Islam

En sjelden kraftfull beskjed til politisk ledelse: Steng moskéer

En ny undersøkelse sender sjokkbeskjed til den svenske politiske ledelsen: Nesten hele 8 av 10 av regjeringspartiet Moderaternas velgere er åpne for å stenge moskéer som sprer ekstremistiske budskap. Det var nettopp det samme Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkessson, tok til orde for nylig, noe som utløste et ramaskrik mot ham fra andre partitopper og mediene. Hva sier de samme nå?

Jeg er overhodet ikke overrasket over tallene som fremkommer i den ferske meningsmålingen utført av Sentio i Sverige. Totalt 60,5 prosent av velgerne er åpne for at Sverige kan stenge moskéer som sprer fundamentalistisk islam og andre antidemokratiske budskap.

Jeg er overbevist om at tallene er de samme i Norge. Det er nemlig en god grunn til at boken Islam. Den 11. landeplage ble en bestselger gjennom et halvt år i 2015 og 2016. Folk er bekymret over fremveksten av en religion de ser ikke er som andre religioner, en religion som er glupsk overfor omgivelsene og som er preget av et eget lovverk, sharia. Folk skjønner at det er noe som er galt med islam i en sekulær, demokratisk forståelse. Ja, boken ble faktisk den mest solgte boken om islam i nordisk historie, er jeg fortalt, hvilket burde vært et kraftig signal til politisk ledelse om å ta islam på alvor, altså å begrense denne lovreligionens utbredelse i landet. Og, ja, jeg tok også til orde for at det burde bli en full stans i etablering av flere sjia- og sunnimoskéer i Norge, noe som (selvsagt) utløste en bølge av påstander om ekstremisme tilbake på meg.

I dag må man spørre seg: Hva skal man si til at 6 av 10 svensker nå mener langt på vei det samme?  Svenskene vil stenge ned muslimske trossamfunn som er som en spydspiss i kamp mot det åpne demokratiet.

Stilner ramaskriket?

Da Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson nylig tok til orde for at moskéer som sprer et budskap som strider mot de svenske grunnverdiene skulle rives, var det flere som gikk i det røde feltet. Statsminister Ulf Kristersson (Moderaterna) svarte med å si at i «Sverige river vi ikke gudstjenestebygninger».

Egentlig burde ikke Jimmie Åkessons (SD) utspill vekket så mye harme.

– Vi må begynne å konfiskere og rive moskébygninger der antidemokratisk, antisvensk, homofobisk, antisemittisk propaganda eller generell desinformasjon om det svenske samfunnet spres, sa han.

Hvem i Sverige (eller andre ikke-muslimske land) vil ikke bekjempe at det spres antidemokratisk, homofobisk, antisemittisk propaganda eller generell desinformasjon om eget samfunn? Skal man akseptere det fordi det skjer innenfor rammen av en religion?

Når Statsminister Ulf Kristersson (M) viser til at man ikke river «gudstjenestebygninger» i Sverige, og eks-statsminister Magdalena Andersson (Socialdemokraterna) igjen vil sparke SD ut av maktens korridorer, sier det mest om hva Kristersson og Andersson ikke forstår. De kjenner ikke til islam og tar ikke innover seg hva denne lovreligionen forfekter. Det er en ideologi som ikke er kompatibel med de grunnleggende frihetsverdiene i vestlige samfunn. På en rekke områder er den tvert om direkte lovstridig.

Åkesson fortsatte:

– Minareter, kupler, halvmåner eller andre attributter som fungerer som islamske monumenter i bybildet bør fjernes helt.

Hva er problemet med å fjerne symboler som symboliserer totalitær islam fra det offentlige rommet?

Mens de blodrøde journalistene og politikere både i Sverige og andre land ropte over seg om hvor grusomt dette forslaget er, viser det seg nå at de er fullstendig i utakt med folket.

Et dypt bekymret folk

En ny undersøkelse utført av Sentio på vegne av Riks, viser at det er mange i Sverige som er bekymret for islam. På spørsmålet «Kjenner du noen uro for islam?», svarer nesten halvparten ja (47,2 prosent) ja, mens 37 prosent sier nei. Nesten 16 prosent sier at de er usikre.

På spørsmål om man skal stenge moskéer som sprer islamistisk/fundamentalistisk budskap, er enda fler klare i talen. 60,5 prosent sier ja, mens kun 17,4 sier nei. Over 22 prosent er usikre.

Blant SDs velgere er det i overkant av 78 prosent som kjenner uro for islam og 90 prosent som mener man kan stenge moskéer som sprer fundamentalistisk islam.

Blant Ulf Kristerssons velgere mener 74,8 prosent at Sverige bør kunne stenge moskéer. Kun 8,4 prosent av Moderaternas velgerne sier nei til å stenge moskéer, mens 16,8 prosent vet ikke.

Selv blant Liberalernas velgere er det sterk oppslutning. 69,6 prosent av de spurte åpner for å stenge moskéer. 13 prosent sier nei og 17,4 prosent er usikre.

Kristdemokraternas velgere skiller seg derimot ut som usikre. Hele 59,1 prosent er åpne for å stenge moskeer, 9,1 prosent sier nei mens 31,8 prosent vet ikke.

Tusen personer mellom 18-80 år har deltatt i Sentios undersøkelse, som ble gjennomført mellom 30. november og 4. desember.

Tross denne klare beskjeden fra det svenske folket, ser vi ikke at toneangivende nasjonale medier refererer til undersøkelsen. Det er i så måte nok et tydelig tegn på at de etablerte eliten er fullstendig i utakt med det publikummet de selv lever av.

Samnytt

Riks