æreskultur

«Europeere vil bukke under for islam»

Tidligere tysk etterretningssjef, Hans-Georg Maaßen, sier rett ut at Europa vil bukke under for islam. Spådommen lener seg på faktiske demografiske endringer, en fortsatt høy innvandring og at Europa ikke er rustet for å stå opp mot innvandret voldelig klankultur. Europa er ikke en gang i stand til å se hva som skjer på egen jord, mener Maaßen.

Tidligere sjef for den tyske sikkerhetstjenesten, Hans-Georg Maaßen, som ble så politisk ukorrekt at han fikk sparken av Merkel i 2018, sier nå at islam har fått et godt grep om Europa. Han tror faktisk at Europa vil bukke under for islam, ikke minst fordi politikere flest ser ut til å ønske seg en ny befolkning, derav at masseinnvandringen fortsetter tross at alle varsellamper blinker om de farlige konsekvensene som følger i innvandringens kjølvann, ikke minst den stadig økende islamiseringen. Han peker på kanskje den største kulturforskjellen mellom islam/klaner og Europa, nemlig at vi løser våre konflikter ved bruk milde midler som samtaler og domstoler, mens de løser konflikter ved bruk av trusler og vold.

«Europeerne vil bukke under for islam. På den ene siden fordi de ikke engang er i stand til å se denne konflikten som kommer, og på den andre siden fordi de ikke er i stand til å løse konflikter på en lignende måte», sier han og peker videre på at «sluttresultatet vil være den gradvise ødeleggelsen av våre europeiske kulturer».

Ikke ulikt synet på Europas fremtid som Bernard Lewis, den verdensledende nå avdøde historikeren på islam, formulerte det under Muhammed-krisen i 2006: Europa blir islamsk innen utgangen av dette århundret.

En krise uten sidestykke

Maaßen mener at Europa står overfor en krise uten sidestykke på grunn av masseinnvandring, at islam er godt rustet til å erobre Europa, og at land som Tyskland og Østerrike kan gjøre mye for å stoppe krisen, men velger å la være.

En helt annen kultur nærmer seg oss. Vi er slett ikke forberedt på dette, siden vi ikke er i stand til å løse konflikter selv ved hjelp av vold, slik familieklaner gjør fra de arabiske statene. Disse menneskene løser konflikter med vold, mens folk i Sentral-Europa tror at dette bare kan gjøres gjennom domstolene, sier Maaßen.

Maaßen peker på den gradvise ødeleggelsen av Europa som skjer ved salamitaktikken.

«Europeerne vil bukke under for islam. På den ene siden, fordi de ikke en gang er i stand til å se denne konflikten komme, og på den andre fordi de ikke er i stand til å løse konflikter på en lignende måte», sier han og uttaler at «sluttresultatet vil være den gradvise ødeleggelsen av vår Europeiske kulturer».

Et kontinent uten visjoner

Maaßen mener europeere lever uten en visjon eller misjon, mens andre konkurrerende kulturer har en klar idé om hva de er og hva deres mål er. Denne manglende visjonen er hva vi i Norge opplever gjennom de ledende partiene, Arbeiderpartiet og Høyre. Politikken fremstår som en dag for dag-videreføring av status quo.

«Vi vet ikke hvor vi vil. Hvordan skal Tyskland eller Østerrike se ut i 2030? Vi lever bare i øyeblikket, og derfor taper vi for andre som har en religion eller ideologi, som vet hvor de skal. Vi mangler en misjon, fortsetter han. – Stort sett kommer muslimer til oss med en helt annen bevissthet om kultur, religion og familie. I det sekulære Europa er religion og familie – hvis de fortsatt er viktige i det hele tatt – en sak for den enkelte, men i disse kulturene er det en sak for klanen.»

Maaßen sier videre at europeiske politikere aktivt tillater masseinnvandring fordi, ifølge ham, «våre politikere ønsker en annen befolkning. Den politiske venstresiden følger den antityske ideologiens kurs. Jo mer heterogen en befolkning, desto mindre evner den å artikulere seg og fremme et demokratisk sinnelag. Jo mer politikken aksepterer innvandrere fra andre land i den størrelsesorden de finner det passende og gir dem statsborgerskap, jo mer velger politikken folket i staten og påvirker valgresultatene. Disse migrantene stemmer annerledes enn lokalbefolkningen».

Den tidligere etterretningssjefen sier at land som Tyskland og Østerrike har de nødvendige verktøyene for å stoppe innvandringen, men de tar et bevisst valg om å la være.

«Tyskland og Østerrike kan begynne fra den ene dagen til den andre å avvise folk ved grensene – på grunn av tredjelandsforskriften», mener han og peker på deportering som også en mulighet for «hundretusenvis av utlendinger som ikke ønsker å integrere seg og som kan begå forbrytelser og fortsette å være avhengig av sosiale ytelser fra staten».

Ett av de største stridspunktene for vestlige regjeringer er at tredjeland har nektet å ta tilbake utenlandske statsborgere, men Maaßen mener det finnes en rekke verktøy for å håndtere disse gjenstridige nasjonene.

«Det bør også være mulig å overtale tredjeland til å ta tilbake sine egne statsborgere etter utvisningsordre. Hvis de ikke gjør det, kan du fryse eiendelene deres, hindre (deres innbyggere) fra å reise til Europa med mer. Du må overtale disse statene til å oppføre seg i samsvar med folkeretten», sa han.

Gagner venstresiden

Maaßen tviler på at Tysklands politikere planlegger å ta noen solide grep mot ulovlig innvandring til tross for den økende risikoen denne innvandringen medfører for nasjonen, spesielt innvandring fra voldelige klankulturer.

«Hvorfor blir ikke migranter bare vendt tilbake ved grensene?» spør Maaßen. Han peker på det siste «migrasjonstoppmøtet» i Tyskland, der han så «utstillingspolitikk» eller «dummy-politikk», hvor hovedpunktene som ble tatt opp var mer penger til asylsøkere og raskere asylprosedyrer. Imidlertid stilte ingen det mest avgjørende spørsmålet: «Hvorfor slipper vi disse menneskene inn i Tyskland og Europa i utgangspunktet?»

Maaßen er sterkt kritisk til Italias og Hellas’ håndtering av yttergrensene.

Hvorfor tvinger vi ikke land som Italia og Hellas til endelig å gjøre det de skal i henhold til de europeiske traktatene, nemlig fornuftig grensebeskyttelse? Hvorfor lar vi disse menneskene komme til oss, forsørger dem og bruker milliarder på dem, mens mange lokale, fattige pensjonister med en pensjon på 920 euro etter et fullt arbeidsliv, må samle flasker?

Maaßens advarsler kan være verdt å lytte til, ikke minst fordi Europa raskt gjennomgår demografiske endringer i islams favør. Pew Research har allerede varslet i en omfattende rapport at Europas muslimske befolkning kan tredobles innen 2050 til 76 millioner. Denne demografiske forskyvningen vil erfaringsmessig slå ut i rikelig monn for den vesteuropeiske venstresiden. Så hvorfor skulle venstresiden stå opp mot islamiseringen all den tid prosessen gagner dem? Venstresiden, kjent for ikke minst kampen for kvinners like rettigheter, snur ryggen til jenter og kvinner og åpner armene for islam.

Gulf Insider