Aktuelt

Tysklands grensekontroll gir gode resultater

Tyskland er hardt rammet av en massiv tilstrømning av illegale migranter, samtidig som man har bedrevet en liberal innvandringspolitikk. Men nå har stadig flere politikere og partier innsett at dette ikke går lengre. Den ikke-bærekraftige innvandringen er for høy for landets befolkning. Grensekontrollene forteller noe om hva som faktisk foregår ved grensene. 

Tyskland har innført fast grensekontroll – og det har gitt imponerende resultater, skriver BILD. Avisen er faktisk så imponert over resultatene at de har gitt artikkelen følgende overskrift «Megasuksess for stasjonære grensekontroller!».

Ifølge avisen har de fire første ukene med kontinuerlig grensekontroll gitt imponerende resultater. BILD fremhever at 43 prosent av de illegale migrantene som ble sjekket, måtte snu på grensa.

Det var for en måned siden at Tyskland kunngjorde overfor EU-kommisjonen at de vil innføre permanente kontroller ved grensen til Polen, Tsjekkia og Sveits i en måned. Samtidig ble den midlertidige faste kontrollen ved grensen til Østerrike videreført.

Grensekontrollen avdekker det alle skjønner ville bli resultatet: mange illegale migranter og kriminelle har blitt stoppet. I perioden mellom 16. oktober og 16. november oppdaget grensepolitiet 11.029 illegale innreiser. Av disse ble 4.790 personer forhindret fra å reise inn i landet eller fikk avsluttet oppholdet.

I tillegg ble 266 smuglere arrestert. Grensevaktene har videre beslaglagt hundrevis av falske pass og stjålne biler. Personer som har forsøkt å smugle narkotika, våpen og eksplosiver er arrestert i hopetall.

Politisjef Heiko Teggatz er fornøyd. Han har siden i fjor gang på gang bedt om grensekontroll, til tross for motstand hos innenriksdepartementet. Innenriksministeren Nancy Faeser (sosialdemokrat) har motsatt seg grensekontroll, da hun ikke trodde det ville fungere.

 – 16. oktober 2023 tente kollegene mine endelig «lyset» med innføringen av grensekontroller. Disse tallene gir en idé om hva som egentlig foregår ved våre grenser. Det er åpenbart at det føderale politiet gjør en god jobb. Du må bare la oss gjøre denne jobben. Hvis Faeser hadde hørt på oss tidligere, ville nok ikke stater og kommuner havnet i det trøbbelet de er i nå. Suksessen beviser hva vi har etterspurt i årevis. I løpet av en måned ble rundt 4.790 mennesker stanset ved grensen, noe som vi ellers sannsynligvis ville tatt år å bli kvitt, sier Teggatz til BILD.

Også hos Faeser har tallene gjort inntrykk. – Våre ulike former for kontroll fungerer, fastslår hun, og presiserer at Tyskland derfor vil fortsette med den stasjonære og mobile kontrollen grensekontrollen for å forhindre illegal innvandring.

Det burde ikke være noen tvil: grensekontroller må tilbakeføres. Vi kan ikke legge Europa åpent for den storstilte illegale innvandringen.

(Via DKA)