Finansiering

Milliarder på millarder av kroner smugles ut av Norge – mens politikerne ser en annen vei

Det er ikke småpenger NRK har klart å spore opp som smugles ut av Norge: Minst 36 milliarder kroner i løpet av de siste fem årene. Mest sannsynlig er også dette svimlende tallet bare toppen av isfjellet. Dette kommer også i tillegg til det som faktisk registreres via ulike hawala-kontorer i Norge og penger som er lovlig klarert ut av landet. Politikerne er imidlertid så langt taus.

Så sent som i august i år forfattet vi en sak under tittelen «Hawala-systemet: Perfekt for å sende kriminelle penger ut av landet».

Påstanden vår er ut fra de erfaringer vi har høstet etter i årevis å ha fulgt de enorme pengesummene som årlig sendes ut av Norge fra privatpersoner til privatpersoner i utlandet. «Siste tall fra 2022 viste at det totalt ble sendt ut over 2,5 milliarder kroner – det er i alle fall det som er registrert av Valutaregisteret», skrev vi, med rette.

For over år har vi mistenkt at summene kan være langt høyere, da det synes mer enn enkelt for de «sårbare» å drive slik virksomhet uten verken politikernes, medienes eller myndighetenes søkelys.

Nå bekreftes våre mistanker av NRK, som endelig har en sak med litt folkeopplysning.

Svart arbeid og kriminalitet

NRK har kommet frem til at det i løpet av de siste fem årene er trolig 36 milliarder norske kroner smuglet ut av landet. Vi kan nok legge trykk på «trolig» for antakelig er summene høyere, men det lar seg ikke spore. I tillegg kommer andre valutaer som smugles ut av Norge, som euro og dollar. Dertil kommer kontanter som faktisk deklareres lovlig inn eller ut av Norge (alle beløp over 25.000 kroner skal registreres hos Tolletaten).

Men selv 36 milliarder kroner er så mye penger at det er vanskelig å ta innover seg. De 36 milliardene kronene på fem år tilsier at det hver dag i løpet av disse årene smugles ut 20 millioner kroner, eller 140 millioner i uka.

I en by nordøst i Syria fyker norske 500-lapper gjennom pengetellemaskinen. Norske kontanter er et vanlig syn her.

Hvordan havnet sedlene i et krigsherjet land i Midtøsten?

NRK er på et vekslingskontoret i Qamishli som driver lovlig i Syria. De snakker med valutaveksler Isam Abu-a-Ziz som er helt klar på at uten disse pengene hadde syrere neppe klart seg. «Stort sett lever folk her av pengeoverføringer», sier han. Men det kan være at Abu-a-Ziz kanskje glemmer å fortelle at de hadde nok klart seg, men de kan leve særdeles mye bedre med utenlandske penger. At det skaper store forskjeller mellom folk i Syria, mellom de med og uten vestlige kontakter, er nok heller ikke så interessant. Dessuten kan dette kan være penger som går til ekstreme grupper, som er med på å finansiere våpenkjøp og terrorisme, men hawala-folkene tjener nok til mer enn salt til grøten.

Men det er jo én ting hva disse pengene går til, noe helt annet er hvor de kommer fra. Også her er Abu-a-Ziz klar:

 – Dette er fra svart arbeid. Noen har restauranter, og andre har frisørsalonger. La oss si at folk har én million kroner. De klarer ikke å hvitvaske alt fra svart arbeid i Norge. Da kommer de hit.

Alle skjønner at med slike summer som føres ut av Norge, er det ikke «bare» snakk om svart arbeid. Sannsynligheten er langt større for at det er annen kriminell virksomhet – som er langt mer lønnsom enn hva servicebransjen i Norge kan tilby.

Ifølge NRK sendes det mest penger til land i Midtøsten.

Svarte penger

Nå er nok både svart arbeid, altså at en unndrar seg beskatning for fellesskapets beste, og hvitvasking av penger en nokså rimelig vanlig aktivitet i Midtøsten og en rekke andre land, mens Norge har prøvd å forhindre en svart økonomi. Men det er vanskelig å kontrollere, ikke minst fordi systemet baserer seg (fortsatt) i stor grad på tillit.

Denne tilliten er det nok mange nordmenn som ikke (lengre) har, ikke minst fordi flere og flere er oppgitt over hvordan skiftende regjeringer bruker av fellesskapets kasse (i tillegg til politikere som beriker seg selv). Samtidig har skiftende regjeringer akseptert en høy innvandring fra land der en slik tillit ikke eksisterer i det hele tatt.

I Norge er det ikke bare å springe til banken med store beløp. Bankene skal vite hvor pengene kommer fra. Disse reglene er ytterligere skjerpet de siste årene, for vi husker vel alle reregistreringen som bankene måtte gjennomføre. Dessuten, har en mye penger vet en også at spesielt de rødgrønne partiene er svært interessert i å få tak i mest mulig av dem. Dette vet selvsagt politikerne og derfor har vi da også diskusjonene om det pengeløse samfunnet.

Der rikingene betyr store summer i kommune- og statskassen, direkte eller indirekte gjennom de sammes business, har de rødgrønne partiene lagt opp til en pengepolitikk der alt spores for at det skal kunne beskattes mest mulig. Da er det ikke underlig at rikingene flykter, samtidig som det svarte pengemarkedet blomstrer i Norge. For svarte penger er vanskelig å spore.

Tas svarte penger ut av landet og veksles der, sitter du med verdier som er nesten umulig for myndighetene å finne ut av hvor kommer fra, påpeker NRK.

Sedler med lang reiserute tilbake til Norge

Siden norsk valuta ikke kan brukes i andre land, må en undre seg over hvordan slike summer faktisk kan være big business. NRK forteller om de svarte pengenes rundreise.

Først smugles pengene ut av Norge, vanligst til en destinasjon i Midtøsten, ifølge NRK. Der veksles de i dollar eller lokal valuta. Så går valutavekslerne til banker med pengene, hvorpå de sendes til bankenes europeiske hovedkontor. I europeiske hovedkontorer skulle en jo tro at det fantes en eller annen kontrollmekanisme, men åpenbart ikke. For når det registreres hvor pengene kommer fra, så står det kun hvilket sisteland de kom fra. Med andre ord kan en smugle penger til Syria, der vekslingskontoret sender pengene til for eksempel Frankrike, som derfra sender dem til bankenes europeiske hovedkontor. Da registreres pengene fra Frankrike.

Deretter føres sedlene tilbake til Norge, vanligvis via verditransportører. Når denne rundreisen er over, er det nesten umulig å spore hvor pengene først kom fra, sier NRK.

Vel, det vi vet er at de i utgangspunktet kom fra Norge, hvis ingen trykker norske sedler i utlandet. Uansett så skulle en jo tro at det kommer like mye norske sedler tilbake til Norge som det er sendt ut. Men gapet er enormt.

Faksimile fra NRK

Og her kommer forklaringen på de 36 milliardene.

Fra 2018 til 2022 ble det hentet tilbake 36 milliarder kroner i form av norske sedler, som aldri ble registrert at forlot landet, slik loven krever.

Det er altså norske sedler som er kommet tilbake til Norge sammenlignet med norske sedler som er klarert ut på lovlig vis. I perioden ble det klarert ut 4,3 milliarder kroner, mens det ble innført 40,2 milliarder. En differanse på 36 milliarder.

20 millioner daglig

Økokrim er ikke overrasket. Hver dag mener de at det smugles et tosifret antall millioner ut av landet, og det er jo nokså presist når det i gjennomsnitt er snakk om 20 millioner kroner daglig.

– Sedler som krysses illegalt ut av Norge, altså som ikke er deklarert ut, det vesentlige av det er det alvorlig grunn til å tro at kommer fra kriminalitet, sier sjefen for Økokrim, Pål Lønseth til NRK.

Hadde jeg vært Økokrim-sjef og antatt at et tosifret antall millioner ble smuglet ut daglig, hadde jeg ikke sovet godt om natten. Tvert om hadde jeg plaget politikerne natt og dag, inntil de tok et skikkelig grep. For dette går etter min mening rett til helvete, for noen endog på 1.klasse.

Samme Lønseth mener da også at svarte penger og hvitvasking er «veldig ødeleggende for norsk økonomi». Samtidig mener Økokrim at personer innvandret til Norge som sender penger for å støtte sin familie i land uten et velfungerende banksystem, kan gjøre det på en legal måte. Han forteller til NRK at han klarer ikke å forstå behovet for å smugle penger, når det er gratis å deklarere. Dertil tror han at uvitenhet kan forklare noe, men der tror jeg han tar helt feil. Er det noe de fleste innvandrergrupper raskt lærer seg, så er det lover, regler og systemer for penger. Både ved å få mest mulig ut av fellesskapets penger og hvordan betale minst mulig til fellesskapet. Så selv om Lønseth også tror det meste av disse pengene kommer fra kriminalitet, så er det min oppfatning at det forklarer det meste.

Og siden det «bare» går noen milliarder hvert år legalt ut, så kan man slå fast at det svarte markedet er enormt. Da må en også kunne slå fast at kampen mot hvitvasking ikke er god nok, verken i Norge eller i europeisk kontekst.

Klassisk klankultur

NRK forteller også om en syrisk familiefar, bosatt i Norge, som i februar ble stoppet i Sverige med en betongbil, med tyrkiske skilter, med i underkant av 40 millioner kroner i norske og svenske sedler. Han er nå siktet.

 – Jeg misforstå norsk regelverk og brøt loven, ved å delta i hawala-virksomhet uten konsesjon. Jeg gjorde det med hensikt om å hjelpe og gjøre godt for andre. Det var aldri meningen at jeg skulle bryte norsk lov.

Politiet mener at pengene kommer fra straffbare handlinger.

Sedlene var fra folk som sendte penger til familiene sine i Midtøsten, hevder mannen. Han påstår at mange sender penger hjem, etter de alvorlige jordskjelvene som rammet Syria og Tyrkia i februar i år.

Ja, særlig at noe tror at han hadde «misforstått» norske lover og regler. Denne «sårbare» mannen må gjerne prøve å fremstå som en humanitær hjelper, men hele organiseringen forteller noe annet.

Til NRK forteller denne syriske mannen sier at han var i et nettverk, som han ble vervet inn i av en «forretningsforbindelse». Hva denne forretningsforbindelseen handler om, sies det ingenting om. Selv påstår han at han ikke fikk vite så mye om hvordan ting foregikk, men deler noen detaljer:

– De kjøper en lastebil eller betongbil som ikke er godkjent i Norge, men som kan arbeide i Midtøsten etter å ha blitt reparert. Når denne bilen skal dit, så sender de den ikke tom. De sender penger med disse bilene. Dette avhenger av tilliten til sjåføren. Hele operasjonen er basert på tillit, sier mannen.

Akkurat. Dette er en tillit som klankulturer forstår. Det er det hele klankulturen bygger på. På akkurat samme måte som klankulturer overlever ved mistillit til strukturene i demokratiske land.

Internasjonalt nettverk

I Sverige skal fem menn være dømt i saken, der fire tyrkiske er dømt til 3 års fengsel og utvisning. En mann bosatt i Sverige (antakelig han også av utenlandsk opprinnelse) er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel. For syreren i Norge skal saken opp i retten i desember.

– Politiet mener å ha avdekket et internasjonalt kriminelt nettverk som transporterer og hvitvasker store mengder kontanter mellom flere land, sier Ole-Jacob Schelver, påtaleleder i Seksjon for Finans- og spesiallovgivning, i Politiet i Oslo til NRK.

Det er helt vanvittig hvor mye penger det her er snakk om, uten at politikerne utviser den nødvendige interesse. Så langt jeg vet, er det bare FrP som har ytret ønske om å gjøre hawala-systemet ulovlig i Norge, men selv derfra hører vi lite eller ingenting om alle milliardene som smugles ut av landet. Er ikke politikerne informert? Tør de ikke involvere seg på grunn av de «sårbare»?

Det finnes ikke en smule underlig at kriminaliteten i Norge vokser. Mange lærer nok tidlig hvor raske penger en kan gjøre innen denne business, og det antakelig med minimal risiko. Selv straffene er ikke avskrekkende.