Antisemittisme

Hvor er antirasistene når jødene trenger dem?

Det er stille fra Antirasistisk Senter. Helt dørgende stille faktisk, selv om en av Norges minste religiøse minoriteter på samme tid er vitne til det andre Holocaust 7. oktober i Israel - og utsatt for stadig større trusler mot egen sikkerhet. Det er neppe et godt tegn at den skattefinansierte antirasismen er overtatt av muslimske aktører som omtaler Hamas' bestialske terrorangrep som "motstand" og der organisasjonen offentlig "støtter det palestinske folks kamp for frihet, mot okkupasjon og undertrykkelse".

Det er stille fra Antirasistisk Senter. Det kommer knapt en lyd, til tross for at situasjonen for jøder Vesten over omtales som farligere enn noen gang siden Holocaust. Det er dessverre ikke overraskende. Rasisme mot jøder er åpenbart ikke interessant å bry seg med for organisasjonen som mottar stasstøtte for arbeid de selv beskriver på følgende måte:

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Israelske hjelpemannskaper var knapt i gang med å få oversikt over hvor mange barn, kvinner, menn og eldre som var brutalt nedslaktet i terrorangrepet fra Hamas, før organisasjonen oppdaterte sin Facebook-profil. Terroren var redusert til «oppblussing av krigshandlinger», mens organisasjonen tydelig uttrykker støtte til det de kaller «kamp for frihet, mot okkupasjon og undertrykkelse».

De påstår å være like opptatt av antisemittisme og muslimhat i etterkant av terroren, men hvor seriøst man skal ta en slik påstand kan definitivt diskuteres.

Aktivismen

Leder for Antirasistisk Senter er Hatem Ben Mansour, og utgjør i tospann med Rødts Sofia Rana, som er styremedlem, organisasjonens ansikt utad. Sofia Rana var i gang på sosiale medier før terrorofrenes kropper var kalde, hvor hun skrev at det er «fælt når væpnet kamp går utover sivile», men at «motstand er et legitimt svar på … urettferdighetene».

Antirasistisk Senters Facebook-sider oppdateres jevnlig bildearkivet. De to sentrale aktørene fronter tilsynelatende de fleste av senterets aktiviteter.

Siden 7. oktober har Rana bedrevet aktivisme fra morgen til kveld, der hun både på Facebook og X promoterer den palestinske «frigjøringskampen». Innimellom alt hatet kommer stadige forsikringer om at hat nettopp ikke er hat likevel, der leserne tvert imot opplyses om at de er rasister dersom de påpeker jødehat.

Ideen om at palestinsk frigjøring er antisemittisme er så jævla rasistisk og det er egentlig sjokkerende at så mange såkalte politisk progressive folk tror på det. Dere høres ut som identitære som prater om folkemord mot hvite. Det er pinlig å høre på.

Hvis et lands sikkerhet krever okkupasjon, fengsling og undertrykkelse av andre så har aldri det landet en reell sikkerhet. Og hvis landets sikkerhet og eksistens må opprettholdes gjennom vold, og den volden må rettferdiggjøres med den rasistiske ideen om at de som undertrykkes er enda verre enn de som står for undertrykkinga så eksisterer staten kun basert på kolonialistisk tankegang.
Og at man kaller palestinske angrep for «pogromer» er helt hinsides. Det er helt hinsides å sammenligne angrepene på okkupert, palestinsk jord med tsarregimets mord på egne innbyggere. Eller å trekke inn andre verdenskrig som et argument for Israels krigføring. Det er palestinerne på Gaza som lever i en ghetto i dag.

Og hvis du mener at den undertrykte må gjøre seg fortjent til frigjøring ved å akseptere den daglige trakasseringa som palestinere opplever så er du på feil side av historien. Hvis de skal oppnå friheten “ved oppføre seg pent” med undertrykkeren som om de er unger så er det også rasisme.

Hvis tanken om palestinsk frigjøring gjør at noen føler seg utrygge så burde noen ta en reise inn i seg selv og sin utforske sin egen hykleri. Det er sånn man tillater folkemord og annen ondskap. På grunn av de som synes det som foregår er så jævla komplisert. Det er ikke komplisert. Det er en koloniastisk okkupant mot et undertrykt folk.

Jøder og nordmenn med sympatier for demokratier framfor terrororganisasjoner kan ta seg en bolle og vel så det, forstår vi. De som også bør ta seg en bolle er de som avgrenser seg til å uttrykke sympati med sivile palestinere på Gaza. Det er «greit nok», men forstår vi Rana rett er det langt fra godt nok. Også denne gang kommer Ranas egne tanker om at hvite mennesker alltid er av et dårligere kaliber tydelig til uttrykk:

Lederen

Antirasistisk Senters leder er også på Facebook. Han har valgt det mer tåredryppende forsvaret for «frigjøringen» og framstår ikke like aggressiv som makkeren Rana, men noe mer opptatt av å formidle senterets andre aktiviteter. Black Lives Matter og den evige trusselen fra de høyreekstreme.

Det samme fokuset finnes på nettsidene, der forsiden ser slik ut:

Det verste angrepet på jødene siden andre verdenskrig har ikke blitt viet så mye som en notis.

Riktignok har senteret, takket ganske andre aktører enn Sofia Rana og Hatem Ben Mansour, et oppslag om solidaritet med den jødiske minoriteten, der de årlig har ansvaret for arrangementet «Fakkeltog og markering på Eidsvolls plass for å markere novemberpogromene/krystallnatten». Høyst trolig er arrangementet en etterlevning fra tidligere drift av senteret.

Når leder Hatem Ben Mansour i tillegg til styremedlem Sofia Rana virker lite opptatt av antirasistisk omsorg for jøder, er det ikke første gang. Vi har opplevd Mansour tidligere, den gang i forbindelse med anmeldelse av den jødehatende imam Noor Ahmad Noor i Drammen, som skrev indirekte drapstrusler mot jøder i sosiale medier.

Antirasistisk Senter anmeldte til slutt imam Noor Ahmad Noors grove antisemittisme og påsto de ville «bidra til å legge press på at denne saken blir tatt på alvor». Da HRS avslørte at anmeldelsen var henlagt, uttalte daglig leder, Hatem Ben Mansour, til avisen Dagen «at de nylig har blitt klar over henleggelsen, og at det ikke enda er avgjort hvorvidt de vil klage inn saken til statsadvokaten.» Politiet avkrefter påstanden. ARS ble varslet allerede i mai i år og hadde tre ukers klagefrist. Den brukte de ikke.

Vi var i kontakt med tidligere daglig leder, Rune Berglund Steen, den gang. Svaret hans tilsier at han visste, eller i alle fall mistenkte, hva som foregår i det nå ikke fullt så antirasistiske senteret.

Hei,

Takk for henvendelsen!

Bare som saksopplysninger – nei, jeg har ikke mottatt noe varsel om henleggelse, det ville jeg selvsagt ha sendt videre til ARS, så de kunne svare.

Anmeldelsen ble sendt som ARS. Hvem som leverte den, kan jeg ikke si sikkert nå, dessverre. Jeg signerte den, etter alt jeg kan huske (og skrev nok deler av den), men mulig det var en kollega som leverte.

Jeg har vel aldri gitt kommentarer til HRS – men det ligger mellom linjene hva jeg synes om en slik henleggelse, siden det var jeg som besluttet å anmelde. Enda en henleggelse av antisemittisme…

Alt vel,
Rune

Vi har sett tilsvarende underlige håndteringer av «rasisme» etter det. I saken Antirasistisk senter kjemper ikke lenger mot rasisme, men for retten til å være respektløs og kvinneundertrykkende, påpekte vi at senterets rasismestempling av den kvinnelige læreren som insisterte på å håndhilse på elevene var å løpe den aller mest fundamental islams ærend. Men å være frekk og nedlatende overfor en kvinnelig autoritet er altså en rettighet ARS mener faller inn under fanen «antirasisme», og med det melder de seg aktivt ut av enhver samfunnsdebatt, fastslo vi.

Når senteret nå ikke klarer å se at det antirasistiske engasjementet utvilsomt bør rettes jødenes vei, er det på tide at de endrer sitt eget navn. De har gang på gang vist seg å være en muslimsk interesseorganisasjon, noe som er noe langt annet enn hva de beskriver sitt formål å være. Den manglende solidariteten med jødene i dagens situasjon står i grell kontrast til visjonen om «et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn».

Når jødene virkelig trenger dem, har antirasistene valgt side med dem som truer jødenes sikkerhet.