Integrering og integreringspolitikk

Vi setter da også krav!

Barne-, likestillings- og integreringsminister Inga Marthe Thorkildsen forteller nå at SV vil ha prøve i samfunnskunnskap før innvandrere får norsk statsborgerskap. Men hun vil fortsatt ikke ha noen testing i norske språkkunnskaper, så ”samfunnskunnskapsprøven” kan like gjerne tas på swahili som på urdu eller annet morsmål.

Det var på dagens frokostmøte hos Civita at Barne-, likestillings- og integreringsminister Inga Marthe Thorkildsen slapp den store nyheten om at hun vil at innvandrere skal ta en samfunnskunnskapstest for å få norsk statsborgerskap. Som kjent er det er flere som har foreslått slike tester før, ikke minst FrP, men SV har selvsagt blankt avvist et slikt tiltak. Det er for øvrig bare én hake ved denne tidligere avvisningen hos SV – og det er at de foreslåtte samfunnskunnskapstestene har vært langt bedre enn hva dette forslaget innebærer.  

Men SV har en plan, og den synes akkurat like god som de fleste av Egon sine planer i Olsenbanden: 

– Vitsen er at man skal skjønne hvordan samfunnet fungerer før man får et offisielt bevis på at man er norsk. Det gir en anledning til å få testene så gode at folk lærer det som er nødvendig for at de skal klare seg her. 

Akkurat ja, testen i seg selv skal være så god at man lærer det som er nødvendig for å klare seg her. Det høres i mine ører ut som hvilket som helst AMO-kurs, for som en av deltakerne fortalte: Ja, nå har jeg lært hvordan jeg skal ta bussen i Oslo, hvor Nav-kontorene er, og hvilke rettigheter jeg har, slik at jeg kan få ut pengene mine. Men jeg har ikke lært noe om hvordan jeg kan få meg en jobb. 

Thorkildsen nevner følgende eksempler overfor VG Nett på hva slags kunnskaper hun mener det er viktig innvandrere tilegner seg: 

  • Hvordan oppdrar vi barn? 
  • Hva slags syn har vi på barn i Norge? 
  • Hva er demokrati? 
  • Hvilke forventninger har vi til innbyggerne i samfunnet? 
  • Hva tilbys av helsetjenester? 
  • Hva slags forventninger har vi til arbeidsdeltakelse? 

Kanskje journalisten burde bedt integreringsministeren selv å svare på disse spørsmålene, for jeg kan vanskelig forestille meg at det ligger noe omforent svar for samtlige av disse. 

Men kanskje enda verre: For selv om SV nå kryper til korset og vil teste samfunnskunnskapsnivået, så forstår de overhodet ikke at det er nødvendig at de samme kan kommunisere på norsk. Tvert om – et slikt krav mener de vil kunne ekskludere:  

– Vi er ikke vant til å høre SV-politikere snakke om krav til innvandrere. Ligger det en erkjennelse i at dere har ført feil politikk? – Vi er veldig skeptisk til å stille krav om bestått norskprøve. Det vil være et målrettet tiltak for å ekskludere mange mennesker, ikke minst kvinner. Det vil føre til at mange vil ta et lettere nivå, for å være sikre på at de består. 

Ikke forstår jeg hva hun mener. Det må vel være bedre at alle lærer noe norsk, selv om ikke alle lærer seg norsk svært godt? Og hva vil være ekskluderende ved å kunne noe norsk? Og siden samfunnskunnskapstesten i seg selv er et middel til å lære noe om samfunnet, hvorfor vil ikke en slik test – på norsk – ha samme effekt på språkopplæring? 

Det eneste jeg ser SV har oppnådd med dette er å fortelle at; hey, dere, vi setter altså også krav til innvandrere! I alle fall lzm. Klemz integreringsminsteren. 

I VG Netts versjon: 

– Dette er vel ikke typisk SV-politikk? 

– Nei, men det er mange forestillinger om hva som er SVs politikk. Hvis jeg sier at vi stiller krav eller forventninger til innvandrerkvinner, er det mange som får bakoversveis.