Islam

Lærerdrap: Til angrep på livsnerven vår

Drapet på historielæreren Samuel Paty er en før og etter-hendelse i europeisk historie. Drapet var helt uvirkelig. Men ikke ufattelig. Nå sitter seks ungdommer på tiltalebenken for å ha medvirket til drapet. Dette viser til fulle at vesteuropeiske land har fått sine helt parallelle samfunn der sharia råder. Sharia er leveveien. Dette ubehagelige og svært urovekkende faktum burde skapt en bred offentlig debatt på hele vårt kontinent, ikke minst fordi i oktober ble også en annen lærer drept i Frankrike med kniv av en islamsk terrorist.

La oss ta det siste drapet først: Dominique Bernard (57) som ble drept en fredag i forrige måned på skolen der han underviste i filosofi. En terrorist på 20 år entret skolen og lette etter en historielærer, og det var da Bernard og andre lærere forstod at terroristens handlinger var knyttet til drapet og hodeavkappingen på Samuel Paty i 2020. Bernard grep resolutt inn for å redde andre ansatte og elever, og endte altså med selv å få halspulsåren kuttet over. Bernard var far til tre jenter i byen Arras.

Bør ikke hele familien utvises?

Terroristen født i 2003 innvandret fra Tsjetsjenia med familien i 2008. Han var ført opp på sikkerhetsmyndighetenes såkalte S-liste, altså var han ansett som kapabel til å begå terror. Dagen før knivangrepet var sikkerhetsmyndighetene i kontakt med han, men han fikk like fullt bevege seg fritt i det franske samfunnet.

Det er verdt å merke seg at terroristen, Mohammed M som han omtales i franske medier, har en eldre bror som sitter fengslet etter å ha blitt dømt til fem år for å ha «tilknytning til terroristkriminelle», samt 18 måneder for å «rettferdiggjøre terrorisme» i forbindelse med et avverget angrep tidligere i år. En annen bror, yngre enn terroristen, ble også arrestert etter drapet den fatale dagen for Bernard. Burde ikke hele familien utvises?

Det siste lærerdrapet skjedde nesten på treårsdagen for drapet på Samuel Paty, et drap begått av Abdullakh Anzorov (18), som rystet Frankrike i grunnvollene, ikke minst fordi hodet til Paty ble skåret av kroppen og ble liggende på gaten. Drapet på Paty er en før og etter-hendelse i europeisk historie. Drapet var helt uvirkelig. Men ikke ufattelig. Det er sharia som har vunnet makt i Vest-Europa, og da den døde kroppen til Anzorov ble utlevert til familien i Tsjetsjenia ble han hyllet av folkemengden i byen, inkludert politisk ledelse der.

Seks ungdommer på tiltalebenken

Nå er seks unge på tiltalebenken for medvirkning til Paty-drapet. De var i alderen 14-15 år i 2020 da de hjalp terroristen å  identifisere Paty, mens en sjette tiltalte var ei 13 år gammel jente som spredte løgner om at Paty blant annet hadde kommandert ut alle muslimske elever i klasserommet da han som ledd i undervisning om ytringsfrihet viste karikaturer fra Charlie Hebdo av Muhammed.

De tiltalte bedyrer sin uskyld. De hevder de aldri så for seg at det ville gå så langt som at Paty ville bli drept. De trodde, sier de, at han ville bli hengt ut i sosiale medier, ydmyket, og kanskje bøllet med, ikke «mer enn det».

Elevene, alle muslimer, kommer fra en flokk, en særdeles stor flokk. Det er dette faktumet som får «eliten» til å parkere seg selv. Verken politikere flest, mediene eller akademikerne klarer å ta innover seg at flokken finnes der ute, den er er ikke liten, tvert om er den voksende i takt med demografien. Skulle de ta innover seg hva som faktisk har skjedd i kjølvannet av masseinnvandringen fra mislykkede og kollapsede stater i i den islamdominerte verden,  måtte de jo selv erkjenne høyt at de tok grundig feil gjennom årene: Våre samfunn ble ikke beriket, slik vi var lovet, tvert om fikk vår sivilisasjon et innslag av element som kjemper mot alt vår vestlige sivilisasjon står for av ånd og verdier. Talende nok ble begge drapene begått en fredag, på islams helligdag. Det i seg selv er så kompromitterende at islamske ledere burde bli konfrontert. Hva om kristne begikk grufulle terrorhandlinger på søndagen i religionens navn?

En rystende undersøkelse

Paty levde i ånden til demokrati og ytringsfrihet, og for det ga han sitt liv. To måneder etter hans død, viste en undersøkelse i Frankrike at nær halvparten av franske lærere frykter konsekvensene av å undervise om temaer som muslimske elever opplever som krenkende. Hele 49 prosent av lærerne hadde fjernet emner som kunne provosere muslimske elever, viste undersøkelsen. Selvsensuren blant lærere hadde økt med 13 prosentpoeng siden en lignende meningsmåling to år tidligere. I områder med høy innvandrertetthet oppga 70 prosent (!) av lærerne at de sensurerer seg av og til eller regelmessig.

Det oppgis i undersøkelsen at trusler fra de muslimske elevenes foreldre er dagligdags for mange lærere. En lærer fortalte om press for å unngå å nevne USA i klasserommet etter at muslimske foreldre klaget til skolen. En annen lærer, i den nordlige utkanten av Paris, opplyste at elevene hennes nektet å svare på spørsmål som nevnte griser.

Alvorlighetsgraden av hendelsene var varierende, men en registrerbar trend var økningen i antall lærere som opplever særkrav fra muslimske elever og foreldre. Muslimer styrer altså hva som de fremste kunnskapsformidlerne overfor den oppvoksende slekten kan si og gjøre. Fundamentalistiske muslimer og deres klakører er i full kamp med vår sivilisasjon.

Bernard hadde ikke vist noen karikaturer av Muhammed. Selv skal jeg ærlig innrømme at som lærer i dagens Norge hadde jeg ikke våget å vise en Muhammed-karikatur i en undervisningstime. Jeg ville stått sørgelig alene og hadde måttet ta eventuelle konsekvenser på egne skuldre. Nettopp derfor burde vårt politiske lederskap tatt ansvaret på sine skuldre og innført 16. oktober, dagen for drapet på Paty i 2020, som en undervisningsdag i ytringsfrihetens betydning for utviklingen av frie demokrati, og også pålagt lærerne å vise Muhammed-tegninger. Hvert år den 16. oktober. Byrden fratas slik den enkelte læreren og overføres til politisk ledelse. For frihetens skyld. For fremtidens skyld.

Ny rettssak med voksne involverte

Sent neste år kommer det en ny rettssak knyttet til Paty-drapet. Da er det åtte voksne som skal på tiltalebenken.

De hovedtiltalte, Azim Epsirkhanov og Naim Boudaoud, var begge venner av morderen. Paret skal ha fulgt Anzorov for å kjøpe drapsvåpenet, og Boudaoud reiste med ham til skolen der Paty underviste.

En tredje venn av morderen, Yusuf Cinar, var medlem i en terrorgjeng. En fjerde person hadde omgang med terrorister, en far til en elev ved Patys skole, er kjent som en radikal islamsk predikant, samt skal en muslimsk konvertitt for domstolen i 2024 som var i kontakt med Anzorov på Twitter.

En av de siktede, Abdelhakim Sefrioui, stod allerede i 2020 på S-listen over personer som er mistenkt for å utgjøre en terrortrussel. Han publiserte en video på sosiale medier få dager før mordet på Paty, der han oppfordret foreldre til elever ved skolen om å få Paty sparket.