Politikk

Sverige vender nesen mot Mekka

25.mai åpnes en gigantmoské i Göteborg, 100 prosent finansiert av Saudi-Arabia. Svenske myndigheter nasjonalt og lokalt har ikke villet stoppe prosjektet, som har en prislapp på 67 millioner kroner. Den svenske staten fikk forespørsel fra Saudi-Arabia om det var noen hindre for sponsingen. Svaret var nei. SVT, ved Uppdrag granskning, avdekker at når Saudi-Arabia sponser moskeer så stilles det krav om at Saudi-Arabia skal utpeke hvem som skal være imam i moskeen og at majoriteten i moskeens styre skal være under saudisk kontroll. Det kan se ut som om Norge er det eneste landet i Europa som har satt foten ned for saudisk sponsing av moskeer. Likevel avviser Norge å forby formelt at totalitære islamistiske regimer finansierer ideologisk virksomhet i Norge.

Hege Storhaug, HRS

Over 1 000 personer kan samles til bønn i mai i år under kuppelen som allerede er på plass i Göteborg, takket være ”gavmilde” Saudi-Arabia og med et passivt svensk politisk lederskap som tilskuere. Både forespørsel til de nasjonale myndighetene fra Saudi-Arabia om sponsingen var i orden, og forespørsel til de lokale myndighetene om byggetillatelse, gikk gjennom uten komplikasjoner. Ifølge Utenriksdepartementet (UD) i Norge, som stoppet saudisk finansiering av mosképlaner i Tromsø etter formell forespørsel fra Saudi-Arabia om tillatelse til sponsingen, kunne den svenske staten stoppet prosjektet i Göteborg hvis det var vilje til det. Norge har i Nordisk råd tatt opp denne ideologiske infiltreringen, og vurderer å gå videre til Europarådet og FN med problemet. Tarjei Skirbekk i UD sier til SVT at det er spørsmål om politisk vilje om man vil stoppe slike prosjekt eller ei. Det er et ”teknisk spørsmål”, ifølge Skirbekk.

Samme UD avviste i januar i år forslag fra FrP om å forby ”totalitære, islamistiske regimer” å finansiere ”religiøs aktivitet” i Norge, under henvisning til ”religionsfrihet” og ”diskrimineringsforbud” (Dokument nr 8:23 S). Kun hvis sponsingen kan relateres til terror kan den forbys, ifølge UDs skriftelige svar på FrPs forslag. Samtidig henviser UD til at inngrep i religionsfriheten bare kan foretas dersom dette ”er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og frihet”, altså henvises det her til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9, nummer 2.

Har ikke UD ved Jonas Gahr Støre ved å henvise til artikkel 9, nr 2, selv forklart hvorfor man kan forby ved lov at Saudi-Arabia sprer den kjønnsfascistiske og frihetsberøvende wahabbismen til norsk jord? Slik forholdene er i dag vil slik sponsing være uproblematisk for Saudi-Arabia hvis den skjer ”på bakrommet”, altså uten formell forespørsel til landets myndigheter om tillatelse til sponsing. Først ved formell forespørsel kan sponsing stoppes – teknisk – ved at man ikke besvarer henvendelsen.

UD begrunner videre slik hvorfor FrPs forslag må avvises: ”For at denne typen inngrep i religiøs og politisk virksomhet kan rettferdiggjøres stilles betydelige krav til dokumentasjon på at det foreligger en slik trussel mot andres grunnleggende friheter og menneskerettigheter, eller sikkerhetsmessige hensyn.” Man må spørre seg: kjenner ikke UD til hvilke grunnleggende verdier wahabbismen forfekter?

SVT sin dokumentar i går sveipet naturlig nok innom Tromsø grunnet avisen Nordlys sin avsløring av ekstremisme knyttet til planene om å reise en gigantmoské i byen, finansiert av en påstått saudisk finansmann. Det var i denne sammenhengen at det fremkom at Norge avviste å godkjenne finansiering etter formell forespørsel fra Saudi-Arabia.

Norska regeringen förbjuder alltså inte gåvorna, men ger heller inga godkännanden.

Innan norska utrikesdepartementet tog ställning till pengarna undersökte de hur andra europeiska länder hade gjort i samma situation. De upptäckte att nästan alla hade fått erbjudanden och stått ganska handfallna.

– De allra flesta vet inte vad de ska göra. Alla praktiserar religionsfrihet, alla är emot förbud, inget land ger tillstånd till nåt samfund. Så…det blir ett tekniskt spörsmål. Man registrerar det. Fint. Ingen mer kommentar. Min uppfattning är att Norge är det enda land som gjort politik av det, säger Tarjei Skirbekk.

Norge tänker nu ta upp frågan på Europarådet och kanske också i FN. Frågan har redan diskuterats på Nordiska rådet, med bland andra Carl Bildt.

– Det här handlar om politisk vilja. Om Sverige inte önskar saudiska pengar till att finansiera trossamfund så kan de neka det. Frågan är om de vill, säger Tarjei Skirbekk

UD får her fremstå som best i klassen. Det er synd at SVT ikke konfronterte samme Skirbekk med hvorfor UD avviste FrPs forslag.

Folkene bak gigantmoskeen i Göteborg vil ikke la seg intervjue av SVT, men de har tidligere sagt at Saudi-Arabia ikke stiller noen krav ved finansiering av moskeen, det samme som Alnors leder i Tromsø, Sandra Maryam Moe, ga uttrykk for overfor Nordlys. Stifteren av Islamic center i Malmö har en helt annen erfaring:

Grundaren av Islamic center i Malmö, Bejzat Becirov, berättar en annan historia om när saudier ville ge honom nästan sex miljoner dollar i gåva:

– De skulle sköta det helt och hållet. Jag skulle bara stå som en figur. Jag blev mycket arg och ledsen, det var inga villkor som var något för oss.

Även moskén på Medborgarplatsen i Stockholm fick erbjudanden från rika saudier. Men när finansiärerna krävde majoritet i styrelsen och rätten att tillsätta Imam så sa församlingen – precis som den i Malmö – nej tack.

Diktaturstaten Saudiasrabien betalar Göteborgs nya moské