Innvandring

Massiv motstand mot flere innvandrere. Politikerne vil ikke lytte?

En ny undersøkelse viser massiv misnøye med innvandringen til Europa. Hele 52 prosent av nordmenn sier at de er helt imot dagens politikk, mens i Tyskland sier så mange som 72 prosent det samme. Slike målinger gjør neppe inntrykk på folkevalgte flest. For "innvandringsfesten" og den "kulturelle revolusjonen" fortsetter uforstyrret.

Det anerkjente analyseinstituttet YouGov foretok en representativ undersøkelse om flere tema denne sommeren (20. juni – 4. juli) i syv europeiske land. Ett av temaene var dagens innvandring til Europa.

Stor misnøye med EU

Et av spørsmålene som ble stilt lyder slik: «Mener du at EU takler migrasjonen fra utsiden av Europa bra eller dårlig?»

Svarene taler for seg, og prosenten forteller om «takler dårlig» deretter «takler bra»:

 1. Storbritannia: 66 prosent versus 10 prosent
 2. Tyskland: 76 prosent versus 11 prosent
 3. Frankrike: 82 prosent versus 8 prosent
 4. Danmark: 67 prosent versus 11 prosent
 5. Sverige: 83 prosent versus 9 prosent
 6. Finland: 60 prosent versus 24 prosent
 7. Norge: 56 prosent versus 23 prosent

Stor motstand mot fortsatt migrasjon

Neste spørsmål lyder slik: «Og i hvilken grad vil du støtte eller motsette deg at (ditt) land aksepterer flere migranter?»

Motsetter versus støtte:

 1. Storbritannia: 58 prosent versus 28 prosent
 2. Tyskland: 72 prosent versus 16 prosent
 3. Frankrike: 58 prosent versus 25 prosent
 4. Danmark: 65 prosent versus 25 prosent
 5. Sverige: 60 prosent versus 31 prosent
 6. Finland: 64 prosent versus 27 prosent
 7. Norge: 52 prosent versus 38 prosent

Slik ser tabellen ut:

«Sterk støtte» ligger fra 11 prosent (i Norge) og ned til 3 prosent (i Tyskland).

Tallenes klare tale

I juni i fjor presenterte YouGov nok et politisk jordskjelv av en måling fra åtte vestlige land, Norge inkludert. For Norges vedkommende sier 59 prosent at «det foreligger en fundamental konflikt mellom islam og det øvrige samfunnet». Kun 13 prosent mener at islam generelt – altså ikke politisk islam/islamisme – er kompatibel med Norges verdier. På toppen av listen troner finnene. 60 prosent mener det foreligger en fundamental konflikt, kun 8 prosent mener islam er kompatibel med Finlands verdier.

Også i 2017 publiserte The Royal Institute of International Affairs, underavdelingen Chatham House, en stor undersøkelse (10 000 respondenter i ti land – Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike). Instituttet ville vite hva europeeres holdninger er til innvandring av muslimer.

En majoritet på hele 56 prosent ønsker full stans av muslimsk innvandring. Mindretallet på 20 prosent mener denne innvandringen kan fortsette.

Landene der skepsisen var størst er Polen, Ungarn, Belgia, Frankrike og Østerrike.

Instituttet har også tatt for seg «eliten» opp mot «folket» i de samme ti landene. Og hva fant man? 57 prosent blant eliten mener at innvandringen er og har vært bra for hjemlandet sitt. Kun 25 prosent av folket mener det samme, viste tallene. 51 prosent av folket mener at innvandringen har medført verre kriminalitet, 54 prosent mener landet sitt var et bedre sted å leve for 20 år siden, mens 55 prosent sier at innvandringen belaster velferdssystemet.

Men når islam er temaet, er eliten mer på bølgelengde med «oss på gølvet». Blant eliten vil 61 prosent stanse mobile kvinnefengsler (ansiktsslør), 32 prosent mener at all videre innvandring fra den muslimske verdenen bør stanses, og 35 prosent sier at «den europeiske og muslimske livsstilen er uforenelig». 

Hva skal til for at de lytter?

Og i 2016 kom Department of Methodology ved London School of Economics med en svært omfattende undersøkelse (18 000 respondenter i 15 land) som avdekket en utbredt motvilje mot økonomiske migranter og muslimsk innvandring. Personer som er individuelt forfulgt religiøst eller politisk, møter derimot velvilje. Som videnskab.dk formulerte det i ingressen av presentasjonen av studien:

Hvis du vil have asyl i Europa, skal du helst ikke være muslim. Til gengæld er der opbakning fra europæerne, hvis du har været udsat for tortur.

Men den politiske eliten i Vest-Europa sluttet for lengst å lytte til folket, noe også HRS’ måling i 2009, utført av Sentio, viste50 prosent ville at den ikke-vestlige innvandringen skulle begrenses og 51 prosent mente det samme om innvandringen fra den muslimske verden. Henholdsvis 27 og 25 prosent mente innvandringen skulle fortsette som den gang.

47 prosent sa seg enig i at islam truer verdier som ytringsfrihet og likestilling mellom kvinner og menn, mens 30 prosent sa seg uenig. 23 prosent hadde ingen formening om saken.

Vi vil anta at en ny måling her i Norge ville gi enda sterkere utslag i disfavør av nevnte innvandringstype og islam.

Man undres: hva skal til for at den politiske eliten tar hensyn til folkets vilje? Vil denne ledelsen ha en fullendt kulturell revolusjon på sikt? 

Hovedillustrasjon: HRS