Antisemittisme

Hamas-leder Yahya Sinwar: – Helt nødvendig å ofre palestinere

En rapport fra Wall Street Journal gir innblikk i meldinger Hamas-lederen på Gazastripen, Yahya Sinwar, har sendt til ulike Hamas-tjenestemenn og meklere som har forsøkt å forhandle fram avtaler om våpenhvile og frigiving av israelske gisler i bytte mot palestinske fanger. Sinwar har skrevet at "vi har israelerne akkurat der vi vil ha dem" og at palestinernes død "pumper liv inn i denne nasjonens årer". Å ofre sivile er helt nødvendig, fastholder Hamas-lederen. 

Wall Street Journal har som eneste medie fått tilgang til intern korrespondanse mellom Hamas-lederen Yahya Sinwar og hans samarbeidspartnere og involverte meklere. Meldingene viser hvor kynisk Sinwar kalkulerer med sivile liv på Gazastripen og avdekker at han anser siviles død som helt nødvendig for å vinne kampen mot Israel. Faksimilen viser forsiden av Wall Street Journal i dag:

I flere måneder har Yahya Sinwar stått imot presset om å inngå en avtale om å frigi gisler mot at Israel frigir fanger, og tilsvarende stått imot presset om å komme til en avtale om våpenhvile med Israel. Meldinger Sinwar har sendt til meklere viser en kalkulert, kynisk terrorleder som vet at flere kamper – og flere palestinske sivile dødsfall – fungerer til hans fordel.

Ifølge rapporten i Wall Street Journal, med henvisning til krigen, skrev Sinwar nylig til Hamas-tjenestemenn som forhandlet om en gisselavtale: «Vi har israelerne akkurat der vi vil ha dem.»

I en melding til Hamas-ledere i meklingsmøte i Qatar, brukte Sinwar som et eksempel de sivile ofrene under Algerie-krigen, og bekreftet at slike ofre «er nødvendige ofre».

På samme måte skal han ha framholdt da de tre sønnene til Hamas-lederen Ismail Haniyeh ble drept i et Israel Air Force (IAF)-angrep i Gaza i april, at både deres og andre palestineres død ville «pumpe liv inn i denne nasjonens årer, slik at nasjonens ære reiser seg».

Ingen forsoning

Sinwar var også angivelig misfornøyd med at Hamas-tjenestemenn møtte andre fraksjoner i desember for å diskutere forsoning etter krigen. Dette skal han ha omtalt som «skammelig og opprørende».

Han skal ha lagt til: «Så lenge krigerne er klare og vi ikke har tapt krigen, bør slike kontakter avsluttes umiddelbart.» Han uttalte videre: «Vi har ressurser til å fortsette å kjempe i flere måneder.»

Sinwar refererte til bakkeoperasjonen i Rafah, og skrev til Hamas-ledere i Qatar at «Israels reise i Rafah blir ingen walk in the park

Wall Street Journal-rapporten bemerket også at Sinwars nylige meldinger til Hamas-allierte illustrerer viljen til å dø i kamp. Han sidestilte Gaza-krigen med slaget ved Karbala i Irak, som fant sted på 700-tallet og hvor barnebarnet til profeten Muhammed ble drept. «Vi må gå videre på samme vei som vi startet», sa Sinwar. «Eller la det bli en ny Karbala.»

Hamas-ledere har gjentatt det samme mantraet igjen og igjen: De vil gjennomføre akkurat det samme de gjorde 7. oktober helt til Israel er utslettet.

Wall Street Journals avsløringer av meldingene til Sinwar føyer seg bare i rekken av liknende utsagn. Hamas har stor vilje til å bruke egen befolkning som levende skjold, de har stor vilje til å la eget blod flyte for å vinne. Og hvorfor ellers skulle de eksempelvis skjule gislene i familier i de tettest bebodde boligblokkene på Gaza? De vet utmerket godt at ingen annen stat enn Israel har jobbet hardere for å utvikle human bykrigføring, og hadde de ikke infiltrert egen sivile infrastruktur ville sivile tapstall vært alt for lave til å score vestlig sympati.

Egentlig burde det være såre enkelt å registrere det åpenbare: Hamas mener det de sier. Så må man videre kunne gjøre seg noen refleksjoner om både den norske regjeringen og demonstranter i alle vestlige storbyer, en refleksjon som ble delt i kommentarfeltet på min egen Facebookside under saken Linda Noors selektive historiefortelling:

«Jeg tror egentlig hatet mot Israel er større blant muslimer enn omtanken for palestinerne.
For de samme menneskene går aldri med palestinaskjerf eller vaier det palestinske flagget ellers, med mindre Israel foretar seg noe.»