Barn

«Fornorsking»: Har vi gitt opp integrering?

NRK har løftet frem en fornorskings-debatt ved å vise til at innvandrerbarn i barnevernets omsorg kan bli "fornorsket". Men hvem er barna "for norske" for? Og sier ikke det noe om at vi bare kan skrote ethvert integreringstiltak?

Jeg trodde knapt mine egne øyne da en presumptivt seriøs mediekanal som NRK begynte å fokusere på «fornorsking» av barn fordi de blir så assimilert i fosterhjem at de ikke kan tilbakeføres til (den åpenbare ikke så norske) moren. Med andre ord er det galt at kulturelle og sosiale skiller mellom grupper viskes ut.

Den faglige siden med denne tankegangen har Julie Dahle allerede gitt en grundig omtale av i artikkelen «NRK sprer farlige myter om ‘fornorsking’ i barnevernet», der det er helt tydelig at det ikke er barnas beste som ligger NRKs hjerte nær. Nei, det er stakkars mor.

Når barnevernet overtar omsorgen av denne kvinnens fire barn er det åpenbart en grunn til det, i dette tilfellet vold fra mor, men det er heller ikke NRKs fokus. Nei, det er mors bakgrunn.

At NRK oppildner til «barnevernshat» med slike historier, synes heller ikke å ha falt dem inn.

Først var det advokaten til mor, Maggi Rødvik, som pekte på fornorsking. «Barna blir fornorska. Det er alt for lite kunnskap om korleis bevara kulturen og identiteten til barna. Dei mistar språk og kan få ei identitetskrise seinare i livet», sa hun til NRK. Deretter benyttet NRK Athar Ali, leder i Norsk innvandrerforum, i en ny sak som sannhetsvitne på fornorsking. At de heller burde sett nærmere på denne organisasjonen har åpenbart ikke falt NRK inn.

Nei, de synes heller stolt av sitt arbeid, og fulgte derfor opp i går (16. juni) deres såkalte «avsløring» om fornorsking i regi av barnevernet. Nok en gang dytter NRK Athar Ali foran seg, hvor det er Høyres Mari Holm Lønseth som reagerer.

Språk og kultur

Holm Lønseth mener at å insinuere at barnevernet helt bevisst driver med «fornorsking» av barn med innvandrerbakgrunn, er å undergrave både tilliten til barnevernet og ikke minst alvoret i at barna trenger hjelp. Hun hevder videre at Ali med slike påstander også kan bidra til et allerede anstrengt syn på norsk barnevern.

– Enkelte har ikkje så høg tillit til barnevernet og eg meiner denne typen utsegner frå ein organisasjon for innvandrarar bidrar til ei større mistillit, seier ho.

Nå skal ikke Holm Lønseth ta det så tungt at det kommer fra denne organisasjonen, for Ali har nok ikke mange tilhengere, og samme Ali har gjort det meste for hindre integrering i flere tiår, eller rettere sagt: at innvandrere skal få videreføre sin ukultur her, som å gifte seg med søskenbarn eller at barn skal kunne vokse opp i foreldrenes opprinnelsesland, som Julie Dahle allerede har omtalt (lenke over).

Slik sett har Holm Lønseth og Julie Dahle samme perspektiv, da det ikke først og fremst handler om at minoritetsbarn «mister språk og kultur» – som NRK åpenbart mener er problematisk – men at barn får hjelp. Men Athar Ali er «overrasket» over Høyres reaksjon.

– Me har aldri sagt at barn som blir utsette for vald ikkje skal få hjelp, klart det er det viktigaste. Men om prisen er at dei mistar sitt morsmål og delar av sin identitet, er det ein veldig høg pris å betala, seier han.

At det er en «veldig høye pris å betale» for fravær av vold og frykt, tror jeg ingenting på. Barna som skal ha sitt liv i Norge tjener nok mest på å lære seg norsk og mindre av å måtte holde på morsmålet, da får heller foreldrene lære seg norsk – de har jo tross alt valgt å bo her. Identitet er heller ikke noe statisk, så hvis denne øst-afrikanske moren ønsker å gi sine barn de beste muligheter i Norge, bør hun kanskje innse at barna bør utvikle en mest mulig norsk identitet?

Men det er akkurat her problemer ligger. NRK legger en kulturrelativistisk tilnærming for dagen.

Kulturrelativisme

For hva er egentlig «fornorsking»? At barn av innvandrerforeldre blir «for norsk» eller at de blir «norskere» enn foreldrene? I Norge er vi kjent med fornorskingsbegrepet knyttet til samene og ved at innvandrerforeldre har sendt barna på lange opphold i deres opprinnelsesland fordi de er blitt for norske (eller for vestlige). Men nå sniker altså begrepet seg inn via barnevernet, som ikke kan ha annen hensikt enn å bidra til økt segregering. Vi har vår kultur, og de har sin. Derfor skal ikke barnevernet bruke norske fosterhjem til barn med innvandrerforeldre, men benytte seg av noen i deres egen kulturkrets. For bare slik kan visstnok de samme barna beholde sitt (eller rettere sagt mors) språk og sin (eller rettere sagt familiens) kultur, ellers kan det føre til identitetsproblemer eller psykiske problemer.

Hvis ikke barn får ta fullverdig del i det språket og den kulturen i det landet de bor i, er jeg nokså sikker på at det lettere kan føre til både identitetsproblemer eller psykiske problemer. Det er kanskje derfor alle integreringstiltak nettopp handler om å gi innvandrere muligheter for å lære norsk språk og kultur. Men, gitt NRKs perspektiv, er det altså innvandrernes språk og kultur som det skal tas mest hensyn til, og det på bekostning av barna.

Kulturrelativisme handler om å forstå alle kulturer som likeverdige. Hos SNL heter det:

Alle mennesker tolker, oppfatter og forstår virkeligheten ut fra sin egen kulturelle erfaringsbakgrunn. Dette preger menneskers vurderinger og holdninger til andres samfunn og deres kulturelle skikker og levemåter. Dette er utgangspunktet for kulturrelativismen, som innebærer at man tar det for gitt at det ikke kan etableres noen felles verdiskala som ulike samfunn og kulturer kan vurderes eller rangeres i forhold til.

Hvis det ikke kan etableres noen felles verdiskala kan vi bare gi opp et flerkulturelt samfunn. Alle integreringstiltak kan stoppes og milliarder av kroner kan benyttes til langt bedre formål. Og ettersom det ikke kan etableres noe fellesskap i flerkulturelle samfunn, vil vi ende opp med et segregert Norge der innbyggerne lever etter ulike verdier og rettslige standarder. Ikke ulikt det vi ser skje i Sverige.

Da er det kanskje på tide med en innvandringsstopp til vi finner ut av hvordan vi ønsker det fremtidige Norge?