Integrering og integreringspolitikk

Julefred erstattet av julebråk

Da det muslimske flertallet i borettslagets styre besluttet å avlyse julen, mente de kanskje at beslutningen var et demokratisk vedtak som ville bli etterfulgt. I så fall har de kulturministeren på sin side, som igjen har mottatt mordtrusler for sitt standpunkt om å sette ”tradisjoner til debatt”. For kulturministeren kan ha forregnet seg: det synes å være stor motstand mot å skrote nasjonale tradisjoner. Nå er julefreden erstattet av julebråk, og ulike aktører ruster seg til kamp.

Det har skapt betydelig debatt i Danmark at styret i et borettslag i Egedalsvænge i Kokkedal besluttet å fravike den årvisse tradisjonen med juletre og tilhørende fest med gløgg og epleskiver. Beslutningen skapte harme, da styrets nei til å bruke 6-7.000 kroner på dette arrangementet sto i skarp kontrast til at det samme borettslaget nylig hadde rundt 60.000 kroner på eidfest (muslimers fest for å markere avslutningen på den såkalte fastemåneden ramadan).

Endog en privatperson sitt initiativ om å bilegge striden ved å betale for borettslagets juletradisjoner, ble avvist av det sittende styret. Det het det fra flertallet i styret at det egentlig ikke sto på pengene, men alt det praktiske arbeidet rundt et slikt arrangement. Hvilket også viste seg å være et vikarierende argument, da det er borettslagets styreleder, Karin Leegaard Hansen, som i alle år har tatt det praktiske ansvaret for juletradisjonene.  

Nå har den samme Karin Leegaard Hansen, selv etnisk dansk og som har argumentert for å holde juletradisjonens i borettslaget i hevd, bestemt seg for å flytte. At hun har stått ”på feil side”, altså støttet danske tradisjoner, i juletrekonflikten, har hatt store menneskelige omkostninger. For eksempel opplevde hun og familien at det den 11. november i år ble det kastet flere steiner inn gjennom stuevinduene. Hun forteller hun vil dra langt vekk fra det området hun har bodd i over nesten 30 år, fordi hun føler seg så truet. Dermed blir det første gang på 29 år at den 62-årige borettslagslederen ikke skal feire jul i borettslaget.

Angst 

Leegaard Hansen forteller til Ekstra Bladet at saken har gitt henne angst, og at hun har oppsøkt krisepsykolog. 

– Det er som om, min harddisk bliver helt fyldt op og lukker ned. Jeg går i sort og har det virkelig dårligt, sier hun. 

Hun er blitt utrygg i eget nærmiljø, og hennes mann har frarådet henne å handle i det nærliggende butikksenteret. 

– Der er en, der har peget på mig og med vreden lysende ud af øjnene sagt: ‘Og dig!’. Det blev jeg bange for. 

Hun har ikke anmeldt truslene til politiet, da hun har med egne ord vært «helt nede». Politiet på Nordsjælland bekrefter imidlertid at de har mottatt henvendelse om steinkastingen. 

Julefred blir julebråk 

Nå har både høyre- og venstreradikale grupper annonsert demonstrasjoner i boligområdet, skriver Jyllands-Posten. I Politiken heter det at det dreier seg om den antiislamske organisasjonen SAID (Stop Islamiseringen Af Danmark) og den antirasistiske gruppen Projekt Antifa. 1.desember vil disse etter all sannsynlighet barke sammen for å markere ”julefreden”.  

I går advarte endog direktøren for boligselskapet, Bent Frederiksen, mot å sette opp et juletre i borettslaget, til tross for at han tidligere har argumentert for det motsatte. Nå frykter direktøren at hele julemåneden kan tiltrekke seg uromakere »fordi træet allerede er blevet et symbol« (på bråk, antar jeg han mener). 

– Nogen vil måske lave hærværk mod træet, pille det ned, sætte ild til det. Min anbefaling vil være, at vi skal overveje, om vi skal finde en anden måde at markere jul på. Der har været så meget presse på, at det kan blive en krigsskueplads«, sier Bent Frederiksen. 

Han understreker dog at han kun kan gi råd til styret. Men om direktøren lar seg styre av frykt for bråk, så kan det være andre som slett ikke finner seg i å skrote danske tradisjoner fordi et mindretall av muslimene i borettslaget utnytter sitt flertall i styret.  

I kveld kl. 18.00 er der nemlig et ekstraordinært allmøte i borettslaget, som resultat av en underskriftskampanje. Her skal beboerne ta stilling til om de skal kaste det sittende styret, som for øvrig bare har sittet i to måneder. Og det sittende styret skal møte motstand, det bekrefter initiativtaker til underskriftskampanjen: 

Og den siddende bestyrelse får kamp til stregen, lover kvinden bag underskriftsindsamlingen, Yvonne Fornitz, der selv agter at stille op. »Hvis jeg bliver valgt, vil jeg forsøge at skabe ro og samarbejde i den nye bestyrelse. Og så skal vi selvfølgelig have et juletræ«, siger Yvonne Fornitz.  

Mordtrusler 

Men det er ikke bare i nærmiljøet i Kokkdal at juletre-saken har ført til stridigheter. De går helt inn i Folketinget. Kulturministeren, Uffe Elbæk (R), forteller at han på sin Facebookside har mottatt mordtrusler etter at han har uttalt at ”tradisjoner er til debatt”.  

Han mener at det er »ytterfløyene« som medvirker til å forstørre konflikten om juletre eller ikke i Egedalsvænge borettslag.  

»Hvis man kunne skrue filmen tilbage, ville jeg have håbet, at den her sag ikke havde fået et så følelsesmæssigt dramatisk forløb«. 

»Alle har en aktie i at overveje, om det her ikke kunne have været diskuteret på en anden måde. Det er endt et rigtig kedeligt sted«, sier Uffe Elbæk. 

Ut fra kulturministerens tidligere utsagn må dette altså bety at han mener at det er ”diskusjonen” i etterkant av beslutningen som er feil, ikke prosessen og ikke prosessens utfall. 

»Jeg synes, julen er en dejlig tradition. Men det ændrer ikke ved, at jeg ikke mener, at Folketinget skal blande sig i en beslutning, der er truffet på et lavere demokratisk niveau i bestyrelsen i en boligforening«, siger Uffe Elbæk.

Da er det vel bare å håpe at Elbæk nyter denne ”dejlig tradition” så lenge han kan.

Saken har for øvrig utløst en rekke prinsipielle debatter, for eksempel om dette er et eksempel på hva som kan skje hvis islamister får makt,  men siste ord i denne saken er uansett neppe sagt.