Kriminalitet

Tvangsekteskap: Nå strammes det til

Politiet i ankomsthallen på Torp fattet mistanke da den svært unge jenta ankom i følge med en langt eldre mann og det som skulle vise seg å være hans far. Det viste seg at jenta på snaue 14 år var tvangsgiftet med en 25 år gammel mann som sammen med to hans foreldre ble dømt til 11 måneders fengsel. De anket straffen, hvilket kanskje ikke var så smart, for nå strammer aktor til og vil ha enda strengere straff.

I februar i 2022 landet et spesielt følge på flyplassen Torp Sandefjord. Politiet reagerte umiddelbart på at ei jente, som akkurat hadde fylt 14 år, verken hadde egen bagasje, penger, bankkort eller mobiltelefon. Men det jenta hadde med seg, var et dokument som viste at hennes mor hadde gitt 25-åringens far fullmakt til å være hennes formynder. Da gikk alarmen.

25-åringen er bosatt i Norge, jenta ble hentet hit fra et land i Øst-Europa og tilhører en minoritet der. Mer om etnisk/nasjonal opprinnelse har ikke kommet frem.

Mobil avslørte overgriper

Politiet kunne raskt konstatere at mye ikke stemte. Politiet sikret seg bevis fra mannens telefon, der det blant annet var bilder av jenta i «svært seksualisert positur på et soverom» og bilder fra en seremoni i opprinnelseslandet. Det forklarte 25-åringen med at «de bare var kjærester». Jenta skulle ifølge han være med ham til Norge på ferie.

Retten var imidlertid ikke i tvil om at politiet både dokumenterte at ekteskapsavtalen ble inngått mellom fedrene til de to, og at bryllupet ble feiret på tradisjonelt vis. Det betyr at kunnskapen om shariaekteskap og islam tar seg opp i politiet og i retten (begge familien tilhører en muslimsk minoritet). At dette muslimske paret (bare) var kjærester tillates som kjent ikke i islam.

En annen årsak til at politiet reagerte så raskt på Torp var at det ikke er første gang unge jenter kommer til Torp fra dette området med lite i bagasjen.

I den etniske gruppen de tilhører i hjemlandet, er det ikke uvanlig at det inngås ekteskap i 14–18 års alderen, mener politiet. Og bruden flytter ofte hjem til mannens familie etter at de er gift.

I retten protesterte en av familiens forsvarere voldsomt på politiets generalisering. Advokat Veycel Ince mente politiet hadde «halvrasistiske» holdninger.

Poenget hans var at de to var kjærester og ønsket å være sammen, og at saken ikke dreide seg om prostitusjon eller menneskehandel.

25-åringen ble i tingretten dømt til 11 måneders fengsel for å ha giftet seg med jentebarnet før ankomst Norge. Han fikk strafferabatt for lang saksbehandlingstid hos politiet. Samme straff fikk hans foreldre. De tre måtte betale jenta 75.000 kroner i oppreisningserstatning. Samtlige anket saken til lagmannsretten.

Strammer skruen

Det skulle de kanskje ikke ha gjort, for norske myndigheter ser ut til å være lei av nesten alltid å henge etter i saker knyttet til æresvold og barneekteskap/tvangsekteskap. Aktor i Agder lagmannsrett har således bestemt seg for å stramme skruen.

Aktor vil øke straffen fra 11 måneder til ett år og fire måneder for alle de tre tiltalte.

Jenta er nå 16 år gammel og er tilbake i hjemlandet sitt.

Dersom vi får en ny fellende dom i denne saken, vil det i så fall være 13 år siden sist vi hadde en dom om tvangsekteskap med et barn. I 2011 ble nemlig en fetter/ektemann, foreldrene til ei jente (13) og svigerforeldre dømt til en historisk streng straff: 

Fetter/»ektemann» (24): 5 ½ års fengsel, i tråd med aktors påstand. Tante/»svigermor»: 3 ½ års fengsel, ett år strengere enn aktors påstand. Far: 3 ½ års fengsel, ett år strengere enn aktors påstand. Mor: 3 ½ års fengsel, herav 2 ½ år betinget. Onkel/»svigerfar»: Ikke i Norge, fortsatt siktet.

De ble alle også dømt for å ha medvirket til voldtekt av et barn. Hvorvidt voldtekt av et barn er en del av Agder lagmannsretts tiltale, kjenner vi ikke til. Fullbyrdelse av et tvangsekteskap med et barn er per definisjon voldtekt.

Denne måneden kommer politioverbetjent Gunnar Svensson og hans kollega i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, politiadvokat Terje Bjøranger, med en håndbok om æreskriminalitet, Æresrelatert kriminalitet. Boken vil være et viktig bidrag til å styrke hjelpe- og rettsapparatet, hvilket sårt trengs. All den tid Svensson og Bjøranger er de to mest erfarne i Norge innen dette feltet bør boken vekke oppmerksomhet.

NRK