Familiegjenforening

Kraftig økning av søknader om familiegjenforeninger

Antallet dansker som søker om å få deres utenlandske ektefelle til Danmark har vokst kraftig, viser nye tall fra integreringsdepartementet. Det er mye som tyder på at det er EU som har skylden.

Rita Karlsen, HRS

Danmarks kamp mot EUs overstyring av nasjonal innvandringspolitikk har pågått for fullt siden Metock-dommen falt i fjor sommer, selv om den danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen (V) først prøvde å bagatellisere det hele ved å si at Metock-dommen bare ”påvirket et hjørne av politikken”. I ettertid har Rasmussen og regjeringen, ikke minst etter press fra regjeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, innsett at EUs direktiv og EUs dommer på området går for langt, nor for øvrig EU har fått kritikk for tidligere.

Metock-dommen og eventuelle ringvirkninger av den fikk også betydning for Norge. I begynnelsen av desember 2008 trakk Per-Willy Amundsen (FrP) seg som saksordfører i Stortinget på EU-direktiv nr. 38/2004, nettopp fordi han ikke mente at Stortinget var godt nok informert fra regjeringen om hvilke konsekvenser det aktuelle direktivet kunne medføre.

Nå kommer også tallene som viser at kritikerne etter all sannsynlighet har rett. Ifølge Berlingske.dk fremla integreringsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i går tallene som avdekker at familiegjenforeninger til Danmark har en kraftig økning. I november 2008 omhandlet det om lag 4.400 søknader om familiegjenforeninger, herav 4.068 i Udlændingeservice og 321 i departementet. I begynnelsen av 2007 var det samme tall ifølge Ritzaus Bureau på om lag 2.800 søknader.

Venstres Eyvind Vesselbo mener det er en voldsom stigning, men at forklaringene kan være flere:

– Dels har flere ventet på, at de bliver 24 år, og så er der jo flere efterkommere. Endelig kan det jo også være, at dette er resultatet af det såkaldte EU-hul, sier Vesselbo.

Vesselbo har som kultursosiolog arbeidet med innvandringsproblematikk i over 15 år, og i sommer uttalte han til Berlingske at Metock-dommen førte til at porten til Danmark igjen sto åpen.

I Dansk Folkeparti (DF) tas de nye tallene svært alvorlig.

– Hvis det her er udtryk for, at der er flere familiesammenføringer på vej. så vil vi interessere os meget for det og se på, hvad baggrunden er. Vi må have ministeren til at forklare os, hvordan de her tal hænger sammen, sier Peter Skaarup.

Han understreker at det er viktig at de som kommer til Danmark vil ”integreres og bidra til det danske samfunnet”.

– Hvis de vil det, er der ikke noget problem, sier han.

DF inngikk på slutten av fjoråret en avtale med regjeringen for å demme opp om ringvirkningene av EU-reglene for familiegjenforening. Denne avtalen skal fortsatt stå ved makt, selv om EU har underkjent den. Skaarup understreker derfor at det er for tidlig å si om antallet godkjente familiegjenforeninger vil øke i takt med søknadene. Som en del av avtalen ble det besluttet at partiet skal holdes tett orientert om utviklingene i tallene, og derfor er det løpende møter mellom DF og integreringsdepartementet.

– Indtil nu har tallene tydet på, at der ikke er en voldsom stigning i antallet, der kommer ind via EU-reglerne. Så det ser ud til, at vores værn mod EU-reglerne virker. Men det er for tidligt at sige endnu. I det hele taget er der god grund til at få en forklaring på de her tal, sier han.