Aktuelt

Partiet Nye Borgerlige oppløses

Det var likevel ikke liv laget for partiet Nye Borgerlige i Danmark. Partistifter og -leder Pernille Vermund opplyser på Facebook at partiet har valgt å oppløse seg selv. 

Nye Borgerlige ble stiftet høsten 2015 av Pernille Vermund og Peter Seier Christensen. Partiet har i dag tre representanter i Folketinget og har vært gjennom en turbulent tid med blant annet et avlyst partilederskifte som endte med at Lars Boie Mathisen ble kastet ut av partiet. Siden den turbulente tiden startet har det bare gått nedover med oppslutningen om Nye Borgerlige.

Nå gir Vemund opp.

«Hvis vi skal gjenreise det borgerlige Danmark, må vi samle våre krefter i færre partier», åpner Vemund sin kommentar på Facebook – endog i caps lock.

Hun forteller at gjenreisningen av det borgerlige Danmark og ønsket om å løse innvandringspolitikken har fra utganspunktet vært helt avgjørende for henne, og også grunnen til i det hele tatt å stifte partiet.

Men så startet problemene internt. Da hun i mars i fjor igjen trådte inn i partilederrollen var det fordi det var nødvendig, påpeker hun. Hun gjorde det som hun mente var sin plikt. Kort etter ble imidlertid partimedstifter Peter Seier Christensen sykemeldt, først med stress, så med kreft. Når man er tre representanter i Folketinget er det en stor belastning å miste én, men Kim Edberg Andersen og Vermund ga det et forsøk. Det gikk ikke, sier Vermund.

Hun viser videre til at da Nye Borgerlige ble stiftet var det fire borgerlige partier i Danmark, nå er det syv.

Og med to aktive mandater i Nye Borgerliges folketingsgruppe risikerer vi ikke alene at arbejde os i stykker, men også at være dem, der spænder ben for et borgerligt flertal og dermed en borgerlig statsminister.

Det kan vi ikke forsvare.

Derfor har Kim Edberg Andersen og jeg i dag meddelt Nye Borgerliges hovedbestyrelse, at vi anbefaler, at Nye Borgerliges folketingsgruppe nedlægges, og at partiet opløses.

Hovedstyret har valgt å følge anbefalingen og det praktiske arbeidet med nedleggelsen er i gang.

Vermund forteller videre at deres «politisk ild» fortsatt brenner, men at de vil bruke sine krefter mer konstruktivt.

«Og hvad skal der så ske med mig som politiker? Til det vil jeg sige, at jeg først og fremmest lige skal sunde mig oven på dette», spør og svarer Vemund, som også bruker anledningen til å takke alle dem som har hjulpet Nye Borgerlige.

Så spørs det hvilket parti i Folketinget Vermund og Edberg Andersen eventuelt vil velge.