Innvandring

Islamisten i Drammen bystyre arrangerer fakkeltog for inkludering

Fredag er det duket for fakkeltog i Drammen. Fakkeltoget er trommet igang av mannen som gikk rett fra tillitsverv i det pakistanske islamistpartiet Pakistan Tehreek-e-Insaf til å representere Partiet Sentrum, Sajid Mukhtar. Mukhtars bindinger til partiet som forfekter dødsstraff for blant annet blasfemi er godt dokumentert, men lokalavisen Drammens Tidende er i det "inkluderende" hjørnet når de omtaler den kommende markeringen: Inviterer til fakkeltog: – Det blir jo bare verre og verre, skriver avisen.

Man skulle ikke tro det var mulig å gå rett fra medlemsskap og tillitsverv i et rent islamistisk parti som forfekter groteske sharia-lover og inn i lokalpolitikken i Drammen, men mulig er det. Vi har omtalt Sajid Mukhtar i en rekke saker og vist til det omfattende gravearbeidet som er gjort av drammenseren Hans-Christian Holm for å avdekke det reelle tankegodset som er invitert inn i Drammen bystyre. Drammens Tidende fortsetter i vante takter og framstiller Mukhtar som en helt alminnelig – og ikke minst inkluderende – lokalpolitiker.

Avisen har riktignok ikke latt Mukhtar fronte fakkeltog-nyheten i avisen, til tross for at det er Mukhtar som har trommet arrangementet i gang. Det er Nazim Rizvi, nestleder i Buskerud innvandrerråd, som er avbildet og uttaler seg til avisen. Billedteksten under bildet av Rizvi er «Buskerud Innvandrerråd og Sajid Mukhtar inviterer fredag til fakkeltog mot diskriminering.»

– Jeg ble kontaktet av noen politikere i opposisjonen som lurte på om vi kunne følge opp med en slik markering. Jeg synes det var et godt forslag, sier hun til avisen, før hun får kommentere hva hun mener om vedtaket om at Drammen vil ta imot ukrainske flyktninger og politikerkrangelen i NRK Debatten i etterkant av vedtaket.

– Det blir jo bare verre og verre, sier Rizvi.

Islamisten bak fakkeltoget

Det som reelt sett er langt verre enn krangling mellom moralposerende kulepunkt-politikere og en realitetsorientert Jon Helgheim fra Frp, er at Drammen lar seg belære om inkludering fra en vaskeekte islamist.

16. september i fjor skrev Hans-Christian Holm på sin Facebook-side:

I tilfelle noen fortsatt lurer på om Partiet Sentrum er infiltrert av islamister:

Sajid Mukhtar, representant for Partiet Sentrum i bystyret i Drammen, har også vært aktiv i «PTI Drammen», som ser ut til å være en slags sympatisørklubb for det pakistanske islamistpartiet Pakistan Tehreek-e-Insaf. Men han har vært mer enn en tilfeldig sympatisør som går på pizzakvelder med andre sympatisører. PTI har offisielle nasjonale avdelinger i utlandet, og organiserer styrevalg i hvert enkelt land. Det er detaljerte regler for hvordan utenlandske avdelinger skal operere. En gang mot slutten av 2019 ble Mukhtar valgt inn som «ekstra sekretær» i ledelsen for den norske avdelinga, og satt der til desember 2020. Omtrent samtidig med at styreperioden var over, begynte han å engasjere seg i Partiet Sentrum. Mukhtar har som kjent også vært styreleder i den konservative Drammen Moské i mange år, som jo også har vært arbeidsplass for en og annen imam med forskrudd moral.

PTI er et reint islamistisk parti. Første setning i 2019-versjonen av partiprogrammet lyder: «This review 2018-19 has been conducted to fulfill the legacy of Founding Chairman Imran Khan of converting this party into a democratic institution to build a Modern Islamic State.» PTI og Khan gir mange løfter om velferd og orden, men har ingen som helst ambisjoner om å bygge et liberalt samfunn. Khan har f.eks. erklært at loven som gir dødsstraff for blasfemi ikke skal endres. Pakistan har dødsstraff for 27 typer lovbrudd, også inkludert f.eks. utroskap og andre lovbrudd som gir dødsstraff etter sjarialovene.

Det er antakelig nytteløst å håpe på et ordentlig svar fra partileder Geir Lippestad, men jeg syns godt han kunne si noe om hvorvidt det skal være mulig å hoppe rett fra å ha tillitsverv i et islamistparti som har regjert og ønsker å regjere en islamsk stat med barbariske sjarialover, til å representere Partiet Sentrum.

Noe svar fra Lippestad kom aldri, men bevisene for Mukhtars sharia-sympatier var åpenbare. Holm vedla blant annet dette bildet, som viser en smilende Mukhtar som representant for PTI Norge.

Som vi tidligere har påpekt, bør det være svært liten tvil om Mukhtars verdier . Da han satt som styreleder for Drammen Moske under koronaen, ble tilskuddet på 200.000,- fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) brukt på å hente inn imam Nehmat Ali Shah.

Det er ingen andre imamer i Norge som har et så langt og stygt offentlig rulleblad som Nehmat Ali Shah i Jamaat Ehle-Sunnat-moskeen i Mozfeldtsgate i Oslo.

Den mest makabre hendelsen i full offentlighet fant sted i 2016. Foranledningen var at guvernør Salman Taseer ble drept i Pakistan i 2011 fordi Taseer hadde uttrykt ønske om at blasfemilovverket med dødstraff som øvre strafferamme, skulle avvikles. Drapsmannen, Mumtaz Qadri, ble henrettet som straff i 2016, og Ali Shah dro til Pakistan og deltok på en massemønstring til støtte for morderen Qadri, det samme gjorde han utenfor Pakistans ambassade i Oslo samme år.

Ikke mindre enn tre videoer med hatimamen ble produsert og publisert på moskeens YouTube-kanal. Skjermbildet fra YouTube viser presentasjonen. I bildet til høyre sees også Drammen moskes egen imam, Malik Avais. På hans Facebook-side er islamismen direkte uttalt. Det er jubel over Erdogan opp og i mente på den pakistanske imamens side.

Så kan vi samtidig sende en ekstra inkluderende tanke til Venstre-politiker i Drammen, Herman Ekle Lund, som på Debatten tirsdag var opprørt over at Mukhtar etter flyktning-vedtaket i byen var blitt «hengt ut som islamist».  Slikt er rasistisk å si, fastholdt Ekle Lund, og oppfordret sågar ordføreren til å ta ansvar for å «stoppe det».

Selektiv inkludering

Men nå er det altså fakkeltog for inkludering, så der kan byens politikere og heiende mediefolk posere hånd i hånd med mannen som ellers ikke er særlig inkluderende i det hele tatt.  Drammens Tidende skal ha ros for at de i alle fall har forsøkt å finne ut hva Mukhtar tenker om inkludering av homofile, for de har spurt. I etterkant av Pride-terroren ble Mukhtar, i kraft av sin daværende stilling som styreleder for Drammen Moske, spurt om hvordan de i trossamfunnet så på utfordringen fra stortingspresident Gharahkhani om å ta et oppgjør med negative holdninger til homofile.

Han ønsker ikke å utdype det noe nærmere.

Kunne det for eksempel vært et tema under en fredagsbønn?

– Som sagt, dette er ikke et fokusområde hos oss. Vi har våre egne utfordringer. Så det har jeg ingen kommentar til.

Hva ville du gjort hvis et medlem kom til deg og fortalte at han trodde at sønnen eller datteren var homofil?

– Da ville jeg sagt hva Islam sier om det.

Hva sier Islam om det?

– Det vil jeg ikke svare på. Jeg ønsker ikke svare på noen religiøse spørsmål uten å ha snakket med Imamen.

Om pridemarkeringen i Drammen sier Mukhtar at de ikke gjør noe aktivt fram mot den, at de ikke deltar i «andres markeringer». Han sier og at det gjelder alle typer markeringer.

Mukhtar understreker at dette et er betent tema og at han ikke ønsker å ta del i noen debatt rundt dette.

Markeringer som har med islam å gjøre er han derimot aktiv i, og da er kravet om inkludering sterkt. Så spørs det da om inkludering med en dæsj sharia er drammensernes kopp te. Der politisk redaktør i Drammens Tidende er lei seg og fortvilet over byens omdømmetap etter vedtaket om de ukrainske flyktningene, bør byen snarere frykte omdømmetap for å la en islamist diktere inkluderingen.