Antisemittisme

NRK: – Jødene har veldig lite empati

- Lidelsene på Gazastripen er enorme, og reporter Sidsel Wold er i Israel og forteller at vanlige israelere ikke bryr seg så mye om den brutale virkeligheten på Gazastripen, innledes det fra NRKs studio, før Sidsel Wold får fortelle hvor fæle jødene er. Hun har fått fatt i en ny undersøkelse, og både undersøkelsen og israelske TV-sendinger hun har sett "i flere timer" mener hun viser at jøder har "veldig liten empati med de i Gaza". 

Jeg tør komme med følgende påstand: Dersom du i oktober 2011 hadde gjennomført en spørreundersøkelse i Norge og stilt spørsmålet «Blir du trist av å tenke på at Anders Behring Breivik hadde en grusom barndom?», så ville en svært stor andel nordmenn svart nei. Jeg tør videre påstå at det ikke ville vært belegg for å omtale nordmenn som «veldig likegyldige overfor barn som lider» på bakgrunn av en stor andel nei-svar på dette spørsmålet.

Men NRK og Sidsel Wold drar en tilsvarende slutning når en ny meningsmåling fra Tel Aviv University skal analyseres.

Jøder og arabere

Reportasjen som ble sendt på NRK1s direktesending torsdag (ca kl.10.10) ble altså introdusert med ordene «reporter Sidsel Wold er i Israel og forteller at vanlige israelere ikke bryr seg så mye om den brutale virkeligheten på Gazastripen», og Wold startet med et forsøk på balansert analyse, til tross for at tonefallet levnet liten tvil om hva hun mener om folk som har nok med seg selv og sitt. Uten pustepause ble følgende setning sagt:

– Ja, her har de nok med sine egne traumer, det er både gislene som fremdeles er i Gaza, også er det stadig flere israelske soldater som blir drept i Gaza, og nå nettopp så kom det en meningsmåling fra Peace Index Institute i Tel Aviv-universitetet, og den viser at 94 prosent av de israelske jødene, dette er jo et land hvor 25 prosent av innbyggerne ikke er jøder, men altså 94 prosent av Israels jøder mener at den israelske hærens offensiv og våpenbruk i Gaza er akkurat som den burde, de mener at den er rettferdiggjort, sier Wold.

Ingen skal kritisere Wold for å ha manglende engasjement og tilstedeværelse i alle fall, hun ser direkte vantro ut mens hun ser ned på en bunke ark hun har i hånden. Det er meningsmålingen, forstår vi. Eller snarere er det sannheten om jødene og hvor uempatiske de er hun har fått svart på hvitt, skal vi tro Wold. Men det hun rapporterer er ikke helt korrekt. Ser man på undersøkelsen, er dette spørsmålet som ble stilt og svarene som ble gitt:

«Hvordan vil du definere den isralske hærens maktbruk i krigen i Gaza inntil nå?» er spørsmålet som er stilt og besvart av israelere.

Det er flere interessante nyanser her, og når Wold påstår at undersøkelsen er gjort svar fra henholdsvis jødiske israelere og ikkejødiske israelere, er det også unyansert. Undersøkelsen er rettet mot henholdsvis israelske jøder og israelske arabere. Wold har slått sammen svarkategoriene «passende maktbruk» og «bruker for lite makt» når hun får tallet 94 prosent. Omtrent halvparten av de jødiske respondentene, 50,1 prosent, svarer at de synes IDF har passende maktbruk i krigen i Gaza, mens 43,4 prosent av jødene faktisk synes militæret bruker for lite makt.

Mer interessant enn at jødene forståelig nok støtter israelsk krigføring, er det at mer enn hver femte israelske araber synes IDF bruker passende makt, og at 3,9 prosent av araberne synes det israelske militæret burde gått enda hardere til verks i Gaza. 

Tenk på et tall

For Wold er krigen åpenbart meningsløs, hun sier det ikke, men tonefall og latter levner liten tvil når hun kommenterer et annet funn i meningsmålingen.

-Videre så viser også denne meningsmålingen at 42 prosent av de spurte, av alle israelere, ikke vet hva regjeringen egentlig vil med denne krigen, sier hun. Spørsmål og svaralternativene ser slik ut i målingen:

Spørsmålet er altså «Etter din mening, har eller har ikke regjeringen klare mål i Swords of Iron-krigen i Gaza?»

Ifølge Wold er det 42 prosent av alle israelere som ikke aner hva regjeringen vil med krigen. Hvordan hun har kommet fram til tallet er ikke godt å si. Svaralternativene kan vanskelig leses på en slik måte at man gjenstår med 42 prosent som ikke vet hva regjeringen vil. Svaralternativene er som følger:

  • Regjeringens mål er veldig klare
  • Regjeringens mål er ganske klare
  • Regjeringens mål er ikke fullstendig klare
  • Regjeringens mål er ikke klare i det hele tatt
  • Vet ikke

Den totale andelen som har svart «ikke klare i det hele tatt» eller «vet ikke» er 18,7. Andelen arabiske respondenter som synes den israelske regjeringens mål er uklare eller rett og slett ikke vet, er langt høyere enn den jødiske andelen. Nesten halvparten av de arabiske respondentene havner i en av disse kategoriene, til sammen 46,6 prosent, mens andelen jøder som synes det er vanskelig å forstå regjeringens mål med krigen eller ikke vet, er 13 prosent.

Urimelig

Wold fortsetter reportasjen.

-Men det er veldig liten empati med de i Gaza, og jeg satt og så på israelsk TV i flere timer de siste dagene, og det er altså nesten ingenting, jeg så ingen reportasjer fra Gaza hvor man viser hvordan sivilbefolkningen lider. Og i tillegg så har det vært israelske, eh, familiene da, fra de som sitter som gisler i Gaza, som har prøvd å demonstrere og hindre nødhjelp i å komme inn til befolkningen i Gaza før gislene blir satt fri.

Hele samfunnet er altså gjennomsyret av denne manglende empatien for Gaza, forstår vi. Sidsel Wold ler når hun forteller om det hun har registrert på israelsk fjernsyn, som om det hun forteller er helt ubegripelig for henne.

Kanskje er det ikke så underlig at det virker totalt fremmed for Wold at israelsk fjernsyn ikke har fokus på palestinernes lidelse i Gaza, gitt det enorme fokuset NRK har på nettopp dét. Selv midt i den korte reportasjen bruker NRK splittet skjerm slik at seerne ikke skal gå glipp av palestinsk lidelse mens Wold snakker. Vi kan anbefale Wold å lese overskriften på saken hun høyst sannsynlig har funnet tallene i. Det er den svært så venstrevridde israelske avisen Haaretz, der kommentator Dahlia Scheindlin har kommentert nettopp meningsmålingen Wold viser til. Overskriften er Don’t Ask Israelis Right Now About Palestinian Casualties in Gaza. «Ikke spør israelere om palestinske ofre i Gaza akkurat nå», skriver hun, og påpeker at meningsmålingen er «en studie i håpløshet».

Dersom man spør mennesker som står midt i et traume om hva de mener om krigføring mot dem som traumatiserte dem, gir svaret seg selv. Det er åpenbart at israelske jøder flest synes det er rett og rimelig å krige for å utslette Hamas og for å få tilbake sine kjære som ble kidnappet av terroristene 7. oktober. Dette er mennesker som har opplevd at slektninger og venner har blitt massakrert, voldtatt og drept på helt bestialsk vis. Å tillegge jødene å være uempatiske mennesker fordi de svarer at de er tilhengere av krigføring mot Hamas, er ganske vanvittig. Det er faktisk det samme som å insistere på at de etterlatte etter Utøya må vise empati for Breivik som barn. Det er rett og slett ikke rimelig.