kjønnssegregeringIslamNet2

Og slik står det til i den andre enden av salen under samme arrangement.

Islam Net kjønnssegregering