaler således følgende på bakgrunn av at forrige arrangement møtte motstand både i Frp og Ap:

”Etter 22. juli sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) at det måtte bli mer demokrati i Norge for å vise motstand mot Anders Behring Breiviks hat. Tilsvarende sier jeg at det må bli mer religionsfrihet for islam i Norge, for å vise motstand mot Sandbergs og Rieber-Mohns islamhat. Vi må vise disse islamhaterne at vi ikke lar oss undertrykke av deres hatkampanjer mot muslimer. Hvis man tier, vil folk sakte, men sikkert, bli indoktrinert med hat, slik det skjedde under Nazi-Tyskland.”

Et stykke på vei får Qureshi støtte av Lars Gule ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette fordi at Per Sandberg i en kronikk på NRK ytring  sa følgende:

Ideologien som al-Haddad og hans like forfekter står ikke tilbake for nazismen, slik jeg ser det. Det er nemlig grunn til å lytte til en mann som er professor i islam, Mehdi Mozaffari, iransk flyktning ved Aarhus universitet, som advarer på det sterkeste mot islamismen som vår tids totalitære ideologi, på linje med nazismen, fascismen og kommunismen.

Fellestrekk er troen på overmennesker, det totalitære preget og jødehatet: «Nazismen, fascismen og bolsjevismen er nå borte som maktfulle ideologier, islamismen er vår tids totalitære ideologi og bevegelse. Og den har en dimensjon de tre andre ikke hadde: den religiøse.

Det gjør den enda farligere. Stalin, Hitler og Mussolini skulle motivere deres beslutninger ut fra alminnelige menneskelige resonnementer: folk skulle mobiliseres til krig for jordiske ting. Men islamismen behøver ikke å resonnere, den bygger på en religiøs plikt. Lojaliteten gjelder ikke en stat eller en fører, men Allah.”

Denne uttalelsen til Sandberg kan ikke kalles kontroversiell. Islamismen er vår tids farligste totalitære ideologi, og Mozaffari og en rekke andre internasjonale eksperter har selvsagt rett når islamismen parallellføres med eksempelvis nazismen. Lars Gule har dog åpenbare problemer med å ta innover seg dette. Gule omtaler al-Haddad som ”konservativ” (sic!):

”Så vil noen si at når du er så konservativ at du mener kvinner er underordnet mannen, og at det egentlig burde være dødsstraff mot homofile, så formidler du hat. Ja vel, da er det åpenbart at den nye biskopen i Agder, som ikke vil vie skilte også formidler et hatbudskap. Hat er ingen presis kategori.”

Det er altså akseptabelt å sette opp å nekte folk gjengifte mot drap? Da vet vi det.

Neste resonnement er knyttet til Per Sandberg, som aldri har sagt ett ord om å forby en eneste bok, så vidt jeg har registrert. Men Gule sier dette:

Han mener Per Sandberg tar fullstendig feil når han sier at Haddads budskap ikke står tilbake for nazisme. – Hvis det er riktig, så får Per Sandberg være konsekvent og gå inn for et forbud mot Bibelen. All religion har et forferdelig reaksjonært innhold. Det er vesentlige forskjeller på politisk ideologi som tar utgangspunkt i religion og nazismen. Religioner er mye eldre og mer mangfoldige. Hvis man prøver å sammenlikne, slik Sandberg gjør, trår man fort feil.

– Kan man si at Per Sandberg kommer med hatytringer?

– Ja, det er klart. Å sammenlikne religiøse posisjoner med nazisme, ligger det åpenbart et hatelement i. Det betyr ikke at det ikke finnes paralleller, men når de forstørres og gjøres til det vesentlig, så blir det ensidige budskapet et hatbudskap.

Her skorter det på mangt: Hvis man mener islamismen ikke står tilbake for nazismen, da skal man måtte ville forby Bibelen? Logisk?

All religion er reaksjonær? Vil ikke Gule skille islam og den religionspolitiske ideologien islamisme? Hm, interessant. Og: svært så kontroversiell Gule tillater seg å være.

Å peke på fakta, slik Sandberg gjorde i kronikken knyttet til paralleller mellom nazisme og islamisme, er altså i kategorien hatefull ytring. Ja, da kan man ikke ta en faktuell debatt om vår tids farligste ideologi, kan jeg konstatere. Men, Fahad Qureshi er nok fornøyd med Gules intellektuelle og ideologiske spagat.