Aktuelt

Over 17.000 asylsøkere «savnet»

Det britiske Innenriksdepartementet innrømmer at de ikke kjenner til hvor over 17.000 asylsøkere befinner seg. Tallet er fremkommet fordi Storbritannia ikke har lagt Rwanda-planen på is. 

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har hatt som mål å få behandlet alt etterslepet av asylsøknader innen slutten av dette året, melder BBC. Men det målet kan bli umulig å oppfylle.

For det viser seg at Innenriksdepartementet har trukket tilbake tusenvis av asylsøknader, hvis de ikke har oppnådd kontakt med asylsøkerne. Dette kom frem da parlamentsmedlemmer diskuterte Sunaks målsetting. En av toppene i departementet uttalte i denne sammenheng:

– Jeg tror ikke vi vet hvor disse menneskene er.

På spørsmål om noen av disse asylsøkerne kunne ha returnert til hjemlandet, var svaret det samme: – Vet ikke.

Systemet er lagt opp slik at hvis asylsøkeren ikke svarer på to påfølgende saksbehandlerintervju eller spørreskjemaer, så trekkes asylsøknaden. Hvis asylsøkeren fortsatt forblir i Storbritannia, er vedkommende der ulovlig og kan returneres.

Siden desember i fjor har dette skjedd hele 17.316 ganger. Under ett år er det altså over 17.000 (tidligere) asylsøkere en ikke aner hvor er.

Etterslepet av asylsøknader var nesten 40.000 (39.668) ved utgangen av september. Dette er asylsøknader som er fremsatt før juni 2022.

Departementet er under press med å ta igjen etterslepet av asylsøknader fordi regjeringen jobber videre med planen om å sende asylsøkerne til Rwanda. Etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige planen var ulovlig, blant annet fordi asylsøkerne kunne risikere å bli returnert til hjemlandet, har regjeringen kommet med nye løsninger.

Departementet forhandler nå om en traktat som statsminister Sunak mener vil tilfredsstille Høyesteretts bekymringer om Rwanda som et trygt tredjeland.

Klarer man å få en slik avtale på plass, er regjeringens håp at migrantene vil slutte å komme i småbåter over Den engelske kanal. Per 28. november er over 28.000 registrert ankommet via denne kanalen.