Ufrivillige ekteskap

Sjokkrapport (?) om tvangsekteskap fra Storbritannia

”Sjokkrapport” heter det om rapporten som forteller at minst 3.000 jenter årlig blir ofre for tvangsekteskap i Storbritannia. Men tallene sjokkerer bare dem som ikke klarer å ta inn over seg at ufrivillige ekteskap er et omfattende problem. Og det er da heller ingen grunn til å tro at Norge er annerledes, sier Røde Kors. Hvilket bekrefter HRS sine hypoteser.

– Jeg skulle ønske at tallet var overraskende. Men ut fra våre erfaringer er det ikke det, sier Monica Berge, leder av Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, til VG Nett.
Denne uka viste en rapport at 3.000 unge, britiske jenter hvert år blir ofre for tvangsekteskap. Dette er langt flere enn man tidligere har trodd i Storbritannia. Der behandler regjeringens enhet mot tvangsekteskap bare 300 saker i året, skriver The Guardian.I fjor fikk telefonen til Røde Kors 460 henvendelser, 149 flere enn året før. 35 prosent av ungdommene som ringte, var allerede tvangsgiftet. Berge tror vi bare ser toppen av isfjellet, og viser til Statistisk Sentralbyrås statistikker over ekteskapsmønstre blant innvandrere (hvilket i realiteten er tall HRS har bestilt og utarbeidet statistikker på). Tallene avdekker at 75 prosent av ekteskapene til unge pakistanere er henteekteskap, det vil si ekteskap med noen som ikke bor i Norge.

– De som tar kontakt med oss, skal som oftest gifte seg med en fetter eller kusine. Det sier noe om potensialet for tvangsekteskap, sier Berge, samtidig som hun understreker at langt fra alle henteekteskap er tvangsekteskap (min utheving).

Hvorvidt ”langt fra alle” henteekteskap er tvangsekteskap, er umulig å si noe konkret om. Det kan være mye som tyder at urovekkende mange henteekteskap har grader av ufrivillighet over seg, inkludert at vedkommende kan være lært opp til å ikke ta et fritt ekteskapsvalg, hvilket HRS har rapportert om i flere omganger. Se for eksempel HRS-rapporten ”Innvandring gjennom ekteskap” fra mai 2005. Der har vi også stilt spørsmål ved dagens grensedragning knyttet til tvangsekteskap versus såkalte ”arrangerte ekteskap”. Denne forskjellen synes heller ikke tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) er spesielt fruktbar.

– Av og til er vi litt naive, og godtar litt for mye av arrangerte ekteskap. Dette er ofte et grenseland. Er det i realiteten noe skille?, spør hun.

Bekkemellem hevder at mange av ungdommene dette gjelder, er oppvokst med en forståelse om at det skal være slik. Derfor forstår de heller ikke at de utsettes for tvang.Og som i Norge, som HRS dokumenterte i 2004, se rapporten ”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn”, er det oppdaget at barn forsvinner fra skolene. 33 jenter har forsvunnet fra skolelistene bare i Bradford, skriver The Times. Myndighetene i Storbritannia har nå beordret telling av alle savnede skolejenter i landet. Bakgrunnen er frykt for at hundrevis av disse er tvunget inn i ekteskap, eller at de lever i frykt for såkalt «æresvold».