Innvandring

Folket overkjøres av politikerne: Motstanden mot innvandring ignoreres

År ut og år inn viser meningsmålinger at folk flest er bekymret for innvandring - særlig fra stater der islam er i førersetet. Man frykter for tap av viktige verdier i eget land, som likestilling og ytringsfrihet. Man føler seg fremmedgjort i eget land. Men politisk ledelse ignorerer i stort mon folks bekymring. Vi borgere telles ikke når våre parlament tar sentrale beslutninger som dramatisk vil endre landet.

HRS foretok en meningsmåling gjennom Sentio allerede for 15 år siden, i 2009. Den ga krystallklare signaler til våre politiske partier. 50 prosent ville at den ikke-vestlige innvandringen skulle begrenses, og 51 prosent mente det samme om innvandringen fra den muslimske verden. Henholdsvis 27 og 25 prosent mente innvandringen skulle fortsette på samme nivå.

47 prosent sa seg enig i at islam truer verdier som ytringsfrihet og likestilling mellom kvinner og menn, mens 30 prosent sa seg uenig. 23 prosent hadde ingen formening om saken. Menn var noe mer skeptiske til ikke-vestlig innvandring og islam enn kvinner, mens FrP-velgere var de mest skeptiske. På den andre siden av skalaen stod SVs velgere (Rødt var ikke med i undersøkelsen da partiet ikke var representert på Stortinget). SV var det eneste partiet der majoriteten ikke ville begrense ikke-vestlig innvandring og ikke fryktet islam.

Fikk målingen noe å si for utformingen av politikk for Høyre, Sp, Ap, KrF og Venstre? Nei.

Ny måling

En ny måling fra Tyskland viser samme tendenser som i Norge i 2009. I en representativ undersøkelse ble folk forelagt sju uttalelser:

Uttalelse 1: I prinsippet bør ikke Tyskland lenger ta imot flyktninger fra islamske land.

52 prosent sa seg enige, 34 prosent sa seg uenige. Bare i fjor kom over 461.000 mennesker til Tyskland via asylsystemet eller familiegjenforening – et klart flertall av dem kommer fra islamske land. Et tilsvarende klart flertall tyskere har nå gitt politisk ledelse klar beskjed: Stopp denne innvandringen.

Mens andelen utlendinger var 8,3 prosent før migrasjonskrisen i 2015, er den nå over 16 prosent. Undersøkelsen spør derfor følgende:

Uttalelse 2: Jeg er redd tyskere vil bli en minoritet i Tyskland.

54 prosent av de spurte er redde for at tyskere skal bli en minoritet i eget land. 37 prosent deler ikke denne følelsen. 9 prosent svarte ikke eller visste ikke hva de skulle svare. Altså er det ikke angivelige «høyreekstreme» som alene deler bekymring. Det er et betydelig tysk flertall.

Uttalelse 3: I visse områder av byen eller landsbyen min har jeg følelsen av at jeg ikke lenger er i Tyskland.

Over halvparten av tyskerne (57 prosent) opplever seg fremmedgjort i visse deler av byen der de bor. 36 prosent avviser dette utsagnet.

Uttalelse 4: I Tyskland er det ikke bare rasisme mot svarte, men også rasisme mot hvite.

Dette spørsmålet ble særlig aktualisert i fjor da tidligere leder av Forbundskontoret for beskyttelse av grunnloven, Hans-Georg Maaßen, påpekte problemet med «rasisme mot hvite» i et intervju. Nå viser det seg at  Maaßen har bred støtte i folket. Nesten to tredjedeler av alle respondentene (65 prosent) er enige i denne påstanden. Kun 22 prosent er uenige.

Uttalelse 5: Jeg tror at europeere gradvis blir erstattet av innvandrere fra Afrika og Midtøsten.

Uttalelsen går rett inn i kjernen av debatten utløst av franske Renaud Camus sin bok om Den store befolkningsutskiftningen (2011), og som Ekstremismekommisjonen i Norge ganske nylig også koblet til høyreekstremisme, da påstanden i henhold til kommisjonen er en konspirasjon. Så hva svarte det tyske folket? Et flertall av tyskerne er tilsynelatende enige i denne uttalelsen. 45 prosent sa enig eller tildels enig, 41 prosent sa nei. 14 prosent vet ikke eller ønsker ikke å kommentere påstanden.

Uttalelse 6: Jeg tror at migranter i stor grad har integrert seg godt i Tyskland.

Majoriteten tyskere, 58 prosent, mener at uttalelsen ikke stemmer, kun 29 prosent er enige.

Uttalelse 7: Den nåværende migrasjonen overbelaster det tyske skolesystemet.

Nå er det slik at problemer på skoler i Tyskland, som inkluderer barn som opptrer som sharia-politi, har fått en god del oppmerksomhet den senere tiden. Hele 75 prosent av de spurte var således enig i uttalelsen.

Takler dårlig ikke-vestlig innvandring

AfD tok – ikke overraskende – varmt imot undersøkelsen,  og viste til en nylig demonstrasjon der et firesifret antall demonstranter tok til orde for å innføre et kalifat, og kommenterte den blant annet slik på Facebook:

Folk innser at migrasjonspolitikken allerede er i ferd med å komme ut av kontroll og at de etablerte partiene er uvillige og ute av stand til å gjøre noe for å motvirke radikale islamske trender. (…) Det er også bemerkelsesverdig at 65 prosent er enige i påstanden om at det i Tyskland ikke bare er rasisme mot svarte, men også mot hvite. Ideologer fra det venstre-grønne spekteret har i årevis benektet at rasisme mot hvite i det hele tatt eksisterer. Men et klart flertall av tyskerne har fått nok av denne virkelighetsfornektelsen! (…) Ifølge undersøkelsen er 54 prosent av tyskerne redde for «at tyskerne skal bli en minoritet i Tyskland». De siste årene og tiårene har slike synspunkter blitt massivt stigmatisert av de etablerte partiene og plassert i det ytterste (politiske) hjørnet.

AfD tok videre til orde for «effektiv grensebeskyttelse og å konsekvent deportere illegale innvandrere og kriminelle migranter». 

Hvem kan egentlig være uenig i det? I alle fall ikke majoriteten europeere, har tidligere undersøkelser vist, som i 2018, der respondenter i en internasjonal måling besvarte spørsmålet: «Mener du at EU takler migrasjonen fra utsiden av Europa bra eller dårlig?»

Svarene taler for seg, og prosenten forteller om «takler dårlig», deretter «takler bra»:

 1. Sverige: 83 prosent versus 9 prosent
 2. Frankrike: 82 prosent versus 8 prosent
 3. Tyskland: 76 prosent versus 11 prosent
 4. Danmark: 67 prosent versus 11 prosent
 5. Storbritannia: 66 prosent versus 10 prosent
 6. Finland: 60 prosent versus 24 prosent
 7. Norge: 56 prosent versus 23 prosent

Stor motstand mot fortsatt migrasjon

Neste spørsmål lød slik: «Og i hvilken grad vil du støtte eller motsette deg at (ditt) land aksepterer flere migranter?»

Motsetter versus støtter:

 1. Tyskland: 72 prosent versus 16 prosent
 2. Danmark: 65 prosent versus 25 prosent
 3. Finland: 64 prosent versus 27 prosent
 4. Sverige: 60 prosent versus 31 prosent
 5. Storbritannia: 58 prosent versus 28 prosent
 6. Frankrike: 58 prosent versus 25 prosent
 7. Norge: 52 prosent versus 38 prosent

I 2017 presenterte YouGov et politisk jordskjelv av en måling fra åtte vestlige land, Norge inkludert. For Norges vedkommende sier hele 59 prosent at «det foreligger en fundamental konflikt mellom islam og det øvrige samfunnet». Kun 13 prosent mener at islam generelt – altså ikke politisk islam/islamisme – er kompatibel med Norges verdier.

Også i 2017 publiserte The Royal Institute of International Affairs, underavdelingen Chatham House, en stor undersøkelse (10.000 respondenter i ti land – Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike). Instituttet ville vite hva europeeres holdninger er til innvandring av muslimer. En majoritet på hele 56 prosent ønsker full stans av muslimsk innvandring. Mindretallet på 20 prosent mener denne innvandringen kan fortsette.

Landene der skepsisen var størst er Polen, Ungarn, Belgia, Frankrike og Østerrike.

Man undres – år ut og år inn: Hva skal til for at den politiske eliten tar hensyn til folkets vilje? Vil denne ledelsen ha en fullendt kulturell revolusjon på sikt?