Krig og uroligheter

Hamas-terrorister skjulte tunnel-nedgang på barnas soverom

For første gang siden forsvarskrigen mot Hamas ble innledet, får israelske journalister følge hæren på bakkeoppdrag på Gazastripen. I et velstående boligstrøk beliggende ned mot stranden fant de en nedgang til det omfattende tunnelsystemet terrororganisasjonen bruker, gjemt under en barneseng. Det viser hvilken brutal kynisme Hamas besitter når de bruker barn for å beskytte egen militære infrastruktur, fastslår en reservist på stedet. 

Nord for Gaza by er israelske bakkemannskaper i ferd med et omfattende arbeid for å avdekke alle nedgangene til Hamas’ tunnelsystem. Området er som en spøkelsesby der alle sivile har forflyttet seg sørover, og hvert eneste hus må gjennomsøkes.

Journalister fra Times of Israel har fått følge en IDF-tropp på oppdrag. De beskriver søkearbeidet som todelt. Først foretas en rask gjennomgang av hvert hus for å sikre at det ikke finnes folk der. Deretter gjennomsøkes husene svært grundig, særlig for å avdekke eventuelle innganger til tunnelsystemet.

Faksimilen viser en av nedgangene som ble avdekket da journalistene var med.

På gulvet, nederst i høyre del av bildet, kan man se lemmen som har ligget over åpningen til tunnelen. Det som ved første øyekast var et alminnelig barnerom, viste seg å skjule terrorvirksomhet.

– Det viser hvor langt Hamas er villige til å synke, det er ubegripelig uetisk, kommenterer en av soldatene til den israelske avisen.

91 så langt

Så langt har bakkestyrkene avdekket 91 tunnelnedganger nord for Gaza by. Ofte skjules de i bolighus, og det er derfor et møysommelig arbeid å avdekke og påfølgende ødelegge nedgangene.

Tjueåtte rakettoppskytingsramper og 91 tunneler ble funnet i det nordlige Gaza-området alene i løpet av de første 10 dagene av bakkeoffensiven, oppsummerer avisen, mens ytterligere 40 tunneler og dusinvis flere rakettoppskytere var lokalisert sør for Gaza by. Og fremdeles gjenstår gjennomgang av selve byen, der det antas at den mest omfattende delen av tunnelstrukturen befinner seg.

Hver eneste av de 91 avdekkede tunnelnedgangene blir ransaket, ikke bare for eventuelle terrorister, men for våpen, ammunisjon og annet utstyr, før de blir destruert. Målet er åpenbart: Å ødelegge terrorbyen som i realiteten eksisterer under bakken.

– Derfor!

Mens norske trubadurer og andre sofasittende forståsegpåere ustanselig roper om Israels grufulle angrep på sivile, ser realitetene på bakken ganske annerledes ut.

Oberstløytnant Adoniram (etternavnet ble holdt tilbake av IDF av sikkerhetshensyn), sjefen for 614. kampingeniørbataljon, fortalte The Times of Israel at de fleste av tunnelene og rakettene de hadde funnet var plassert inne i sivile områder.

«Vi finner mange våpen, mange tunneler. Her så du en under et barnerom. Vi fant dem på lekeplasser, vi fant dem i barnehager og i moskeer. I morgen tidlig vil noen si ‘Hvorfor angrep de en moske?’ Det er derfor», sa Adoniram.

I likhet med tunnelene kan rakettoppskytningsrampene også være vanskelige å finne; de er ofte gjemt under jorden, dypt inne i boligområder.

Oberstløytnanten beskriver videre hvordan det i enkelte boligområder fortsatt var sivile da israelske bakkestyrker tok seg inn i Gaza, og hvordan Hamas brukte dem som levende skjold.

«Jeg vet at det var andre områder der det var sivile. Jeg vet at Hamas også brukte de sivile som ble igjen som menneskelige skjold, sa han. Han hadde hørt om en hendelse der sivile som henvendte seg til israelske tropper for å be om vann, ble brukt som dekke for bevæpnede menn for å åpne ild mot soldatene.»