Den kulturelle revolusjonen

– Svindelen er altomfattende

"Som araber her i Norge som setter pris på kombinasjonen velferdsstat og ærlighet så ønsker jeg å formidle det mine øyne og ører på innsiden av miljøet fanger opp", skriver en leser til HRS. Dokumentasjonen han har framlagt viser omfattende planlegging av svindel. I lukkede fora på Facebook deles "oppskrifter" på trygdesvindel, hvordan man kan jukse seg til oppholdstillatelse og hvordan man kan unngå å jobbe. 

Den danske dokumentarserien Den sorte svane har fått mye oppmerksomhet, der dansk-bosniske Amira Smajic med skjulte kameraer og mikrofoner gir et innblikk i den kriminelle underverdenen, og selv fungerer som tilrettelegger og rådgiver. Dokumentaren avdekker at kriminaliteten er systemtruende, og at tillitssamfunnet slik vi er vant til å kjenne det er en saga blott.

Den økonomiske kriminaliteten er så omfattende at Nav alene svindles og bedras for minst fem milliarder kroner i året, kunne vi lese i VG denne uken, der det videre opplyses at tallet trolig er mye høyere, ifølge deres siste totalanslag fra 2019.

En norskgift araber har gitt HRS et omfattende og skremmende innblikk i systematisk utnyttelse av velferdsstaten. HRS kjenner innsenderens identitet og har sett et utall skjermbilder av dialogene som utspiller seg på innsiden av de lukkede, arabiske Facebook-gruppene. Vi kan bekrefte at eksemplene i teksten er hentet fra dialoger i de lukkede gruppene. Vi har også fått innleggene oversatt av en uavhengig arabiskkyndig som bekrefter innholdet.

Brevet fra innsenderen gjengis her.

Et blikk fra innsiden

Jeg har basert hele dette skrivet på innlegg på diverse norsk-arabiske Facebook-grupper og ellers ting jeg selv har bevitnet. Som araber her i Norge som setter pris på kombinasjonen velferdsstat og ærlighet så ønsker jeg å formidle det mine øyne og ører på innsiden av miljøet fanger opp.

På disse Facebook-gruppene for arabiskspråklige her i Norge deles det oppskrifter på hvordan en kan profitere mest mulig på utnyttelse og svindel ved bruk av alle slags metoder overfor NAV, leger, skatteetaten, rettssystemet og så videre.

Jeg føler sympati med de nordmenn som arbeider/arbeidet hardt hele livet, men som ikke får skikkelig standard i sin alderdom på grunn av svindel som beskrevet under. Jeg føler også for den kommende generasjon nordmenn, som ikke vil få velferdsgodene som deres forfedre har jobbet hardt for. Hver av dere som har barn eller barnebarn burde tenke på det.

Jeg sender bilder av alle disse arabiskspråklige Facebook-gruppene med konkrete samtaler som jeg beskriver under. Jeg har oversatt disse trådene i teksten under, men dere kan selvsagt ønske å få verifisert dette via tolk. Da er det ekstremt viktig at dere velger en etnisk norsk tolk, da risikoen er overhengende for at en etnisk arabisk tolk vil advare deltakere på forumet, gjerne anonymt. Dette har jeg selv sett eksempler på. Samholdet araberne mellom («ummah») er ofte sterkere enn samfunnskontrakten til Norge.

Norske «premier»

To boliger for prisen av én: En dame skriver om en kommende skilsmisse, som åpenbart er proforma. Hun og mannen står som eiere av bolig, men bare han har jobb/inntekt. Hun lurer på om hun kan fortsette å bo i huset og få støtte fra NAV til dette, til alle regninger som hun nå overtar fra mannen, selv om hun ikke har inntekt. Formålet her er å få det offentlige til å betale for det ene huset, mens det andre leies ut.

Dette er et ofte brukt «forretningstriks», noe som reflekteres i kommentarene. Et annet eksempel: En dame skriver at hun og mannen er enige om skilsmisse. Han skal flytte ut, men har ikke jobb og er avhengig av NAV-støtte/garanti i jakten på ny bolig. Hun lurer på tips til å få fortgang i prosessen. Kommentarene er av typen: «Så dere skal ha inntekt fra en leilighet mens dere fortsatt bor sammen. Vi er mange som driver med dette!»

En mann spør om det stemmer at at kona får 100.000 «premie» for å føde barn i Norge. Han får til svar fra et medlem i forumet: «Er det ikke bedre å spørre etter en jobb til henne?» hvorpå mannen svarer: «Er det ditt problem, går det fra din lomme, kanskje? Jeg vil suge blod fra den norske befolkningen».

En kvinne forteller at mannen hennes døde etter at de kom til Norge. Hun får økonomisk hjelp fra NAV nå, og har giftet seg igjen, nå et islamsk bryllup inngått uten registrering i Norge. Hun lurer på om pengene som hun mottar fra det offentlige vil stoppe opp dersom myndighetene finner ut om dette «hemmelige ekteskapet». Det er i det hele tatt svært vanlig at man kun registrerer seg som «samboere» selv om en er gift hos en imam i en moské.

Et eksempel på dette: En dame skriver på forumet at hun ikke har registrert giftemål (inngått i lokal moské) hos norske myndigheter. Hun lurer på hvor mye hun og mannen (som jobber svart) kan få i sosialhjelp/økonomisk støtte. 99% svarer henne positivt og gir råd. Kun en forumdeltaker er kritisk og mener at det er «haram»/ulovlig å svindle myndighetene på den måten. Trådstarter kontrer med å si at det er haram at man må betale 35-40% skatt hvis en jobber her i Norge, og spør den andre forumdeltakeren om det er hennes problem/hennes penger. Den andre svarer at ja det er faktisk det, fordi hun som jobber finansierer kriminelle som henne. Trådstarter sier at hun skal uansett «sitte med bein over bein» (dvs bare late seg) uansett hva andre sier. Trådstarter får stor støtte, og flere gir uttrykk for det samme. En forteller at alle gjør sånn. Til og med en imam i en moské nær han har registrert seg på samme måte slik at han bor med ei dame han ikke er gift med ifølge Folkeregisteret. Det er selvsagt utenkelig at en imam skulle bo sammen med en dame han ikke er gift med.

En mann skriver at han fant seg en jobb, slik at han oppfylte kravet til inntekt for å få ektefelle på familiegjenforening. Når han trodde at alt var i orden så sluttet han. Så kom det en ny henvendelse der UDI krevde dokumentasjon på nytt. Mannen spør hva han skal gjøre nå som han går på dagpenger. En enkelt person kjenner spillet, og svarer han: «Så du trodde du var smart nå? LOL» Flertallet på tråden derimot støtter han og tipser han om å kontakte en arabisk arbeidsgiver som kan gi han proforma ansettelse med lønn og lønnsslipp slik at han igjen oppfyller kravet. Da må han selvsagt betale tilbake pengene til denne «arbeidsgiveren» med en sum i tillegg. Såpass er det verdt. Dette er en svært vanlig måte å omgå krav til inntekt på. En slik «proforma-arbeidsgiver» er også etterspurt i forkant av et svangerskap/fødsel. Med en arbeidskontrakt så åpner muligheten seg for en lang lønnet foreldrepermisjon seg. Til slutt er en slik proforma-kontrakt i forbindelse med forberedelse til søknad om dagpenger eller AAP.

Hvordan få et lettere liv

Schengen-visum: Det florerer råd om å skaffe seg et Schengen-(turist)visum via et av de «lettere» landene til å få dette. Så kan en reise til Norge og gjemme seg i seks måneder for så å dukke opp og søke om asyl. Så hvis Schengen-visum fra for eksempel Frankrike er utgått så er vedkommende Norges «problem».

Fra Syria, eller? En god del av de syrere har kommet til Norge har bodd og arbeidet i den arabiske gulfen i mange år, inkludert lenge før krigen i Syria begynte. De har hatt et greit liv som de kunne fortsatt med der, men de velger å komme til Norge for et enda lettere liv og i tillegg få det norske passet som er «gull verdt». De innrømmer at de overhodet ikke har noe reelt beskyttelsesbehov.

En syrisk mann skriver at han har fått tilbud om kvoteflyktning-overføring fra Libanon til Spania, men han er ikke fornøyd. Det skinner helt klart gjennom at «tilbudet» fra Spania i form av økonomiske goder ikke er godt nok sammenlignet med hva Norge gir.

En mann skriver at i tillegg til studielån har han tatt opp billån og diverse forbrukslån. Han lurer på hvordan han kan «bli kvitt» studielånet, om det er noen kreative løsninger som kan hjelpe han av med studielånet.

Hvor går NAV-pengene? Svært ofte til hjemlandet. Kjøp og salg av gull er noe som går igjen på forumet. Ikke med tanke på pynt, men et praktisk verktøy for å smugle større beløp ut av landet på. Bankoverføringer blir registrert, Western Union og andre er dyre i bruk. Kontanter kan bli beslaglagt ved utreise. En kan derimot ha solide mengder gull på seg (altså som «pynt» rundt halsen, håndledd, osv). Flere «handelsfolk» reiser ned og kjøper gull i rimeligere land som for eksempel Tyrkia eller Dubai. Vel hjemme i Norge selger de og finansierer dermed turen. De selger til folk her i landet som har kontanter (det handler om å ha tommest mulig konto til enhver tid når de skal ha NAV-støtte). De som kjøper gullet her i Norge får med seg verdier ut av landet uten at det registreres, og fortsetter å kreve mer på grunn av sin angivelige «fattigdom». Gullet tar altså en rundtur fra Tyrkia/Dubai til Norge og tilbake til Midtøsten.

Det blir ellers anbefalt å ta ut kontanter i forbindelse med mathandel på for eksempel KIWI. Litt og litt, en tusenlapp i uka for eksempel. Ikke for store beløp med en gang, for da vil det vekke oppmerksomhet og føre til spørsmål.

Når det nevnes AAP på trådene, så kommer det mange interesserte som vil ha «oppskriften» på å få en fast inntekt uten å gjøre så mye. I forlengelsen av dette kan nevnes en kontaktannonse der en mann ønsker en dame med oppholdstillatelse og at hun har fast inntekt mens hun er hjemme (AAP og uføretrygd med andre ord)

Tolker er en risiko. For eksempel ved teoretisk prøve til førerkortet. Selv om mulighetene til å hjelpe de som tar den muntlig har blitt innsnevret, så fortsetter hjelpen selv uten pengebeløp involvert. Mantraet er at «muslimer hjelper muslimer» Dette kan selvsagt føre til farlige situasjoner med folk som egentlig ikke er kvalifisert til å kjøre i trafikken. Selv med videoopptak klarer de å formidle med tonefall og kroppsspråk. Enkelte tolker annonserer nyheter og advarer anonymt på forum.

Familier

En arabisk familie med en 18-årig sønn som studerer mens han bor hjemme med foreldre får råd om «flytte ut» proforma slik at han får borteboerstipend og annen stønad. Dette er arabiske venner som bor annetsteds som gjør seg behjelpelige med slik adresseendring.

En annen tilsvarende arabisk familie har en 18-åring som bor hjemme hos foreldre og ikke har jobb. Får tips om å få hjelp fra NAV til å flytte ut, og dermed motta stønad. Han bor fortsatt hjemme og kan leie ut leiligheten som NAV har «gitt han».

En kurdisk mann i en mindre småby i Norge, med 12 barn, sender barna ut i leiligheter med NAV-stønad så snart de er gamle nok (16-18). Han har til enhver tid flere leiligheter han leier ut svart til eget samfunn, og har dermed et sekssifret beløp i leieinntekter hver måned.

Mange får tips om å hente falske fødselsattester som viser at de er under 18 år når de ankommer Norge, slik at de får opphold og kan søke om familiegjenforening. I arabiske land kan en få kjøpt falske fødselsattester for en billig penge (ca 100 USD).

Falske vitnemål er også noe som kan kjøpes enkelt i arabiske land som for eksempel Syria og Libanon. Dette kan dere sjekke på nett.

Mange gifte asylsøkere som kommer på familiegjenforening får ikke rettigheter som asylsøkere får. Dermed velger de å «skille seg» proforma slik at hun får disse rettighetene. En annen fordel med denne svindelen er den ene ektefellen får leilighet som kan leies ut. Her bør myndighetene statuere et eksempel med å sende vedkommende ut, så vil det føre til at dette problemet avtar.

Det hender selvsagt at en proforma skilt kvinne blir gravid med «eksmannen», og forklarer da enten at far er ukjent (utenkelig i arabisk kultur) eller at eksmannen bare var på besøk.

En dame skriver at mannen hennes som var uføretrygdet er død i hjemlandet, men hun sier ikke fra om dette for å ikke stoppe inntekten. Nå vil hun gifte seg igjen med en arabisk man i Norge. Gifte seg uoffisielt hos en imam her i Norge. Spør om dette er OK, og får grønt lys fra deltakerne på forumet.

Det er viktig å huske på at i min arabiske kultur og religion så finnes det ikke noe som heter samboer. Bor de sammen så er de gift. Her blir det kun brukt for utløse betalinger. En skilsmisse etter norsk lov betyr ingenting. En arabisk skilsmisse er ikke gyldig før en imam skiller dem og de uttaler ordet «taleh». De kan signere seperasjon/skilsmissepapirer etter norsk lov, det betyr ingenting.

Forsikringer

Noen går på sykmelding/dagpenger/AAP, men oppholder seg i hjemlandet som de flyktet fra. De spør andre på forumet om noen kan registrere dem på adressen deres her i Norge mot litt betaling. Hjelp til å fylle ut meldekort her i Norge blir også ordnet.

Noen lurer på om de kan lage sparekonto i barnas navn der de kan lagre sosialpengene, men dette blir frarådet. En blir heller rådet til å ha pengene i kontanter, og ta de med i bagasje (ikke hånd) gjemt blant andre papirer. Andre tipser heller om å kjøpe gull og ta det med. Så «fattigdom» her i Norge må en ta med en klype salt. Familiene prioriterer heller å sende penger hjem og bygge standsmessige boliger (noen ganger rene palasser) i hjemlandet.

En spør hvordan han kan overbevise NAV og UDI om at han må slippe inntektskrav for opphold og/eller familiegjenforening. Han får tips om at han må spille syk hos lege: hukommelsestap, hørselssvikt, veldig vondt i bein/rygg slik at han ikke klarer å sitte på en stol. Dette må han få papir fra hos en lege. Det finnes arabiske leger her i Norge som kan være behjelpelige med dette.

Forsikringssvindel er også utbredt. En mann har kjøpt bil til 90.000, og bilen får et større mekanisk problem som vil koste titusener å fikse. Han får hjelp til å kjøre bilen i en steinknaus slik at den blir kondemnert. Han får 90.000 utbetalt i forsikring, siden den opprinnelige feilen ikke blir oppdaget.

Reiseforsikring, innboforsikring og boligforsikring er også ofte brukt til svindel. En mann skal flytte fra Vestlandet til Østlandet, og ønsker ikke å ta med seg et flyttelass over fjellet. Får tips om å la en smultgryte stå på mens de går en tur. Når de kommer tilbake er boligen overtent, slik at alt innbo blir ødelagt og må erstattes.

Reiseforsikring brukes til å ta kosmetiske operasjoner i land som Tyrkia, Iran, Libanon, Irak og Syria. Dette blir kamuflert av korrupsjons-sykehus som skriver akutt medisinsk arbeid i stedet for realiteten som er skjønnhetsoperasjoner, hår-transplantasjon osv.

Sykdomstrender

En dame har blitt henvist fra sin lege (nevrolog) for utredning i forbindelse med at hun «glemmer mye», og får beskjed fra sykepleier der at neste gang vil spesialisten spørre henne om hun ser for seg arbeid eller trygd. Er usikker på hva hun skal svare, for hvis hun sier trygd så kan det bli mistanke, og hvis hun svarer arbeid så kan hun bli dratt inn i noe hun ikke vil. Får forskjellige råd, for eksempel om å få seg arabisk lege. Alle spør om hvilken arabisk lege eller annen lege som «samarbeider» for å få uføretrygd.

Den nye trenden: Fibromyalgi, migrene, hukummelsessvikt, depresjon. Det som ikke kan bekreftes via prøver/bilder. Alltid er det mange unge damer som er svært interessert når dette temaet kommer på banen. Hvordan gjøres det, hvor lang tid tar prosessen osv. Disse «lidelsene» det damer i hovedsak som driver med. I tilfellet fibromyalgi er det et vanlig syn med en krykke eller to, slik at det skal synes godt ved godt skuespill. Et eksempel er irakeren som bor i en annen liten by (HRS har blitt forelagt mannens identitet). Han kom til Norge for over 20 år siden med falsk identitet etter å ha vært i Tyskland først. Fikk etter hvert kona på familiegjenforening, men etter at kona hadde fått støtte til utdanning og jobb så ble det mer fristende å være hjemme med barn og etter hvert barnebarn. Hun jobber med å bli uføretrygdet med «fibromyalgi». Hun hadde selvsagt arabisk lege som hjelp til på veien mot «borgerlønn».

Blant mennene så er det mer «rygglidelser» eller psykiske problem som «schizofreni» som gir uttelling. Dette er også lidelser som det er vanskelig å bekrefte eller avkrefte.

Et enkelt, men megetsigende spørsmål på forumet: «hvilken sykdommer kan gi uføretrygd her i Norge?» Denne type spørsmål har blitt mer og mer vanlig med mange interesserte følgere av og deltakere i samtalen. Ofte ender slike åpne spørsmål med at de involverte går over på mer private PM-meldinger.

I den grad arabiske kvinner jobber er trenden at de jobber svart hjemme, med frisørarbeid, hudpleie, hårfjerning og annen skjønnhetspleie. Kombinasjonen uføretrygdet med svart arbeid gir god økonomisk uttelling. Dette gjør selvsagt menn også, da ofte svart arbeid i frisør- eller restaurantbransjen. Private undervisningstimer til skoleelever, kjøretimer for de som vil ta «lappen» er også gjengangere. Den svarte økonomien er i sterk vekst i disse miljøene.

Angående psykologer og leger som garantert merker en sterk økning i fremmedspråklige pasienter på kontoret: Veien til «lønn for livet» (uføretrygd) går via disse.

Noen eksempler følger: En mann fra Midtøsten får time. Han hevder å ha traumer fra krig (til og med han egentlig har bodd i et krigsfritt land i den arabiske Gulfen). I Norge er han primært for å få statsborgerskap som gir utvidede rettigheter i hjemlandet og rundt om i verden. Uføretrygd er en fin bonus.

I tillegg til noen påståtte traumer hevder pasienten å høre stemmer. Spørsmålene fra psykologen kan bli for detaljerte og nærgående, og da «hører han stemmer som overdøver det psykologen sier. «Jeg hører ikke det du sier, for det er en mann over hodet mitt som snakker hele tiden» Etter timen fortsetter «praten» med den imaginære personen ute på gangen for at det skal virke overbevisende. Glansnummeret er når han «glemmer» telefonen, og når kontoret ringer til kona for å gi beskjed om dette, så får hun anledning til å snakke om hvor «syk/gal» mannen er. Til slutt anbefales uføretrygd. Når dette er oppnådd så koster mannen på seg litt selvskryt overfor venner og kjente, og de får «oppskriften».

Turen til (og fra) Norge

Syrere som har fått opphold i Norge kan som kjent ikke reise til hjemlandet sitt. Men det gjør de. De reiser via Irak (Arbil) og Libanon (Bekaa via Beirut) derfra inn i Syria uten å få stemplet pass/reisedokument. På Facebook-siden diskuteres reisemåter, om de bør ta telefonen med seg, hvordan de bør ha en person her i Norge til å fylle ut NAV-kortene. Det blir frarådet å ta med telefonen, eller i det minste la SIM-kortet ligge hjemme.

En advarer mot at de kan få inndratt oppholdstillatelsen hvis de reiser. En annen svarer at de ikke kan vente så lenge til de får statsborgerskap, alle må reise og besøke familie.

En kom til Norge via menneskesmugling, og fikk etter hvert fikk han (som er på sosialstønad og ikke oppfyller inntektskrav) også kona hit på samme måte uten at norske myndigheter vet om familieforholdet. Kona bor på mottak, og skal til intervju på UDI. De spør hva som er best for henne å fortelle. Skal hun fortsette å ikke nevne mannen, slik at hun får kommunal leilighet og diverse støtte? Eller skal hun fortelle om mannen, slik at de kan bo sammen? De får råd om at hun ikke skal si noe, men mannen får anbefaling om å komme seg til en kommune som kanskje er bedre enn den som han har nå.

En syrisk familie som bor i Frankrike, de fikk asyl/oppholdstillatelse der. De spør på forumet om de får hjelp hvis de kommer til Norge. Og hvis han jobber litt her, og så slutter å jobbe…får han hjelp? Han får tips om å finne seg en bolig og klare seg selv i ett år, og etterpå kan han slutte og så få penger fra det offentlige. Her er åpenbart målet ikke beskyttelse (de er jo i Frankrike allerede), men utnyttelse.

Tips til de som kommer til Tyskland via smugling: Mange er ikke fornøyd med godene i Tyskland. De som vil videre til Norge: Første metode er å ta «Flix Buss» fra Hamburg, og så gå av i København. Derfra ta toget til Malmø. Fra Malmø kan en ta «Flix Buss» til Oslo.

En annen metode er å ta la noen booke billetter til Kiel-ferja. Et tredje tips er å kle seg fint, være velstelt og bestille «nummerert plass» (business class) på toget fra Kiel til Malmø. Må da bytte tog i København. Fremme i Malmø må en gå av, og så på et nytt tog til Oslo.

En araber som ikke er gift og som bor her i Norge tilbyr seg å proforma gifte seg mot penger for en som vil ha opphold i Norge. Advokater der lager falske papirer med offisielle stempel fra alle organ i statsapparatet. Alt av papirer kan kjøpes fra advokater så lenge en betaler bra nok. De samler folk (venner/familie) og lager «bryllupsvideo» siden de vet at bilder/video vil bli spurt etter av politiet her i Norge når det søkes om familiegjenforening.

Et spørsmål som til stadighet går igjen kommer fra familier som har oppfylt krav til botid i kommuner rundt om i landet, og som nå ønsker å flytte til kommuner i sør og helst nær Sverige: Hvordan er NAV i xxx kommune, er de «romslige»? Spørsmålet er aldri hvordan jobbmarkedet er, men NAV sin gavmildhet altså…

En trend er spørsmål om inntektskravet i forhold til å få familiegjenforening, og da handler det som oftest om hvilke inntekter fra NAV som er godkjent i stedet for å jobbe i så måte. AAP (arbeidsavklaringspenger) og uføretrygd blir da trukket fram som godkjente inntekter. På bakgrunn av dette setter mange i gang på veien mot en av disse ytelsene. Stipend/lån i forbindelse med skolegang til de over 25 år blir også nevnt som en mulig vei, og mange setter derfor i gang med studier som de ikke har tenkt å gjennomføre.

Alle vil ha arabiske advokater her i Norge. Advokater som forstår deres agenda/mål, og som kan gi gode råd/tips for å «lure systemet» basert på erfaringer. Enkelte advokater er inne på disse forumene og kaprer kunder, ofte ved en melding «PM meg», og så tar de det i en mer privat setting.

Det er bare toppen av isberget som jeg har beskrevet her. Daglig kommer det noe diskusjoner/nye innfallsvinkler for å tappe mest mulig fra det offentlige. Norge vil som Titanic før eller senere crashe inn i dette isberget. Jeg ville med dette brevet advare om konsekvensene av innvandringspolitikken og av naiviteten generelt.