Politikk

Kortene på bordet?

Trond Ali Linstads ideologi er godt kjent: han vil at islams flagg skal vaie verden over og at lovboka til Ayatollah Khomeini skal erstatte sekulær lovgivning, derav også jødehatet. Linstad jobber således aktivt mot integrering. Hvem signerte innstillingen til Kongens fortjenestemedalje som ble sendt Slottet og med hvilken begrunnelse? Hvem rådet Kong Harald til å akseptere innstillingen og med hvilken begrunnelse?

Situasjonen er helt uholdbar. Verken hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller ved Slottet kommer det annet enn tåkeprat i kjølvannet av den politiske skandalen ved å tildele Linstad Kongens fortjenestemedalje. Ved begge instanser løpes det fra ansvar.

Jeg vil påstå at skandalen er på nivå med at Tore Tvedt, tidligere leder av nazistiske Vigrid, skulle blitt innstilt til Kongens fortjenestemedalje. Linstad og Tvedt er begge totalitære personer som har jobbet/jobber intenst for å omvelte samfunnet.

Dette er ikke en vulgær parallellføring. Dette er et kjent synspunkt blant internasjonale eksperter: islamisme, fascisme, kommunisme og nazisme har tydelige fellesnevnere, blant annet påpekt av Mehdi Mozaffari, professor i islam ved Universitetet i Århus, flyktning fra Iran. Mozaffari sier fellestrekkene er troen på overmennesker, den totalitære ideologien og jødehatet:

«Nazismen, fascismen og bolsjevismen er nå borte som maktfulle ideologier, islamismen er vår tids totalitære ideologi og bevegelse. Og den har en dimensjon de tre andre ikke hadde: den religiøse. Det gjør den enda farligere. Stalin, Hitler og Mussolini skulle motivere deres beslutninger ut fra alminnelige menneskelige resonnementer: folk skulle mobiliseres til krig for jordiske ting. Men islamismen behøver ikke å resonnere, den bygger på en religiøs plikt. Lojaliteten gjelder ikke en stat eller en fører, men Allah” (Weekendavisen, nr. 6, 10 – 17. februar 2006).

Det er i denne konteksten Linstad skal flombelyses. Hans menneskesyn og samfunnsanskuelse er under enhver kritikk. Man må kunne kreve at ledende samfunnsaktører har denne innsikten om en mann som jobber for at muslimer ideologisk skal snu ryggen til Norge

Oslos ordfører, Fabian Stang, sier til VG  at hans medarbeidere i slutten av oktober ”uttrykte bekymring for at Trond Ali Linstad skulle få medaljen”. Bekymringen skal ha vært meddelt både Slottet og Fylkesmannen.

Hva ble sagt til konkret hvem? Hva var responsen – konkret – fra de to nevnte instansene?

Hvorfor ble ikke tildelingen trukket tilbake?

Også varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn (Ap) bekrefter at tildelingen har vært et tema før medieinteressen eksploderte for to døgn siden.

– Vi hadde forespørselen til behandling på møte hos ordføreren for kort tid tilbake og reagerte umiddelbart. Bakgrunnen hans er godt kjent, sier hun til VG.

Hvorfor var forespørselen til behandling hos ordføreren for om lag en uke siden? Ifølge Fylkesmannens kontor (på telefon til meg i gå), heter det at tildelingen skjedde for omlag en måned siden. Forespørselen ble altså tatt opp politisk rundt tre uker etter tildelingen.

Media må se sin besøkelsestid nå. Allmennheten har krav på et svar: hvordan kunne denne fadesen skje?