Vold og overgrep

Forsker torturerte sin unge hentebrud – historisk streng straff

En ung jente fra Bangladesh ble grovt mishandlet og frihetsberøvet av sin ektemann. Ektemannen, også han med opprinnelse fra Bangladesh, kom selv til Norge gjennom ekteskap med en norsk kvinne. Han jobbet som likestillingsforsker ved Høgskolen i Oslo. Nå er mannen dømt – med en av de aller strengeste straffene for familievold.

Rita Karlsen, HRS

Det var 17. oktober 2006 HRS brakte historien om en ung jente fra Bangladesh som skulle ha blitt grovt mishandlet og frihetsberøvet av sin ektemann (33). Den unge jenta, som ennå ingen er helt sikker på alderen på, var svært ung da hun ble giftet bort til bangladesheren som var bosatt i Norge. Mannen, som jobbet som forsker ved Høgskolen i Oslo, dertil med likestillingsforskning, hadde selv fått opphold i Norge gjennom ekteskap med norsk kvinne. Da de ble skilt, fikk mannen opphold på selvstendig grunnlag, og han ektet en ny, ung kvinne i Bangladesh, som kom på familiegjenforening til Norge.

Mannens grove mishandling av jenta ble oppdaget ved en tilfeldighet. Det var tilløp til brann i blokken der ekteparet bodde, og under evakueringen insisterte naboer på at det kunne være en kvinne i en av leilighetene. Ektemannen, som var på jobb, ble oppringt, da ingen svarte i leiligheten. Mannen nektet først på at det var noen der, men kom så og låste opp, og ut kom en kvinne i heldekkende muslimsk bekledning. Under avhør hos politiet ble kvinnen overtalt til å vise ansikt, og frem kom en forskremt og sterkt forslått jentunge.

Senere kom det frem at den unge jenta hadde levd i en torturlignede situasjon. I januar 2007 ble det tatt ut tiltale mot mannen, etter straffelovens § 219 første ledd, som blant annet omfatter trusler, vold, og frihetsberøvelse, med en strafferamme på inntil seks år.

Ifølge jentas bistandsadvokat Monica Lindbeck har § 219 vært aktivt brukt de siste årene, særlig i saker knyttet til vold i fremmedkulturelle familier. Lovparagrafen dekker alt fra psykisk og grov fysisk vold, til kontroll, isolasjon fra det norske samfunnet, og nektelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Statsadvokatens grunnlag for tiltalen var denne:

I gjennom hele perioden fra fredag 18.mars 2006 til 24.august 2006 i Sørligata i Oslo (…) utøvet han ved gjentatte anledninger vold mot sin ektefelle (N.N), blant annet ved å binde henne fast og henge henne opp i taket etter bena og/eller armene, og ved å slå og sparke henne, samt ved å ta kvelertak på henne. Han benyttet ulike slagredskap ved voldsutøvelsen, som hadde karakter av mishandling. I samme periode truet han gjentatte ganger med å drepe henne, og nektet henne tidvis å forlate leiligheten de bodde i.

Rettssaken ble berammet til midten av april, der Oslo tingrett dømte mannen til 2 år og tre måneders ubetinget fengsel. Mannen hevdet selv sin uskyld, og saken ble anket.

Nå har Borgarting lagmannsrett dømt mannen til 3 år og 6 måneders ubetinget fengsel, altså ett år og tre måneder mer enn tingretten, noe som tilsier at dette er en av de strengeste straffene i Norge for familievold. I lagmannsretten ble han også skilt ved dom og han må betale ekskona 150.000 kroner i oppreisning.

Politiadvokat Richard Beck Pedersen omtaler straffeutmålingen som historisk, og sier til NTB at ”Så vidt meg bekjent har det aldri før vært idømt en så strengstraff i en familievoldssak,” melder NRK.no.

Borgarting lagmannsrett mener det er snakk om grov, utspekulert mishandling over tid.

Deler av voldsutøvelsen har et torturliknende preg (…) Det har skjedd uprovosert mot en total forsvarsløs person, heter det i dommen, skriver Dagbladet.no.

Mannens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, mente at den omfattende mediedekningen må være formildende for straffeutmålingen. Men det var ikke lagmannsretten enig i:

Den relativt brede mediedekningen kan ikke anses som formildende (…) Mediedekningen i denne saken har i hovedsak vært etterrettelig.

Bistandsadvokaten til jenta, Monica Lindbeck, sier at de nå vil vurdere å kreve ménerstatning og erstatning for tap av framtidig arbeid.

Mannen (som nå er 34 år) tok betenkningstid på om han vil anke til Høyesterett.