Nyhetssøk

Takk for tilbakemeldinger – vi vurderer alle innspill

Vi takker for alle innspill vi har fått vedrørende omlegging av driften av HRS. Fortsett gjerne å sende ris, ros, tips og anbefalinger til oss. Vi vil gå gjennom alle e-poster og kommentarer vi har mottatt - også innspillene som kommer inn i løpet av dagen i dag. Det er i samarbeid med dere  vi skal utvikle oss og levere de kommentarene og analysene vi er alene om - og stolte av. 

Som vi fortalte mandag er HRS i omstilling, ganske enkelt fordi det er nødvendig. Vi står nå i den situasjonen at sakene våre ikke når ut til leserne grunnet Metas «redusert synlighet»-politikk, og dermed forsvinner også våre mest gjennomarbeidede analyser i strømmen av saker vi publiserer.

Derfor ba vi om tilbakemeldinger fra dere, leserne, og dagen i dag skal vi bruke på å gjennomgå, diskutere og jobbe videre med innspillene dere har kommet med.

Det er en stor oppgave, for dere har virkelig tatt oppfordringen!

Mens vi jobber med dette vil det naturlig nok være en «annerledes» uke både i rights-redaksjonen, på vår nettside rights.no og på våre sider i sosiale medier. Vi lover å holde dere oppdatert underveis.

Takk igjen, det er inspirerende å lese hva dere skriver. Alle innspill leses og vurderes, lange som korte.