Æresdrap og æresrelatert vold

Drapene på søsterene Nafisa (13), Saadia (24) og Sobia (27)

Samleside om trippeldrapet på tre norskpakistanske søsterene Nafisa (13), Saadia (24) og Sobia (27).

De tre drepte søstrene

Meldingen kom på SMS til HRS klokken 02.31 natt til mandag 2.oktober 2006: ”Æresdrap på Kaldbakken. Tre søstere drept av broren. Helvetes pakkiser!!!” Avsender var en norskpakistansk kvinne. Allerede før klokken åtte mandag morgen kom de første telefonene – både fra media og kilder i det norskpakistanske miljøet. Den nærmest ufattelige tragedien har etter dette preget både media og befolkningen i Norge. Tragedien har også nådd utover Norges grenser. Aldri før i europeisk samtid har tre søstere blitt drept av sin egen bror, så langt vi vet.

Det synes som om de tre søstrene ble regelrett henrettet. Skutt med pistol og maltraktert med øks. Nafisa på bare 13 år, Saadia på 24 år, og Sobia på 27 år. Var den grufulle tragedien tuftet på ære? Eller handler tragedien om en mann i ubalanse, om psykiatri? Politiet jobber ut fra flere teorier. I HRS har vi selvsagt ikke tatt et standpunkt. Vi avventer videre etterforskning. Når det er sagt: Vi får stadig ny informasjon fra svært sentrale norskpakistanske kilder som peker i klar retning av at den 30 år gamle broren, Shazad Khan, var mektig lei av de to eldste søstrene: De to unge kvinnene innfant seg ikke med en underordnet status. De ønsket å leve i tråd med den friheten for kvinner som vårt demokrati er tuftet på. De ville flytte ut av storfamiliens hjem, de ville bort fra brorens æreskontroll.

En rekke moment peker på at familien som de tre søstrene tilhørte er preget av manglende integrering i våre frihetsverdier. Eldste jente Sobia ble tvangsgiftet med en fetter i Pakistan i 1998. Ikke lenge etter at fetteren bosatte seg i storfamilien her, knivstakk han både Sobia og Saadia, med lille Nafisa som vitne. Fetteren ble dømt og utvist. Også Saadia ble forsøkt tvangsgiftet med en fetter i Pakistan, men skal etter det vi kjenner til, klart å kjempe mot. Vi fortelles at familiens menn har prøvd å få jentene med på tur til Pakistan i den siste tiden, men at de nektet å være med. De skal ha fryktet tvangsgifte. De skal også ha fryktet å bli frihetsberøvet i landsbyen der familien har etablert seg med en betydelig bolig. Også drapsmannen skal være tvangsgiftet, og kjempet i flere år for å komme ut av ekteskapet med en kvinne fra Pakistan.

HRS besitter mer informasjon som vi ikke kan dele med offentligheten. Men vi deler den selvsagt med Oslopolitiet.

Drapene har forsterket debatten om økt aldersgrense og tilknytningskrav for å kunne hente ny ektefelle til Norge fra land utenfor EØS-området. At slike endringer er avgjørende for fremtidens integrering i våre frihetsverdier, er det ingen tvil om. Å bryte ned den strukturelle makten i de klassiske storfamiliene fra muslimske land, fordrer at den kontinuerlige hentingen av nye ektefeller fra opprinnelseslandet bremses optimalt. Innvandringen har gått langt raskere enn integreringen. Miljøene trenger en pause fra den pågående reproduseringen av førstegenerasjons innvandrere. Og, ikke minst: Enkeltindividene trenger langt bedre beskyttelse mot de transkontinentale familieavtalte ekteskapene. Det er ved bruk av lovverket at barn, kvinner og arbeidere ble løftet inn som fullverdige borgere i Norge i forrige århundret. Dette sosialpolitiske faktumet må også ligge til grunn i innvandrings- og integreringspolitikken.

Dom i saken

13.12.07: DOM I SAKEN: Firebarnsfaren Shahzad Khan (31) dømmes til 21 års fengsel for drapet på sine tre søstre Sobia (27), Saadia Shaheen (24) og Nafisa Shaheen (13). De tre ble i fjor høst, drept av gjentatte øksehugg mot hodet, i deres hjem på Kalbakken i Oslo. Samtidig dømmes Khan til å betale 120 000 kroner i oppreisning til sin egen far. Les mer.

Rettsaken i gang 16.11.07: Rettssaken mot Shahzad Khan (31) for drapene av søstrene Nafisa Kahn (13), Saadia Shaheen (24) og Sobia Kahn (27) er i gang. Ett av de sentrale momentene i rettssaken er å finne motivet for drapene. Shahzad sier selv han ikke husker noe av drapene, han var sterkt ruset, men hevder samtidig at hans avdøde mor beordret drap. Psykiatri, sier forsvaret. Muligens psykiatri, sier politiet. Æresdrap, hvisker miljøet. Les mer

Forlenget varetekt

10.05.07: Den siktede broren (31) til de tre søstrene som ble drept på Kalbakken i Oslo 2. oktober i fjor, ble onsdag varetektsfengslet i fire nye uker, melder NRK.no. 31-åringen er siktet for å ha drept sine søstere Nafisa (13), Saadia (24) og Sobia (27) med skytevåpen og øks i oktober i fjor. I forkant av drapene var mannen sykemeldt med angst og depresjon, men politiet hevdet i februar i år at siktede var tilregnelig. «Han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Erklæringen fra rettspsykiaterne er avgitt og sendt til rettsmedisinsk kommisjon for kvalitetssikring,» sa politiadvokat Cecilie Gulnes. Politiet viste da frem både bilde av den siktede og øksen han brukte under den regelrette henrettingen av sine tre søstere. «Det er tekniske spor som knytter denne øksa til drapet, og den er funnet i huset. Vi vil ikke gå i detalj, men når det gjelder øksedrap sier det seg selv at det er brutale drap,» sa Gulnes, som slo fast at øksa er brukt som drapsvåpen mot alle tre jentene.

Han har sittet i varetekt siden den gang. I avgjørelsen fra Oslo tingrett heter det at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling. Ifølge politiet vil straffesaken komme opp for retten i løpet av høsten.

Var tilregnelig da han drepte sine tre søstre

02.02.07: Mens et samlet norsk media mer eller mindre har tatt det for gitt at broren som drepte sine tre søstre på 13, 24 og 27 år, var et psykriatrisk tilfelle, har meldingen hele tiden fra det pakistanske miljøet vært at dette var æresdrap. I forkant av drapene var mannen sykemeldt med angst og depresjon, men politiet sier at siktede var tilregnelig. «Han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Erklæringen fra rettspsykiaterne er avgitt — og sendt til rettsmedisinsk kommisjon for kvalitetssikring,» sier politiadvokat Cecilie Gulnes, melder Aftenposten.no.

Den drapssiktede har forklart at han ikke husker noe fra natten da drapene skjedde. Han har også fortalt at moren, som døde for 12 år siden, har oppsøkt ham. Mannens forsvarer Truls Dramer er overrasket over at mannen er funnet strafferettslig tilregnelig.

I dag viste politiet frem både bilde av den siktede og øksen han brukte under den regelrette henrettingen av sine tre søstere på Kalbakken i Oslo. Politiet håper dette kan bringe frem flere tips i saken, spesielt når og hvor drapsvåpenet ble kjøpt. «Det er tekniske spor som knytter denne øksa til drapet, og den er funnet i huset. Vi vil ikke gå i detalj, men når det gjelder øksedrap sier det seg selv at det er brutale drap,» sier Gulnes, og slår fast at øksa er brukt som drapsvåpen mot alle tre jentene, melder NRK.no

Trippeldrapsmannen var ruset

04.01.07: Prøver som ble tatt den søndagskvelden 30-åringen drepte sine tre søstere på Kalbakken, avdekker at han var ruset på en rekke midler, melder NTB. Prøvene ble tatt av mannen like etter drapene og skal ha slått ut på flere rusmidler, blant annet det beroligende stoffet flunitrazepam, virkestoffet i Rohypnol, i tillegg til alkohol og cannabis. Om mannen eventuelt var psykotisk i gjerningsøyeblikket og om rusen spilte en rolle vil bli avgjørende for hva slags straff mannen eventuelt kan få.

Mannen er nå varetektsfengslet i Oslo kretsfengsel, etter å ha vært innlagt på Dikemark psykiatriske sykehus siden hendelsen. Politiet vil avhøre mannen videre i neste uke. Les saken hos VG Nett

Familien nekter å la seg avhøre før de får huset tilbake

30.11.06: Broren til den trippeldrapssiktede, Tahir Khan, dro i går ned til politihuset på Grønland og overbrakte følgende beskjed på vegne av familien: «Gi oss tilbake huset vårt, så skal vi stille til avhør.» Men politiet nekter å la seg diktere. «Det er ganske mye som er uklart når det gjelder hendelsesforløpet. Vi har blant annet behov for rekonstruksjon. Vi vurderer også om det skal foretas en teknisk rekonstruksjon,» sier politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo politidistrikt til Aftenposten.no. I tillegg ønsker politiet å avhøre de tre brødrene, faren og den drapssiktede Shahzad Khans kone, før de frigir åstedet. Men det er kun Tahir som er i Norge, resten er forblitt i Pakistan etter begravelsene av de tre drepte jentene. Broren sier derimot at resten av hans familie ikke vil returnere til Norge, med begrunnelsen at de «ikke har noen plass å bo.»

Dette er midlt sagt en underlig påstand. Khanfamilien er en stor familie i Norge. Politiet mener å ha avdekket at omlag 200 familiemedlemmer er bosatt her. Og hvis det nå «plutselig» er blitt slik at storfamilien ikke stiller opp for andre familiemedlemmer, spesielt i en sak som dette, så er det en meget spesiell, og etter vår mening, lite troverdig utvikling.

Siktet trippelmorder avhørt – og sykehusjournal gitt advokatene, ikke politiet

02.11.06: Den 30-årige broren, Shahzad Khan, som er siktet for drapet på sine tre søstre Nafisa (13), Saadia (24) og Sobia (27), ble i går avhørt på nytt av politiet. Etter hva NRK.no kjenner til skal ikke straffskyldspørsmålet ha vært oppe, men ifølge den drapssiktedes advokat, Abid Raja, skal avhøret av Shahzad gått bedre denne gangen. Advokaten understreker derimot Shahzads dårlige psykiske helse. Det fremkommer videre at Grorud distriktspsykiatriske senter ikke vil gi politiet innsyn i Shazhads sykehusjournal til politiet, da de frykter for lekkasjer som kan skade den drapssiktede pasienten og hans familie. Men Shazhads advokater har derimot fått innsyn i journalen, ikke bare én gang, men to ganger, etter at advokatkontoret ved første forsendelse hadde rotet bort postens hentelapp.

Innser at søstrene er døde

18.10.06: En av de yngre brødrene, Omran Khan (20), til de tre drepte norskpakistanske søsterene på Kalbakken i Oslo, som også var den som fant jentene drept, har nå innsett at de er døde, melder Nettavisen.no. Omar Khan gikk i sjokk etter drapene, og mistet stemmen. Den drapssiktede broren, Shahzad Kahn (30), som ble varetektsfengslet i fire uker, er derimot fortsatt på sykehuset. Ifølge Nettavisen vil det om kort tid bli oppnevnt to sakkyndige av retten. De skal se på Shahzads sinnsstilstand den dagen søstrene ble drept. Selv erkjenner ikke Shahzad straffeskyld etter siktelsen.

Håper trippeldrapssikted snart kan avhøres

16.10.06: Politiadvokat Cecilie Gulnes sier til Dagsavisen.no at hun håper at den trippeldrapssiktede broren (30) til de tre avdøde norskpakistanske jentene snart kan avhøres. «Vi tror et avhør av den siktede kan bringe oss nærmere hva som skjedde,» sier Gulnes, mens mannens forsvarer, Truls Dramer, sier at siktede ikke husker noe av drapet. Det fremkommer videre at det fortsatt foregår tekniske undersøkelser i boligen der de tre søstrene ble drept. Mange prøver er sendt inn til teknisk analyse, og politiet vet fortsatt ikke med sikkerhet om våpenet som ble funnet på åstedet, er drapsvåpenet.

Forhåndsdømmming eller forsvar av det bestående?

13.10.06: I avisdebatten i Aftenposten rundt trippelsdrapet på de tre norskpakistanske søstrene på Kalbakken i Oslo, hevder medisinerstudent og informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge, Muhammed Usman Rana, at lege Ingvild Heier presenterer konspirasjonsteorier og grunnløst forhåndsdømmer den drapsiktede broren for såkalt æresdrap. I dag svarer Heier med at Rana er ute etter å forsvare det bestående. Blant annet skriver hun: «Debatten om æresdrap er en åpen debatt om kulturelle fenomener der ulike synspunkter kommer fritt frem og det ikke finnes noen gitt sannhet. Kan Rana forklare meg hva konspirasjonen består i? Før man kan begynne å debattere et problem, må begge sider erkjenne at det i det hele tatt finnes et problem.»

Trippeldrapet: «Ære» relevant eller irrelevant?

10.10.06: Det groteske drapet på de tre norskpakistanske søstrene Nafisa (13), Saadia (24) og Sobia (27), har berettiget skapt debatt. For selv om trippelmorderen, Shahzad Khan (30) broren til jentene, og familien, hardnakket hevder at drapene utelukkende handler om psykiatri, og skylder på norsk helsevesen, er det flere momenter i saken som tilsier at det bør være fullt mulig å diskutere det såkalte æresbegrepet. For eksempel bør det være mulig å spørre seg hvorfor Shahzad Khan plukket ut de sine tre søstere som offer, og ingen av sine brødre? Og en kan spørre seg om Shahzad Khan og hans brødre har plettfri vandel? Når vi i tillegg vet vi at familiens historie handler om både tvangsekteskap og overgrep, blir ikke veien lang til å fundere på om det kan ligge æresrelaterte faktorer til grunn for drapene. Men en slik tilnærming er utelukket for Muhammed Usman Rana, medisinerstudent og informasjonsansvarlig for Islamsk Råd Norge. Han hevder i kronikk i Aftenposten at debatten er malplassert: «Etter den malplasserte debatten i kjølvannet av de groteske drapene er følelsen av oppgitthet og sinne svært fremtredende blant norskpakistanerne. Mediedebatten har vært preget av tendensiøse spekulasjoner om ikkevestlige innvandreres kultur og kvinnesyn.» Interessant i denne sammenheng er at samme dag har en annen norskpakistaner, Shazhad Rana, innlegg i samme avis, der han tar avstand fra å bli representert av «middelmådige innvandrerrepresentanter». Shazhad Rana skriver: «Middelmådige innvandrerrepresentanter har stått stille i ti år. Tiden er inne for å innrømme at vi har et problem. Og at vi ikke selv makter å finne veien ut av labyrinten.» Shazhad Rana tar også avstand fra eksempelvis Afshans Rafiqs ønske om konfliktmeglerinstitusjoner, og oppfordrer heller til et fora av likesinnede – «brødre og søstre» med et liberalt syn, hvorpå han oppfordrer norsk-pakistanere til å etablere en tenketank.

Heller ikke lege Ingvild Heier lar seg imponere av Muhammed Usman Ranas påstander om blant annet «konspirasjonsteorier». I dagens Aftenposten skriver hun treffende: «En uke etter den tragiske hendelsen der tre søstre ble drept av sin bror i Oslo, er det trolig bare menn i det pakistanske miljøet som ikke vil ta innover seg at dette hadde noe med æresdrap å gjøre. (…) Å avfeie slike teorier som ‘konspirasjoner’, slik Rana gjør, tilsier at han bør gjøre hjemmeleksene sine om igjen.»

Trippeldrapet

06.10.06: Ifølge Aftenposten.no skal økonomiske problemer, rusmisbruk og et opplevd press om å være familiens overhode ha tynget den drapssiktede Shahzad Khan (30). Dette skal være noe av forklaringen på hans påståtte psykiske problemer. Men kilder i Aftenposten uttrykker forbauselse over Shahzads lange sykehistorie. Det påpekes også at da Shahzad i desember i fjor fikk tilbud om frivillig innleggelse til psykiatrisk behandling, møtte han ikke opp.

Våre kontakter i miljøet forteller at den drapssiktede broren utnyttet muligheten for sykemelding for «psykiske lidelser» for å slippe å jobbe. Han omtales som en arbeidssky type. Han ble pålagt et stort kontrollansvar overfor jentene i familien mens faren i lange perioder oppholdt seg i Pakistan. Denne oppgaven var visstnok alt annet enn enkelt, da både Saabia (24) og Sobia (27) mer og mer utviklet selvstendighet og klarte seg selv på de fleste områder. Også økonomisk. I tillegg ville de selv være med på å bestemme ektemake, særlig etter erfaringene med Sobias tvangsekteskap med fetteren fra Pakistan, som både knivstakk Saabia og Sobia mens lillesøstren Nafisa så på. Men faren ville ikke høre snakk om at jentene skulle få påvirke valg av ektefelle. Jentene skulle giftes i familien i Pakistan. Personer i miljøet vurderte å påta seg en meglerrolle overfor faren. Samtidig forteller kilder at mange i det pakistanske miljøet, og da i særdeleshet menn, er enige om at både Saabia og Sobia var blitt altfor egenrådige, og at de hadde negativ innvirkning på Nafisa. Dette mener de også forklarer tausheten fra miljøet – kvinnene tør ikke snakke, for de har ingen støtte hos sine menn, om det så er bror, far eller ektemann. Tausheten skal også skyldes denne holdningen: Jentene er drept. De kan ikke komme tilbake. Nå får vi bare gjøre det beste ut av situasjonen for drapsmannen og resten av familien.

Les også oppropet fra Den internasjonale kampanjen for Iranske kvinners rettigheter (Norge) og Kvinners frigjøring organisasjon i Irak-Norge ( OWFI): Nok er nok

SørgemarkeringNorskpakistanske Ikhlaque Chan, ungdomsarbeider i Bærum kommune, er mannen som har tatt initativ til sørgemarkeringen for de tre drepte søstrene. Markeringen finner sted i Vaterlandsparken på Grønland i Oslo i dag, fredag 6.10, kl 20:00. Men initiativet har møtt kritikk, skriver Dagsavisen.no, og debatten går heftig på desi.no

Saadia (24) fryktet tvangsekteskap – på søndag begraves søstrene i Pakistan

05.10.06: Venninner av Saadia Shaheen Khan (24) forteller at hun skal ha vært livredd for at faren skulle påtvinge henne en ektemann fra Pakistan, slik som hennes eldre søster Sobia (27) ble. Ifølge Aftenposten.no har politiet hentet inn ekspertise på æresdrap i etterforskningen. Politiinspektør Terje Kristiansen ved Oslo politidistrikt understreker at politiet holder alle muligheter åpne i etterforskningen for å finne drapsmannens motiv. Til VG sier politiadvokat Cecilie Gulnes at det er umulig å si om det er en eller flere gjerningsmenn. Politiet gjennomgår nå de tekniske undersøkelsene fra åstedet, melder NRK.no. Politiet håper de kan avhøre den drapssiktede broren før helgen. De tre søstrene skal begraves på søndag i Pakistan, skriver VG Nett, som også skal følge begravelsen.

Noen aktuelle lenker:VG Nett har egen samleside om saken

Opprop fra Den internasjonale kampanjen for Iranske kvinners rettigheter (Norge) og Kvinners frigjøring organisasjon i Irak-Norge ( OWFI)

«Påfallende få norskpakistanere har tatt kontakt. Ber om fire ukers varetekt for drapssikted», VG Nett «Ber norskpakistanere melde seg», Dagbladet.no«Fryktet noe slikt skulle skje», Nettavisen.no «Når bror dreper søster», kronikk av Unni Wikan i Aftenposten.no «Tragedie som må vekke», Dagsavisen.no«Regler for kjærlighet», leder VG Nett «Særlov?», leder Klassekampen.no

Se også saker knyttet til – familiegjenforeningspolitikk– arrangerte ekteskap og tvangsekteskap