Integrering og integreringspolitikk

Muslimsk avlysning av julen

Borettslagets styre sa nei til juletre til en tiendedel av kostnadene som det samme borettslaget nylig brukte på eidfest. I går skulle dansk TV2 dekke en underskriftsinnsamling som har til hensikt å vise sin mistillit til borettslagets styre. Det endte med at journalistene måtte flykte fra området med smadret bil og utstyr, mens skjellsord som ”nynazist” haglet.

Det har skapt betydelig debatt i Danmark at styret i et borettslag i Egedalsvænge i Kokkedal har besluttet å fravike den årvisse tradisjonen med juletre og julefest. Beslutningen skaper harme, da styrets nei til å bruke 6-7.000 kroner på julefesten står i skarp kontrast til at det samme borettslaget nylig brukte rundt 60.000 kroner på eidfest (muslimers fest for å markere avslutningen på den såkalte fastemåneden ramadan).  

I seg selv har pengene til å opprettholde juletradisjonene i Egedalsvænge ingen betydning, da det er en rekke ulike aktører som har tilbudt seg å dekke kostnadene. Det er beslutningen i seg selv som har gjort danskene rasende, da et lite muslimsk mindretall i borettslaget – men med et muslimsk flertall i styret – tillater en slik forfordeling av seg selv og skruppelløst overser dansk tradisjon. Dermed har saken fått stor prinsipiell betydning. 

Det stilles spørsmål ved om dette er et bevis på at integrering er en utopi, og det reageres på at muslimer ikke vil ta avstand fra styrets beslutning. Ei heller vil muslimske representanter i styret fortelle om de stemte for eller imot å avlyse juletradisjonene i borettslaget. Muslimenes taushet, forklarer en religionsekspert, henger sammen med at muslimer har ”en tradisjon for ikke å lufte uenighet”.  

Men ”å lufte uenighet” er det derimot lang tradisjon for i Danmark, og saken fikk raskt oppmerksomhet. Bedre ble heller ikke da ble kjent at det var uenighet i borettslaget styre om hvorvidt de skulle ta imot de private pengegavene for å opprettholde juletradisjonene.  Da slapp også katta ut av sekken, idet styremedlem Ismail Mestafi bekreftet at å droppe juletreet og julefesten var en beslutning av prinsipiell karakter, hvorpå han la til:  

– Vi skal ikke lade os diktere udefra, siger han til TV2 Nyhederne.

Men hva som er disse muslimenes motiver for å avlyse juletradisjonen, har de ikke vært villig til å uttale seg om. Ei heller har de sagt noe om hva som er deres oppfatning av det danske demokratiet eller hva som er deres syn på at én religiøs høytid, deres egen, kan feires, men ikke en annens, som JPs leder spør om, og legger til at en slik fremtreden vil få betydning for den generelle oppfatning av muslimer i den danske befolkningen. 

Samtidig lar ikke JPs leder nasjonale politikere slippe helt fri, ikke minst hva gjelder særbehandling av muslimer. For de siste årene har det vært en tradisjon med å huse en ramadanmiddag på Folketinget:  

Eller kan årsagen være, at når Folketinget lægger hus til en opreklameret ramadanmiddag, men ikke til en tilsvarende fejring af hanukkah, krishna janmashtami, yom kippur, navrati, gantan-sai, vaisakhi, diwali, kinesisk nytår eller julen, tændes en politisk ledestjerne, der kan være blevet misforstået af afdelingsbestyrelsesflertallet i Kokkedal? 

Det er tankevækkende, hvordan vi anno 2012 bestandigt skal mødes af beviser for, at integrationen trods årtiers anstrengelser endnu er langt fra at lykkes.

Gang på gang har repræsentanter for den muslimske minoritet her i landet krævet, at der bliver taget særlige hensyn til netop deres religiøst betingende ønsker i vuggestuer, i børnehaver, i skoler og på arbejdspladser; ønsker, der ofte er blevet imødekommet. Man burde tro, at det muslimske flertal i afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge i Kokkedal ville være sig dette bevidst, men det er tydeligvis ikke tilfældet.

Populistiske politikere har de seneste dage tilbudt at betale for juletræer til Egedalsvænge, men leverer dermed dokumentationen for, at de ikke har fattet, hvad integration faktisk drejer sig om. 

Hvis alle andre end afdelingsbestyrelsen i fordragelighed rejser et juletræ i Egedalsvænge, vil det komme til at stå som en illumineret skamstøtte over fejlslagen integration. 

Men om tusenvis av juletrær skal blinke i Egedalsvænge som bevis på manglende integrering, så vil det antakelig motstand finne. Det første beviset kom i går, da to TV2-journalister skulle dekke en underskriftskampanje som er iverksatt for å rette mistillit mot det sittende borettslagstyret.  

Da de to journalister havde været i området i kort tid, hørte de et stort brag fra deres sendebil, som stod parkeret cirka 50 meter væk. 

De to journalister skyndte sig hen til bilen, hvor en gruppe unge med tildækkede ansigter stod. Bilen havde fået betydelige skader fra brosten, og de unge råbte skældsord som «nynazist» efter TV 2-folkene. 

«I skal bare væk herfra nu, sagde de. Det er første gang, at jeg for alvor troede, at jeg skulle have tæsk. Så vi undskyldte bare og sagde, at vi kører nu. Så satte vi os ind på sæderne med glasskår og kørte væk,» siger en af de to journalister til TV 2s hjemmeside.

Det antydes at det var en gruppe på rundt 25 ungdommer, og politiet er på saken.  

Jeg regner med at hadde denne saken hatt sitt utspring i Norge ville vi blitt fortalt at vi må utvise ”toleranse” for det mindretallet som ikke har forstått det samfunnet de lever i. Men toleranse er ikke en verdi i seg selv. Toleranse handler om å beskytte og videreutvikle de verdier som vi ønsker at samfunnet skal tuftes på.  

PS: I går ble det også kjent at Brussel avkaffer det tradisjonsrike juletreet på Grand Place. Les mer om det hos Den Korte Avis.