Innvandring

Én familie: kostet kommunen over 98 millioner kroner

En dansk kommune har regnet på hva kriminelle familier egentlig koster av skattepenger. Beløpene har sendt sjokkbølger.

90 anholdelser. 40 forebyggende tiltak. Og over 98 millioner norske kroner.

Ovennevnte er ikke ett års forbruk for en hel kommune, men sosialutgiftene som én enkelt enhet i Aarhus kommune i Danmark har hatt for én enkelt familie fra 2009 og frem til i dag, rapporterer TV2 Øst-Jylland.

Den innvandrede familien består av mor, far og barn, og utgjør totalt under 10 personer.

 – I tillegg til de 64 millionene (danske kroner, i norske over 98 millioner, red.) kommer det også utgifter til blant annet sysselsettingsinnsatser, stønader, barne- og ungdomsområdet samt ressurser fra politiet. Det er fryktelig mye offentlige penger som går til én familie som ikke vil leve etter samfunnets regler, sier rådmann Anders Winnerskjold.

Men denne familien er ikke alene, det er minst ti av dem i kommunen. Det påpekes at 98 millioner-familien ikke er enestående, den er tilfeldig valgt, og er karakteristisk for disse kriminelle familiene. Rådmannen kaller det «grotesk og sinnsykt».

Kriminalitet i arv

Tallene er kommet frem etter at Østjyllands Politi og Aarhus kommune for første gang systematisk har delt informasjon om kriminelle innbyggere med hverandre.

– Vi kan se at det begås regelmessig kriminalitet i enkelte familier, og at tendensen går i arv fra foreldre til barn og fra eldre til yngre søsken, sier politiinspektør René Raffo, som leder innbygger- og forebyggingsentralen ved Østjyllands Politi.

– Vi har rett og slett noen helt vilt kriminelle familier som vi bruker utrolig mye ressurser på, og som utgjør et kjempeproblem for byen vår, for landet vårt og for de barna som ikke har valgt å bli født inn i disse familiene, sier rådmann Winnerskjold.

Ifølge de foreløpige analysene fra kommune og politi, er dette en form for parallelsamfunn, hvor de kriminelle familiene sniker seg utenom det offisielle rettssystemet. Konfliktene løses heller internt i de kriminelle miljøene, og vitner trues til taushet eller til å trekke tilbake sine politianmeldelser.

Med andre ord griper æres- og klankulturen mer og mer om seg i Europa. Ikke bare får den avskyelige æreskulturen fotfeste, men vi til og med betaler for den – i milliardklassen. Tallene som Østjyllands Politi og Aarhus kommune har lagt på bordet, har da også sendt ut sjokkbølger. Nå settes det inn strakstiltak.

– Vi ser dessverre barn under 8 år som er involvert i kriminell virksomhet, og det må vi sette en stopper for. Samtidig må vi gjøre det veldig, veldig vanskelig å være kriminell. Derfor jobber vi nå sammen på tvers av myndigheter om en helt ny innsats, som vi er de første i Danmark til å innføre, fortsetter rådmannen.

Tiltak

De nye initiativene handler om å gå de mest kriminelle tett på klingen. Det opprettes en egen enhet hvor politi, kommunens ansatte og barnevernet skal jobbe tett sammen – og ikke minst dele informasjon. Deretter følger tre felles initiativer:

Det første heter «Knekk kurven» og er utarbeidet etter motivasjon fra Tyskland. Her skal man sette inn forebyggende innsats for barn i alderen 8-13 år i kriminelle familier. Det kan være hjelpeinnsats i skolen, jobb på fritiden og/eller sosial innsatser som for eksempel behandling. Hvis de aktuelle familier ikke samarbeider, skal det få konsekvenser. Det kan handle om at barna blir omplassert eller at familien får trekk i økonomiske ytelser.

Det andre er kalt «Topp 100» og består av koordinert innsats på tvers av myndighetene etter inspirasjon fra Nederland. Det skal legges til rette for at de aktuelle klarer å bryte med kriminaliteten ved for eksempel behandling for misbruk, sinnehåndtering, bytte av bolig og utdannelse- og sysselsettingstiltak. Dem det gjelder skal altså forplikte seg til å fravelge kriminalitet og holdes ikke dette løftet så trekkes det i økonomiske ytelser.

Om det tredje initiativet, «Gjengexit», heter det at det allerede er et velfungerende tilbud til enkeltpersoner som er en del av organisert kriminalitet. Innsatsen utvides slik at den også rettes mot personer i miljøet rundt gjengmedlemmet, slik at vedkommende ikke isoleres ved å tre ut av kriminalitet, men at hele familier kan få hjelp til å flytte og et nytt liv.

Jeg har vel mine tvil om disse tiltakene er tøffe nok til å få kriminelle familier til å bryte ut. Trusselen om mindre penger kan kanskje få noen til å tenke seg om, men i realiteten blir det vel bare enda en grunn til å fortsette med kriminalitet. Dessuten vil de skisserte tiltakene også koste dyrt. Den mest effektive trusselen er nok å frata familiene dansk statsborgerskap og returnere dem til hjemlandet.