Kjønnslemlestelse

To års fengsel for kjønnslemlestelse av datteren på 12 år

En somalisk far sørget for at datteren på 12 år ble kjønnslemlestet på brutalt vis i Somalia. Faren var fysisk delaktig i at lemlestelsen kunne finne sted. Jenta var 12 år da overgrepet skjedde og hun var dumpet i Somalia sammen med moren og fire søsken i en årrekke. Saken viser igjen hvor hjelpeløse og rettsløse barn og unge er når de dumpes i 3. verden.

I Somalia er det vanlig å kjønnslemleste jentene når de er rundt sju år gamle. Grunnen til at man ikke gjør det tidligere, antas å være at jenta skal vokse, og ettersom hun også sys igjen (vanlig i Somalia, type 3-lemlestelse). Å vente til jenta er hele 12 år med å utføre lemlestelsen, er sjeldent, og kan antakelig kun knyttes til utvandringen til Vesten. Jenta var ikke i Somalia – men i dette eksempelet i Danmark – da hun var i sjuårsalderen.

I årevis har det gått rykter om at somaliere har gått bort fra type 3 til type 2 og 1 (avskjæring av klitoris og indre kjønnslepper) og heller lemlester døtrene i yngre alder. Som kjent kan ikke babyer sladre, det kan vanskelig helt små barn på 2-3 år heller. Å utføre overgrepet på små barn er således mer risikofritt.

Dumpet og lemlestet

Nettopp derfor er den avsluttede rettssaken i Danmark, Glostrup, interessant også for oss i Norge. Både Ap og H har den siste tiden gått høyt på banen for å stanse dumping av barn. Temaet kjønnslemlestelse knyttet til dumping, har ikke blitt tatt opp av disse partiene, men lemlestingen burde det være et tema. Både kjønnslemlestelse, barneekteskap, tvangsekteskap, indoktrinering på voldelige koranskoler med mer, er høyst relevant når barn og unge forsvinner fra Norge til foreldrenes hjemland eller nærområdet (som at somaliere også kan dumpe barna i Kenya).

Den da 12 år gamle dansksomaliske jenta ble lemlestet for 10 år siden, i 2014, altså er hun i dag 22 år gammel. Lemlestelsen ga henne varige skader, heter det. Faren, nå 57 år, deltok aktivt i selve handlingen (noe vi aldri har hørt om før, det er typisk en «kvinneting» å utføre kjønnslemlestelse av jenter). Faren sørget for at datteren ble tatt inn i et hus på et ukjent sted sammen med andre kvinnelige familiemedlemmer.

I huset ble jenta lagt på et gulv og utsatt for kvinnelig omskjæring uten bedøvelse, noe som ga henne varig skade på underlivet.

Omskjæringen var av såkalt type 1, hvor hele eller deler av klitoris skjæres bort.

Jenta har i en intern uttalelse i retten uttalt at det var bestemoren som bestemte at hun skulle omskjæres.

Hun forklarte også at faren hadde godkjent omskjæringen og at tanten hjalp til med å holde henne under den ekstremt smertefulle omskjæringen.

Ifølge jentas forklaring holdt faren i venstre arm og venstre ben, mens en annen holdt i det andre benet hennes slik at bena ble spredt fra hverandre.

Både jenta, moren og søsknene ble holdt tilbake i Somalia i en årrekke, og kom seg tilbake til Danmark først i 2020. Hvordan de klarte å ta seg til Danmark, får vi ikke vite.

Flere medvirkere

I tillegg til faren ble også en 48 år gammel tante funnet skyldig. Straffen hennes er foreløpig ikke fastsatt, da det først må avgjøres om hun er egnet til fengsesstraff. Kvinnen befinner seg altså i Danmark. Det samme gjør jentas bestemor på 93 år. Hun er tiltalt for på ulike måter å ha medvirket til omskjæringen og ulovlig tvang, men på grunn av hennes dårlige helse er saken mot henne skilt ut slik at den kan behandles separat.

Spesialaktor Natalja Fryd Lindberg fra Vestegnens Politi hadde i sin prosedyre krevd to års fengsel for jentas far, noe retten ga.

«Omskjæring er grov seksuell vold mot jenter, utelukkende fordi de er jenter. Det har ingen medisinsk hensikt annet enn å lemleste dem slik at de ikke føler seksuell lyst. I Danmark har vi mulighet til å straffeforfølge personer som reiser til utlandet for å få utført omskjæring. Dette er en alvorlig form for kriminalitet som danske myndigheter tar svært alvorlig, sier hun i kjølvannet av dommen.

– I dette tilfellet skjedde også omskjæringen uten bedøvelse, under uhygieniske forhold og ble utført ved tvang i samarbeid med flere personer uten helsefaglig kunnskap, legger aktor til.

Kjønnslemlestelse ble forbudt i Danmark i 2003. I Norge fikk vi forbud allerede i 1995. Her på berget har vi ikke hatt en eneste tiltale, mens Danmark nå har rundt tre til fire domfellelser (tatt etter hodet). At Stortinget og Regjeringen vår kan leve med denne rettstilstanden er for oss en gåte. Jenter lemlestes, det dokumenteres, men ingen tiltale reises mot foreldrene eller andre familiemedlemmer. Slik undergraver politikerne troverdigheten til rettsstaten, men først og fremst svikter de jentene.