Antisemittisme

Et lite stykke Palestina – i Arendal bystyre

Storpolitikken spaserte inn i Arendal bystyre, der 15 representanter fra Palestinakomiteen gikk inn da møtet startet og stilte seg opp foran den lille byens folkevalgte. De krevde boikott av israelske varer i kommunen, og fikk sågar viljen sin med knappest mulig margin. Respekten for bystyret så ut til å være fraværende, da en av demonstrantene geipet til bystyrerepresentant Maurith Julie Fagerland (Frp) - etter alle solemerker fordi representanten hadde på seg en genser med Davidsstjerne.

Demonstrantene brukte torsdagen på å vise sin støtte til det palestinske folket – eller snarere sitt hat mot jødene. For agendaen var klar da de travet inn i Arendal bystyre: De krevde boikott av israelske varer i Arendal. Mens palestinaskjerf, palestinaflagg og hijab var demonstrantenes valgte effekter, var respekten for andres tydelige ståsted i den betente konflikten fraværende.

En av Frps representanter i bystyret ble møtt med geiping fordi hun hadde på seg en genser med et trykk av Davidsstjernen.

Ytringsfriheten er en av bærebjelkene i de liberale demokratier, og denne retten finnes selvsagt også i Arendal. Retten til å demonstrere for eller imot noe ligger i kjernen av ytringsfriheten, men det er ingen selvfølge at det er lov å demonstrere nøyaktig hvor man vil, når man vil.

Ordfører fryktet bråk hvis demonstrasjonsnekt

I Norge er retten til ytringsfrihet grunnlovsfestet i Grunnloven § 100. Bestemmelsen lyder:

Ytringsfridom skal det vere.

Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov.

Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst. Det kan berre setjast slike klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande omsyn gjer det forsvarleg halde opp imot grunngjevingane for ytringsfridommen.

Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder kan ikkje nyttast om det ikkje trengst for å verne born og unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brevsensur kan ikkje setjast i verk, så nær som i anstaltar.

Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre tungtvegande grunnar.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.

Det ville selvsagt ikke vært noen form for sensur å henvise Palestinakomiteens aktivister til plassen utenfor rådhusets inngangsparti, men byens ordfører, Robert Cornels Nordli fra Arbeiderpartiet, tillot demonstrasjonen.

Frps gruppeleder, Anders Kylland, mener i likhet med partikollega Fagerland at demonstrasjonen ikke burde vært tillatt i bystyresalen.

 – Vi har regler for dette, og det er ordfører som styrer møtet. Ingen ønsker at bystyret skal være en arena for demonstrasjoner. Jeg regner med at det blir et tema senere, uttaler Kylland til Agderposten.

Rolf-Gunnar Jacobsen, som også har plass i bystyret som Frp-representant, skriver på Facebook at slike demonstrasjoner ikke har noe i bystyresalen å gjøre. Han stiller spørsmål ved ordførerens begrunnelse for å tillate demonstrasjonen.

 – Jeg tok dette opp med ordfører i pausen og han sa det var helt ok at de gjorde det slik, ellers ville vi fått masse bråk. Dvs det er helt ok for han. Hvilke signaler gir dette til andre som vil ha gjennom sin politikk. Ordfører retter hele tiden bystyret om vi kommer med en ytring av noe som helst slag, men dette brydde han seg ikke om.

I kommentarfeltet under innlegget stilles det spørsmål om hvordan man skal forstå tillatelsen til å demonstrere på innsiden av bystyresalen.

Det blir spennende neste gang vi har en opphetet sak, det forekommer jo av og til. Får da demonstrantene, uansett mening, plass foran dirigentbordet? Og hvorfor ikke? Er det bare de som kan føre til mye bråk som får stå der? Eller med andre ord, de som kan true seg til det.

Spørsmålet er på alle måter betimelig.

Mange slags hatter

Demonstrasjonen gikk rolig for seg, men da representanten Fagerland gikk gjennom bildene hun tok fra sitt sete i bystyret, kunne hun ikke unngå å legge merke til et blikk som stirret rett inn i kameralinsen.

– Jeg måtte virkelig se hva dette var, og blåse opp gjentatte ganger…. trodde ikke det jeg så. Full forakt for oss i bystyret og spesielt meg som har en overdel med Davidsstjernen på meg, og tok bilder, sier Fagerland til HRS.

Da Fagerland la bildet ut på sin egen Facebook-side, ble hun dog raskt fortalt hvor David kjøpte ølet, for å si det slik. Aktivisten som rakk tunge til Fagerland er ikke bare tilknyttet Palestinakomiteen, men er datter av et bystyremedlem i Arendal. HRS er forelagt tekstmeldingene Fagerland ble tilsendt av representanten. Meldingene viser med all tydelighet hvordan det tenkes; at man kan være aktivist med utenrikspolitikk på agendaen i det ene øyeblikket, for så å være sårbart barn i det neste.

Du har lagt ut et spesifikt bilde av en mindreårig som ønsker bildet fjernet fra sosiale media.

Vil du fjerne det er det supert. Gi gjerne beskjed så jeg kan formidle videre til rett instans/person.

Skal man legge ut situasjonsbilder må man passe på at det ikke er enkeltpersoner som skiller seg ut på bildet – særlig hvis vedkommende skiller seg ut på en negativ måte.

Eksempler på dette kan være at en person blir avbildet i en uheldig positur/sammenheng under deltakelse i en demonstrasjon, eller at en person som deltar i et russetog på 17. mai, framstår som svært beruset på bildet.

Spesielt når man er mindreårig.

Ønsker deg en fin kveld.

Et talende tidsbilde

HRS har valgt å anonymisere både mor og aktivistdatter, der sistnevnte blir myndig om få måneder. Opptrinnet er likevel et interessant tidsbilde, der det framkommer med all tydelighet hvordan «sårbart barn»-hatten kan tas av og på etter behov. Noen beklagelse for å ha geipet til en folkevalgt er ikke framsatt.

Representant for Frp, Rolf-Gunnar Jacobsen, skriver dog på Facebook det som oppsummerer det hele.

Ved avstemming ble det 20 mot 19 til støtte for boikott av Israelske varer fra Arendal Kommune. Varaordfører Inger Brokka De Ruiter fra SV, jublet og klappet åpenlyst når avstemmingen gikk i Palestinernes favør, samme gjorde Rødt sin representant som hadde satt i gang denne demonstrasjonen.Vanja Grut og Nina Jentoft fra AP byttet på å ha på seg Palestina skjerf under det 11 timer lange bystyret.

En av de deltakerne iført hjab i demonstrasjonen sto å rakk tunge til vår representant Maurith Julie Fagerland, bystyrepolitiker for Arendal FrP, fordi hun hadde en Davidstjerne brodert på sin genser, totalt usmakelig av denne demonstranten som i tillegg er datter av ett bystyremedlem, det er så lavmål og totalt upassende og respektløst at jeg har ikke ord, burde hun ikke heller vært på skolen og fått lært seg litt folkeskikk, for det har hun tydeligvis ikke lært hjemme.

Enden på visa er at Arendal kommune nå skal boikotte Israel, med uante negative økonomiske konsekvenser for alminnelige innbyggere.

Det er virkelig lite som gir et mer konkret tidsbilde enn bildene fra innsiden av rådhuset denne dagen. Jeg har en stund tenkt at bildet av politimannen i Mannheim i Tyskland, som holdt nede mannen som forsøkte å beskytte seg mot terroristen, mens terroristen kom fri og påførte politimannen dødelige knivstikk i halsen, er det tydeligste bildet på tiden vi lever i. Men den geipende aktivisten i bystyresalen som i ettertid påberoper seg offerrolle som sårbart barn kommer til å bli stående som en god nummer to i kampen om hvilket bilde som best oppsummerer 2024.

Så kan man registrere hvilke partier som er så avhengige av stemmekveget at de godtar slik oppførsel uten å mukke. Det er bare pinlig.