Politikk

Åkesson forhandler nå med regjeringen om repatriering

Sverigedemokraterna forhandler nå med Regjeringen om å legge forholdene til rette for å hjelpe folk med å flytte tilbake til sine opprinnelige hjemland. Dette vil være folk som ikke har funnet seg til rette i Sverige og som ikke deler det svenske verdigrunnlaget, sies det, Ja, da snakker vi antakelig om en ren folkevandring ut fra Sverige til stater dominert av islam.

I neste måned (6-9. juni) er det Europaparlamentsvalg. Parolen til Sverigedemokraterna (SD) foran valget er: «Mitt Europa bygger murer», som er et dårlig skjult stikk til de som under migrasjonskrisen i 2015-2016 ville bryte ned Europas yttergrenser. Partileder Jimmie Åkesson peker både på de ytre og indre grensene som viktige å sikre.

— I dag er det slik at hvis vi vil ha overvåking av grensene våre, som Øresund-broen, kan vi ikke det, men vi må gå med lua i hånden til Brussel og spørre bedende om vi får lov til å sikre grensen vår eller ikke, sier Åkesson.

Han forventer at migrasjonstrykket, særlig over Middelhavet, vil øke nå som sommeren står for døren, og mener det er viktig at Europa står sammen om å snu båtene tilbake mot Afrika igjen. I tillegg peker han på asylprosessene til dem som klarer å ta seg ulovlig inn i Europa. Italia sender disse migrantene og asylsøkerne til Albania mens asylsøknaden behandles. Altså er det mulig for andre EU-land å gjøre det samme, mener han.

Venstresiden har majoriteten i EU-parlamentet, og Åkesson mener det blir avgjørende for Europas fremtidige innvandringsprofil å velte denne majoriteten. Kun da kan man få en realistisk innvandringspolitikk på bordet, sier han.

Utvisning og repatriering

SD-lederen peker også på Hamas- og Gazademonstranter som ikke minst viste seg frem i Malmøs gater under Eurovision. De av dem med utenlandsk bakgrunn ønsker SD å utvise fra Sverige.

Åkesson går dog lengre enn dette. Han forklarer at én av de to store reformene som regjeringen skal lever på i denne mandatperioden, i forhandlinger med SD om regjeringsplattformen, er «tilbakevendingsreformen».

— Personer som åpenbart ikke finner seg til rette i Sverige, som har et helt annet verdigrunnlag enn hva det svenske samfunnet er basert på, hvordan skal vi få dem til å flytte til andre land der de trives bedre? spør Åkesson.

Han ser muligheter for å legge ganske mye penger på bordet for å få folk til å flytte hjem igjen. «Det holder vi akkurat nå på å forhandle med de andre partiene i regjering om å få på plass.»

Det er flere moment som skal med i planen: Hjelpe folk med informasjon om hvilke fordeler som finnes ved å tilbakevende, hjelpe dem rent praktisk med å flytte hjem, blant annet med kontakter med myndigheter i hjemlandet. «Den typen stimulans for å få på plass reell tilbakevandring.»

Likevel er det økonomiske incitament som kanskje er det viktigste, mener Åkesson. Folk skal kunne søke om bidrag for å flytte hjem.

Det skal være sjenerøse bidrag. «Sammenlikner man med beløpene det vil koste oss å ha dem boende her et helt livsløp, så er det ganske lite penger. Det blir selvsagt en stor kostnad på kort siket, men på lang sikt er det verdt det», vurderer Åkesson.

Hva om de kommer tilbake likevel?

Flere spørsmål melder seg: Hvordan sikre at folk ikke tar med seg pengene og drar på et lengre opphold i opprinnelseslandet for så å dra tilbake til Sverige og (eventuelt) søke asyl igjen? Eventuelt at de tar seg til et annet EU-land som migranter eller asylanter? Skal det skrives «kontrakter» der folk frasier seg alle rettigheter til å ta seg til Sverige eller EU i fremtiden? Da må i så fall dagens Flyktningkonvensjon sies opp, både av Sverige og alle andre EU-land.

Mange av dem som vil falle inn i kategorien «ikke funnet seg til rette i Sverige» og som har «et helt annet verdigrunnlag» enn det svenske, har allerede etablert seg med betydelige eiendommer i opprinnelseslandene. Skal virkelig disse (også) få sjenerøse statlige bidrag for å forlate Sverige?

Hva med dem som forlater Sverige, kan de komme tilbake gjennom ekteskap med en fastboende i Sverige?

Åkesson har tidligere sagt at SD ønsker å drive aktivt oppsøkende virksomhet overfor de uintegrerbare, som han har omtalt slik:

– Hvis man ikke er integrert lever man tilsynelatende i et evig utenforskap, lever på bidrag og kan ikke forsørge seg selv og har ikke lært seg språket, er overhodet ikke en del av det det svenske samfunnet og ønsker å tilbakevandre, da kan vi hjelpe til på ulike måter, sa han i 2021 – før SD ble en støttespiller for Kristersson-regjeringen.

Det er umulig å ikke se for seg at den varslede reformen vil bli svært omfattende – dersom man ønsker å lykkes med intensjonen.

Fotomontasje: HRS, Åkesson og statsminister Kristersson