Terrorisme og ekstremisme

Lovpriser og inviterer ekstremist

Islamnet ved Høyskolen i Oslo inviterer til kurs neste helg. Kurslederen Haitham al-Haddad er en velkjent shariaekstremist som blant annet er beskyldt for å ha medvirket til radikalisering av trusebomberen Umar Farouk Abdulmuttalab. Foredrag ved al-Haddad har blitt stanset i Nederland og i Storbritannia, der han bor, men i Norge er han altså velkommen? Dertil på Høyskolen i Oslo og Akershus sine lokaler.

Haitham al-Haddads rulleblad er lite pent. Her er noen av hans “fanesaker”: ja til kjønnslemlestelse av jenter, kvinner må ikke arbeide, og de er underordnet ektemannen som skal adlydes, jøder er avkom av aper og griser  homoseksualitet er nok verre enn drap,  frafalne skal drepes, her også om steining av dem som har sex utenfor ekteskap, og her om bortgifting av jenter: jo yngre, jo bedre, bare husk å skjule det for myndighetene i vesten. At han oppildner til hat mot muslimer som ikke følger hans budskap, føyer seg således inn i mønsteret  

Trusebomberen Umar Farouk Abdulmuttalab  skal ha blitt radikalisert ved universitet i Storbritannia og han forteller selv at han var  på kurs hos al-Haddad som student.

Rullebladet til al-Haddad er lengre enn dette, men bildet er vel allerede klart nok. Al-Haddad føyer seg slik pent inn i rekken av radikale predikanter som Islamnet flyr inn til Norge – uten blygsel – og uten at en eneste statsråd eller andre i politisk maktposisjon ser grunn til å heve på øyelokket. Her er invitasjonen til neste helgs kurs i regi av Islamnet Practising Islam in the West Traileren er absolutt verdt å se.

Kursavgiften inkluderer middag med mannen som omtales slik:

Shaykh Haitham al-Haddad er en stor lærd i vår tid og er dommer i Shari’ah-rådet i Storbritannia. Han har studert under store lærde som Shaykh Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz, Shaykh Abdullah Ibn Jibreen, den tidligere hoveddommeren av Riyadh og det pensjonerte Hode av Kongedømmets »Higher Judiciary Council» Shaykh Abdullah ibn Aqil, Shaikh Muhammad ibn al Uthaymeen (for en kort periode) og andre senior lærde.

Fortjener ikke norske studenter bedre enn dette? Hva mener egentlig sentrale politikere om dette? Må man være uttalt nazist før det reageres? For hva hvis en kristen organisasjon eksempelvis fløy inn en sentral i Ku-Klux-Klan som kursholder?

Vel, foredrag med denne mannen har blitt avlyst ved universitet i Amsterdam og ved London School of Economics. Kan ikke Norge få til det samme, eller skal naiviteten og unnfallenheten vi har sett ved Høyskolen siste årene fortsatt få lov til å råde i hendene på den nye rektoren, Kari Toverud Jensen?