Religiøse og politiske symboler

Osloskolen åpner ansiktene

Niqab på Karl Johan

Alt ligger til rette for at Oslo bystyre i neste uke vedtar forbud mot hel eller delvis ansiktstildekning i skolen. Forbudet nedfelles i det eksisterende reglementet for orden og oppførsel, og vil gjelde for både grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen. I barnehagen kan dog ansatte dekke ansiktet. Logisk?

Niqab på Karl Johan

Barnehageansatt på Karl Johan i Oslo

Forbudet skal gjelde fra 1.januar 2013, og forventes å bli behandlet i bystyret neste onsdag.

Dette fremkommer i brev datert 1.oktober, sendt til Kultur- og utdanningskomiteen, signert skolebyråd Torger Ødegaard.

Forslaget til nytt reglement har vært på høring hos samtlige skoler og voksenopplæringssentre, samt en rekke andre relevante instanser. Ifølge byråden har ”høringsinstansene uttalte seg i all hovedsak positivt til reglementet”.

Den nye forskriften er lagt inn i det eksisterende reglementet under § 5 Regler for oppførsel: ”Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres”, der det heter:

«å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet»

HRS er kjent med at lærere i grunnskolen ved skoler i Oslo dominert av ikke-vestlige innvandrerelever, opplever det problematisk at barna daglig møter niqab-kledde kvinner som deltar på voksenopplæring på skolens område.

Det presiseres ikke om forbudet gjelder på hele skolens område, altså ute så vel som inne.

Dette betyr at Oslo følger i Østfolds fotspor, som nylig vedtok et liknende forbud som omhandler videregående skoler.

Det er altså lokalt det handles på vegne av fornuft og frihetsverdier, mens kunnskapsministeren Kristin Halvorsen, forholder seg passivt. Endog i barnehagene, som kunnskapsministeren har ansvar for, er ansiktstildekning tillatt på ansatte, noe jeg selv har vitnet i Oslo sentrum, og som fotoet som illustrerer denne artikkelen også bevitner, tatt av privatperson.

Hadde ikke barna fortjent bedre?